برگزیدگان بسته‌بندی

رقابت‌های زیرمجموعه سالنامه برگزیدگان بسته‌بندی

درباره برگزیدگان بسته‌بندی

سالنامه برگزیدگان بسته‌بندی پس از ربع قرن پژوهش و شناسایی رقابت‌های بسته‌بندی در سراسر جهان مدل برگزاری رقابت توسط سازمان جهانی بسته‌بندی را به عنوان مدلی کاربردی و توسعه‌محور پذیرفته و بصورت مستقل سعی...

چه اشخاص یا آثاری می‌توانند در برگزیدگان بسته‌بندی شرکت کنند؟

برگزیدگان بسته‌بندی برای کل جامعه بسته‌بندی، اعم از سازنده، تبدیل‌کننده، تامین‌کننده، پردازنده، پرکننده بسته‌بندی، مالک برند، کاربر نهایی، طراح بسته‌بندی یا بازاریاب باز است. همه بسته‌هایی که به مرحله تولید رسیده باشند واجد شرایط...