آرشیو: 19 ژوئن 2016

برگزیدگان مسابقه لیبل‌اسلیو

جایزه معتبر AWA، (انجمن الکساندر واتسون) که ناشی از ورودی‌های برجسته دومین سال رقابت سازمانی جوایز لیبل اسلیو AWA در کنفرانس بین‌المللی لیبل اسلیو AWA است و نمایشگاه۲۰۱۶ در گراندهایت دنور در سوم و چهارم مارس برگزار شد.