آرشیو: 8 سپتامبر 2015

جایزه برای نشانگر طول عمر فروشگاهی

در نمایشگاه EAT Stockholm Food Forum در اول ژوئن، شرکت عضو AIPIA،‌Keep-it Technologies، ‌جایزه بهترین نوآوری پایدار محیط زیست و سلامت را برای نشانگر عمرقفسه‌ی مواد غذایی تازه دریافت کرد. این جایزه سالانه توسط کنفدراسیون شرکت‌های نروژی (NHO) و Nordic Choice Hotels ارائه می‌شود.