آرشیو: 19 فوریه 2018

تعاونی اعضای انجمن مدیران صنعت کارتن و ورق سمینار برگزار می‌کند

فاکتورهای ذیل در تولید ورق و کارتن می توانند برای کارتن سازها از اهمیت بالایی برخوردار باشند.
1 – شناخت انواع کاغذ و مقوا
2 – مدیریت کنترل کیفی در زمینه تولید ورق و کارتن و همینطورمبحث آزمایشگاه
3 –انواع مختلف چاپ
4 – طراحی
5 – گرافیک