RPC

iranpack-sanat-bastebandi-156-rpc2014-047-iml-t ۰

لیبل داخل قالب ترموفرمینگ

کیفیت ممتاز را برای بخش ترموفرم به ارمغان آورده و امکان برندینگ موثر و متمایزسازی محصولات روی قفسه را در بازارهای شدیدا رقابتی برای تولیدکنندگان مواد خوراکی فراهم می‌کند. سبکی وزن و بازدارندگی بسته‌های ترموفرم شده اثبات شده است