آرشیو: 3 مارس 2014

کاتـر ورق تسـت

کاتر ورق جدید شرکت AZCO امکان برش فرمت اولیه ورق های تست عیب‌یابی را به صورت نوارهای جداگانه فراهم می‌کند. با تغذیه ورق یا کارت عیب‌یاب درون این دستگاه،