آرشیو: 13 سپتامبر 2015

۰

NON STOP! متصل‌کننده‌ی اتوماتیک فیلم

Butler Automatic متصل‌کننده‌ی اتوماتیک فیلم جدید خود SP3HSL را معرفی می‌کند. SP3HSL، یک سیستم متصل‌کننده‌ی شبکه‌ای اتوماتیک برای فیلم‌های اسلیو چاپ شده است که برای افزایش کارائی خط در عملیات بسته‌بندی دارای اسلیو با حذف زمان قطع‌کار تغییر رول فیلم طراحی شده بود. تغییرات رول فیلم باید در کاربردهای بسته‌بندی شرینک‌اسلیو هر ۱۸ دقیقه یک بار تکرار شده و تغییر رول به صورت دستی یک تا سه دقیقه از زمان تولید را هدر می‌دهد.

۰

صنایع بسته بندی در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات

چهاردهمین نمایشگاه ماشین آلات و مواد اولیه بیسکویت، شیرینی و شکلات ایران با مشارکت ۳۵۰ شرکت داخلی و ۳۲ شرکت خارجی از ۱۵ کشور جهان با حضور سیدمحمدحسن ابوترابی فرد، نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی ایران افتتاح شد.