آرشیو: 2 اکتبر 2015

پتانسیل بالایی برای مشارکت در این نمایشگاه می‌بینم

پیتر اشمیتز مدیر بخش خارجی شرکت نمایشگاهی دوسلدورف:
اشمیتز: نام من پیتر اشمیتز است و از نمایشگاه دوسلدورف آمده‌ام. بیست و هشت سال است که در بخش نمایشگاه‌های خارجی برای این شرکت کار می‌کنم. در این بخش حدود شصت کارمند کار می‌کنند. بخش نمایشگاه‌های خارجی خود به سه بخش تقسیم می‌شود که مدیریت یکی از این بخش‌ها که نمایشگاه‌های بسته‌بندی هم در آن است با من می‌باشد. همچنین وقتی وزارت اقتصاد آلمان نمایشگاه خارجی برگزار می‌کند باز هم مدیریت آن نمایشگاه‌های خارجی با من است.