آرشیو: 2 فوریه 2018

ظروف Sæplast در سراسر جهان

RPC Sæplast طیف وسیعی از ظروف ذخیره‌سازی مدور را به بازارهای اروپایی و آمریکایی معرفی‌می‌کند که با مدیریت آسان با کیفیت مطلوب محصول در طی پردازش ترکیب‌می‌شوند. در ابتدا در همکاری با مشتریان شرکت...