آرشیو: 3 سپتامبر 2015

۰

کاربردهای نرم‌افزار سطح خط و سطح کارخانه

در حالی که پروتکل خدمات اطلاعاتی کد الکترونیک محصول (EPCIS) GS1 نحوه انتقال داده‌های سریال‌گذاری را بین شرکای تجاری استانداردسازی می‌کند، چنین استانداردی برای ارتباط بین شیوه سریال‌گذاری درونی و سیستم اجرای تولیدی (MES)، برنامه‌ریزی منابع سازمان (ERP) مثل ماژول‌های SAP وERP که مدیریت شماره سریال را برعهده دارند (مثل Aii در مورد SAP) وجود ندارد. و مشکل همین جاست.

۰

موج جدید

انتظار می‌رود تقاضای روزافزون در صنعت سلامت و گسترش آن به نوشیدنی‌های غذایی تحول بزرگی در بسته‌بندی پلاستیکی پنج سال آینده ایجاد کند.
Barry Mansfield به نقشی که خلاقیت‌ها، روندها و قوانین جدید و همچنین نیاز فوری به رسیدگی به ضایعات زیست‌محیطی در این بین بازی خواهند کرد، نگاه کرده است.