آرشیو: 11 سپتامبر 2023

هم قابل بازیافت، هم قابلیت پر کردن مجدد، هم بدون هوا

از برترین‌های Worldstar 2023 با گزینش رضا نورائی تکرار Refillable Airless شرکت: FusionPKG fusionpkg.com کشور: آمریکا دسته: بهداشت و مراقبت شخصی این محصول ترکیبی از قابلیت بازیافت و تجربه پر کردن مجدد بدون هوا...