آرشیو: 17 ژوئن 2016

کیسه ضد لغزش و سر‌خوردن برای برنج

شرکت Uflex جایزه انجمن بین‌المللی غلاف‌ها،‌فلزات و لمینیت‌ها را از نظر امتیاز فنی برای کیسه ضد لغزش کوه نور دریافت کرد. این جایزه برای بسته‌بندی خرده‌فروشی بخش عمده‌ای از برنج ممتاز به کار می‌رود (پنج کیلو‌گرم و بیشتر). از ویژگی‌های خاص این کیسه دارا بودن یک بخش بدون لغزش است که مانع از سرخوردن کیسه‌ها از روی یکدیگر و خارج شدن از دسته‌بندی در زمانی که روی هم انباشته شده تا به صورت یک دسته واحد دربیایند (انباشتن، پالت، کوچک/ بزرگ کردن بسته‌ها و بسته‌بندی ثانویه) و در خلال حمل‌و‌نقل و در زمان قرار گرفتن در قفسه‌ها می‌شوند