آرشیو: 16 دسامبر 2015

اثر هزينه بسته‌بندی بر قيمت تخم مرغ

ايانا: فرزاد طلاكش دبیر کانون سراسری انجمن‌های صنفی مرغ تخم‌گذار گفت: قیمت چاپ‌شده روی تخم‌مرغ‌ها را بعد از دو سال پیگیری، مصوب کردیم و در سال جاری قیمت هر عدد تخم‌مرغ معمولی 320 تومان و زعفرانی 330 تومان روی تخم‌مرغ‌ها همراه با نام تولیدکننده درج می‌شود که این طرح در حال حاضر حالت تشویقی دارد، اما در آینده‌ای نزدیک جباری خواهد شد.

نوشیدنی در قوطی‌ها، تشویق به مصرف مکرر و بیشتر

دوست دارید نوشیدنی بیشتری بفروشید؟
شاید باید بسته‌بندی آن‌ها در قوطی‌های آلومینیومی را در نظر داشته باشید. تحقیقات جدید نشان دادند که برخی مصرف‌کنندگان در مقایسه با بطری‌ها زمانی که نوشیدنی داخل قوطی باشد، تمایل به استفاده بیشتر دارند.