آرشیو: 18 مارس 2016

جایگزین جدید برای یک محصول

شرکت Rollprint Packaging Products یک ساختار جایگزین Barex با قابلیت جدا کردن لایه‌ها را برای کاربرد تک‌دوزه در زمینه داروسازی و داروهای ترکیبی تولید کرده است. محصول جدید با نام Exponent، آخرین نمونه‌ای است که به خانواده محصول جایگزین Barex افزوده می‌شود. وِین هان، مدیر فروش و بازاریابی Rollprint می‌گوید:

۱۰ دلیل برای سریال‌گـذاری

محافظت از برند – با سریال‌گذاری جلوی دزدی کالا، دزدی از داروخانه، جعل و کانال‌های انحرافی را بگیرید.
بازگشت اعتبار یا تطبیق کسری- قیمت فروش اقلام و درخواست‌های مجدد برای تخفیف یا بازگشت اعتبار قابل شناسایی هستند.
لجستیک معکوس- درخواست کمک، بازگشت، پس‌گرفتن و بازیابی کاهش/از بین‌رفتن