آرشیو: 8 سپتامبر 2015

جايزه براي نشانگر طول عمر فروشگاهي

در نمايشگاه EAT Stockholm Food Forum در اول ژوئن، شركت عضو AIPIA،‌Keep-it Technologies، ‌جايزه بهترين نوآوري پايدار محيط زيست و سلامت را براي نشانگر عمرقفسه‌ي مواد غذايي تازه دريافت كرد. اين جايزه سالانه توسط كنفدراسيون شركت‌هاي نروژي (NHO) و Nordic Choice Hotels ارائه مي‌شود.