کاسه چندلایه براي راحتی بیشتر

گروهی از غذاهای آماده یکی از برندهای شناخته شده آلمان، به نام Erasco، اکنون در یک کاسه چندلایه با قالبگیری ساخت شرکت RPC Bebo Plastik بسته‌بندی می‌شوند. فرمت جدید راحتی بیشتر مصرف‌کننده و قابلیت کاربری در مایکروفر را به ارمغان می‌آورد که دو مزیت بسیار مهم در شیوه زندگی پرمشغله امروزی هستند. به ویژه این که می‌توان محصول را می‌توان مستقیما در ظرف مصرف کرد. لوله‌های 113میلی‌متری با وزن 380 گرم در PP/EVOH/PP با گرما شکل‌دهی می‌شوند و EVOH به عنوان یک مانع موثر اکسیژن عمل می‌کند تا عمر قفسه‌ای ظرف به 12ماه برسد. علاوه بر این، ثبات کاسه به این معناست که کاملا خم می‌شود.

گروهی از غذاهای آماده یکی از برندهای شناخته شده آلمان، به نام Erasco، اکنون در یک کاسه چندلایه با قالبگیری ساخت شرکت  RPC Bebo Plastik بسته‌بندی می‌شوند. فرمت جدید راحتی بیشتر مصرف‌کننده و قابلیت کاربری در مایکروفر را به ارمغان می‌آورد که دو مزیت بسیار مهم در شیوه زندگی پرمشغله امروزی هستند. به ویژه این که می‌توان محصول را می‌توان مستقیما در ظرف مصرف کرد. لوله‌های 113میلی‌متری با وزن 380 گرم در PP/EVOH/PP با گرما شکل‌دهی می‌شوند و EVOH به عنوان یک مانع موثر اکسیژن عمل می‌کند تا عمر قفسه‌ای ظرف به 12ماه برسد. علاوه بر این، ثبات کاسه به این معناست که کاملا خم می‌شود.
برای دستیابی به بیشترین جذابیت فروشگاهي، لوله‌ها با اسلیوهای شرینک جذاب تزئین می‌شوند که بعد از بیرون آوردن ظرف از مایکروفر خنک هستند. درب‌های تکمیلی توسط تجهیزات پیشرفتهBebo Print  شرکت RPC Bebo ساخته می‌شوند و در آن جا فیلم قبل از شکل‌دهی ظرف با گرما پرینت می‌شود تا یک اثر تزئینی سراسری روی درب و حاشیه آن ایجاد شود. تزئینات درب شامل دستورالعمل‌های گرافیکی برای نحوه قراردادن ظرف در مایکروفر هستند.

بیشتر بخوانید . . .