آرشیو: 8 می 2015

۰

ماهنامه صنعت بسته بندی شماره ۱۵۹

ماهنامه صنعت بسته بندی شماره ۱۵۹ با مطالبی درباره شرکت شیرزاد،
نامه سرگشاده مدیر چاپ اندیشه آمل به شرکت آلمانی KBA
سریال‌‌گذاری در سراسر جهان
ریسک‌‌ها و کنترل‌‌های بالقوه ایمنی غذایی (بخش دوم)
۹ نکته در تعیین برچسب‌‌ها
بهترین شیوه‌‌ها در تولید برچسب
۸ نکته برای سازگاری FSMA در اتوماسیون کارخانه
به همراه جدیدترین اخبار بسته بندی در ایران و جهان