IML

تولید لیوان‌های بزرگ IML

سیستم‌های مورد استفاده برای بخش بسته‌بندی جدار نازک را به معرض نمایش می‌گذارد. مدیر ارشد بخش فروش و بازاریابی این شرکت، مارک دال پیان می‌گوید:”تجربه و دانش نسبت به IML ما را قادر ساخته تا این پروژه را به مشتریان آمریکایی خود ارائه دهیم.

IML بودار و حساس به دما

رایحه محصول چه شکلاتی، لیمویی یا چیز دیگر باشد، مصرف‌کننده می‌تواند آن را از بسته حس کند. به گفته‌ی Jokey، برچسب رایحه به ویژه برای شیرینی‌جات و محصولات خانگی و بهداشتی مناسب است