برگزاری دوره آموزشی مدیریت بازیافت ظروف خالی آفت‌کش‌ها

ایانا: دوره آموزشی تخصصی مدیریت بازیافت ظروف خالی آفت‌کش ها توسط سازمان‌های بهداشت جهانی(WHO) و خواروبار جهانی(FAO) در شهر لیون فرانسه برگزار شد.

ایانا: دوره آموزشی تخصصی مدیریت بازیافت ظروف خالی آفت‌کش ها توسط سازمان‌های بهداشت جهانی(WHO)  و خواروبار جهانی(FAO) در شهر لیون فرانسه برگزار شد.
در این دوره آموزشی که مدعوین آن از کشورهای ایران، اردن، کامرون، بنین و مراکش بودند، مژگان احراری رئیس گروه آزمایشگاه های سموم سازمان حفظ نباتات به عنوان نماینده وزارت جهاد کشاورزی حضور داشت. همچنین نمایندگان دیگری از کشورمان نیز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت از محیط زیست و انجمن تولیدکنندگان سموم در این دوره آموزشی حضور داشتند.
از آن جا که با پیشرفت صنعت و تکنولوژی و روند رو به رشد آن در زمینه های مختلف، عوارض و نتایج ناخواسته‌ای نیز به دنبال کسب هدف اصلی عاید می‌گردد در حوزه کشاورزی نیز مکانیزه شدن و مصرف سم و کود در جهت برداشت بیشترین مقدار و بهترین محصول، پسماندها و زباله‌های کشاورزی ناشی از مصرف این نهاده‌ها به جای می‌ماند که دارای معضلات زیست محیطی است. در این دوره آموزشی سعی بر آن شد با ارائه راهکار و آموزش، بین تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان و متولیان سازمان‌ها ایجاد هماهنگی لازم بوجود آید. در این دوره شرکت‌کنندگان با نحوه صحیح و روند بازیافت ظروف خالی آفت‌کش‌ها که در کشور فرانسه توسط شرکت Adivalor انجام می‌شود، از نزدیک آشنا شدند. لازم به توضییح است از میان کشورهای شرکت‌کننده، کشور مراکش نیز با توجه به سطح توسعه‌یافتگی آن در طرحی آزمایشی موفق به اجرا و جمع‌آوری آلاینده‌های پایدار کشاورزی خود گردیده است.

بیشتر بخوانید . . .