جعبه Kiwi

والدین خلاقی را به گروه افزوده‌ایم که پروژه‌ها را در ذهن خود پرورش می‌دادند، کارشناسانی که آنها را مرور می‌کردند و گروهی از کودکان که پروژه‌ها را تست کرده و به ما اطمینان می‌دهند که برنامه‌ها سرگرم‌کننده و جالب هستند

“جعبه Kiwi برای برای به تحقق رساندن آرزوها و تشویق خلاقیت و کنجکاوی طبیعی کودکان ساخته شده است. ما می‌خواهیم صرف زمان برای ساخت، کشف و خلق کردن به همراه یکدیگر را سرگرم‌کننده، ساده، و شاد کنیم. تیم جعبه Kiwi، از زمان شکل‌گیری ایده آن، رشد کرده است. ما والدین خلاقی را به گروه افزوده‌ایم که پروژه‌ها را در ذهن خود پرورش می‌دادند، کارشناسانی که آنها را مرور می‌کردند و گروهی از کودکان که پروژه‌ها را تست کرده و به ما اطمینان می‌دهند که برنامه‌ها سرگرم‌کننده و جالب هستند. ما کار کردن روی جعبه kiwi را دوست داریم و همکاری کودکان و دوستانمان برای محقق کردن محصول را ارج می‌نهیم.
فرصت کمک به فراهم‌کردن این نوع تجربیات برای خانواده هیجان‌انگیز است.

iranpack-156-kiwi7 iranpack-156-kiwi6 iranpack-156-kiwi5 iranpack-156-kiwi4 iranpack-156-kiwi8

بیشتر بخوانید . . .