فناوری اولتراسونیک اطلس: درزگیری در سطحی نوین

تکنیک اولتراسونیک علاوه بر درزهای با کیفیت و همسان، به انرژی کمتری نیاز داشته و صرفه‌جویی چهل درصدی انرژی را نسبت به عملیات استاندارد درزگیری پشت و سرِ بسته با حرارت به دنبال دارد.

Ishida Europe فناوری اولتراسونیک را به سری Atlas از کیسه‌سازهای خود اضافه کرده است. Atlas 203-USS آن گونه که در غرفه Ishida در اینترپک ماه می معرفی شد، به کاهش مصرف فیلم و انرژی، صرفه‌جویی چشمگیر در هزینه و دستیابی به مزایای مرتبط با قابلیت پایداری می‌انجامد.

فناوری اولتراسونیک از پالس‌های صدا برای تحریک مولکول‌های فیلم استفاده می‌کند. به این ترتیب، ارتعاش مولکول‌ها و تولید حرارت لازم برای درزگیری بسته تامین می‌شود. بسته‌ها برای درزگیری کلیِ مستحکم‌تر و یکنواخت‌تر، به حالت پشت و رو (یعنی در حالی که سطح داخلی آنها رو به بیرون است) درزگیری می‌شوند.

تکنیک اولتراسونیک علاوه بر درزهای با کیفیت و همسان، به انرژی کمتری نیاز داشته و صرفه‌جویی چهل درصدی انرژی را نسبت به عملیات استاندارد درزگیری پشت و سرِ بسته با حرارت به دنبال دارد.

iiranpack-156-sh2013-

iranpack-156-sh2013
در عین حال از آن جا که عمق درزگیری کیسه‌ها برای درزِ سر از 10 میلیمتر به تنها 3 میلیمتر و برای درزِ پشت از 13 میلیمتر به تنها 6 میلیمتر کاهش می‌یابد، مصرف فیلم نیز نزدیک به 11 درصد کم می‌شود. همچنین درزها حتی در سرعت‌های بالا از استحکام بالاتری برخوردار بوده و ظاهر همسانی دارند.

مشخصات عملیات درزگیری و زمان را می‌توان به آسانی در یک صفحه لمسی وارد کرد که امکان ایجاد درزهای بهینه برای بسیاری از انواع فیلم اسنک را فراهم می‌کند. این دستگاه در نوع تک یا دوتیوب و با سرعت حداکثر 140 کیسه بر دقیقه به ازای تیوب قابل تهیه است.

بیشتر بخوانید . . .