آرشیو: 6 نوامبر 2015

۲

نیروی بسته‌بندی انعطاف‌پذیر

بسته‌بندی انعطاف‌پذیر حضوری قدرتمند در صنعت دارد
Flexible packaging ممکن است گزینه‌های سبک‌وزنی به جای بسته‌های سخت ارائه کند، اما خود عنصر سنگین وزنی در صنعت بسته‌بندی به شمار می‌آید. در واقع، Flexible packaging همچنان یکی از روبه‌رشدترین بخش‌های بسته‌بندی در آمریکاست. طبق انجمن بسته‌بندی انعطاف‌پذیر (FPA)، صنعت بسته‌بندی انعطاف‌پذیر آمریکا با رشد ۸/۲ درصدی در سال ۲۰۱۳ فروش سالانه خود را به ۲/۲۷ میلیارد دلار رساند.