آميختگی عشق و فناوری

اربعين امسال وقتی جمعيت انبوه زائران كربلا در مسير راه طولانی تشنه می‌شدند با انواع آب آشاميدنی بسته‌بندی شده از آنها پذيرايی می‌شد.
سيراب كردن زائران كربلا با دستگاه حکمایی

اربعين امسال وقتی جمعيت انبوه زائران كربلا در مسير راه طولانی تشنه می‌شدند با انواع آب آشاميدنی بسته‌بندی شده از آنها پذيرايی می‌شد.
در اين پذيرايی بزرگ و ارزشمند تحفه‌های صنعتگران ايرانی نيز به چشم می‌خورد. از جمله آنها انواع آب بسته‌بندی شده با ماشين‌های ساخت شركت حكمايی بود.
از ديرباز سيراب كردن زائران كربلا به دليل مناسبت خاص آن مورد توجه گردانندگان هيات (موكب) در عراق بوده است. تا اين كه  از چند سال پيش هيات‌های عزاداری اهل عراق مشتری دستگاه‌های بسته‌بندی آب شدند و نيما سيدالحكمايی مدیر ماشین‌سازی حکمایی از اشتياق آنها برای خريد اين دستگاه‌ها خبر می‌داد.
انواع دستگاه‌های بسته‌بندی آب در ليوان و كيسه پلاستيكی به دليل ايجاد سهولت در توزيع آب بين انبوه زائران و اهميت بهداشتی بودن آن بخصوص در سايه فناوری بالای تجهيزات ايرانی نه‌تنها اين هدف را بسادگی و با هزينه‌ای مناسب دست‌يافتنی كرد بلكه در عمل شكل موفق و مورد پسندی به آن داد.
اربعين امسال ماشين‌های بسته‌بندی آب ساخت حكمايی براي خود معركه‌گردان بودند. در آن روزها دستگاه بسته‌بندی يكسره و با بالاترين سرعت به بسته‌بندی آب مشغول شدند و آب آشاميدنی را در بسته‌هايی كه بر روي آنها نام هيات‌های حسينی و ابوالفضلی و يا شعارهای عاشورايی نوشته شده بود پر كردند.
متخصص اعزامی از كارخانه حكمايی به كربلا كه بر نصب و بهره‌برداری دستگاه‌ها نظارت كرده بود خاطرات شنيدنی از عملكرد اين دستگاه‌ها در آن رويداد بزرگ دارد كه جای بيان آن در اين مجال نيست.
نيما سيدالحكمايی از اين كه دستگاه‌هايش در اين رويداد بزرگ به كار آمده و اثر مفيدی داشته‌اند بسيار خرسند و شكرگذار بود.

بیشتر بخوانید . . .