بعد از اين، تشكل‌ها اعضاي اتاق ايران خواهند بود

مهر/ محسن جلال‌پور رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: در موضوع اتاق نیز ساختاری از گذشته وجود داشته که البته در زمان خود کارآمد بوده، اما اکنون نیازمند تغییر و تحول است، اگرچه تغییر روند جا افتاده در این سال‌ها، کمی زمان بر است و نیاز به درایت، صبر، حوصله و تحمل از سوی هیأت رئیسه دارد.
وی تصریح کرد: لازم است اتاق امروز به سمت و سوی جدیدی سوق داده شود و احداث ساختمان جدید اتاق کمک خوبی برای این امر خواهد بود. اکنون مشغول کار بر روی ساختارهای اتاق هستیم و برنامه داریم به گونه‌ای عمل شود که در حدود سه دوره دیگر، تشکل‌ها اعضای اتاق را تشکیل دهند.
جلال‌پور توضیح داد: همچنین لازم است توازن خوب جغرافیایی و موضوعی در میان اعضا اتاق در تمام جلسات و برنامه‌ها ایجاد شود.
اوافزود: اتاق آینده، اتاقی شیشه‌ای شامل اعضایی از تشکل‌ها خواهد بود و هر اتاق نیز یک تشکل محسوب می‌شود، اما ما باید ابتدا بتوانیم خود را ثابت کنیم.
رئیس اتاق ایران گفت: باید تراز حضور اتاق در جلسات مختلف اصلاح شود و از پیش حرف و برنامه منسجم برای ارائه داشته باشیم و برهمین اساس و با این رویکرد، این دوره را دوره اعتلای تشکل‌ها و اتاق‌های مشترک می‌دانیم. امیدوار هستیم هر ماه یک جلسه با یکی از تشکل‌ها داشته باشیم تا با فرصت کافی مشکلات و ضرورت‌های آن ها را شناسایی کرده و بتوانیم به آنها رسیدگی کنیم.
جلال‌پور گفت: تمام مسائل تشکلی در جلسه اخیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شد و جمع‌بندی و نتیجه‌گیری بسیار خوبی در زمینه تولید و صنعت به دست آمد. او ادامه داد: ما مشکلات تولید و صنعت را به خوبی درک کرده‌ایم و دغدغه جدی داریم تا از فرصت پیش آمده امروز بتوانیم به خوبی استفاده کنیم.
رئیس اتاق ایران در مورد یک در هزار فروش نیز بیان کرد: از ابتدای سال ۱۳۹۵ یک در هزار فروش تبدیل به چهار در هزار سود خواهد شد که به طور تقریبی ۲۵ درصد مبلغ یک در هزار می شود، ضمن این که وقتی توانستیم عضویت فراگیر را ایجاد کنیم این موضوع را حذف خواهیم کرد اما اکنون دریافت این مبلغ تنها منبع درآمدی اتاق است.
وی یادآور شد: پیشنهاد ما این بود که تمام تشکل‌ها و هیأت نمایندگان اتاق ها در دیدارها و جلسات با مقامات دولتی حضور داشته باشند.
جلال‌پور افزود: در صورت اجرای ماده ۲۹ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، موضوع هیأت منصفه اقتصادی رفع خواهد شد و همه باید کمک کنیم تا این اتفاقات بیفتد و باید در هر دو هفته یک بار ۵ تشکل همگن در اتاق جمع شوند و جلسات مشترک برگزار کنیم.

بیشتر بخوانید . . .