گواهینامه GMP در گروه محصولات آرایشی برای BASF

ژان پیتر سَندر، معاون ارشد محصولات آرایشی و بهداشتی BASF در اروپا می‌گوید:”مصرف‌کنندگان امروزه بیشتر از همیشه انتظار کیفیت بالا و ایمنی را از مواد مورد استفاده در لوازم آرایشی دارند

BASF یک گواهینامه دیگر روش تولید مطلوب (GMP) را مطابق با شرایط فدراسیون اروپایی مواد مورد استفاده در لوازم آرایشی (EFfCI) دریافت کرده است. اکنون بزرگترین سایت BASF در جهان برای تولید مواد تشکیل‌دهنده‌ی مورد استفاده در صنعت آرایشی و بهداشتی در دوسلدورف هولتاسِن این ممیزی را با موفقیت پشت سر گذاشته است. این گواهینامه تائید می‌کند که راهنماهای دقیق برای تضمین کیفیت محصول و شرایط بهداشتی صنعتی طی فرآیند تولید رعایت می‌شوند. در حال حاضر یازده سایت BASF که مواد مورد استفاده در لوازم آرایشی را تولید می‌کنند، گواهینامه مشابهی را دریافت کرده‌اند. تا سال 2018، این شرکت، گواهینامه GMP را برای تمامی سایت‌های تولید مواد مورد استفاده در لوازم آرایشی دریافت خواهد کرد.

ژان پیتر سَندر، معاون ارشد محصولات آرایشی و بهداشتی BASF در اروپا می‌گوید:”مصرف‌کنندگان امروزه بیشتر از همیشه انتظار کیفیت بالا و ایمنی را از مواد مورد استفاده در لوازم آرایشی دارند. چالش اصلی پیش روی مشتریان ما یعنی تولیدکنندگان لوازم آرایشی، اثبات هماهنگی آنها با این انتظارات است. گواهینامه GMP رعایت استانداردهای سطح بالای تولید و کیفیت عالی مواد سازنده لوازم آرایشی تولیدی در سایت دوسلدورف-هولتاسِن را تائید می‌کند.” راهنماهای GMP برای مواد سازنده لوازم آرایشی، کمک ارزشمند برای تولیدکنندگانی است که پیوسته به استانداردهای کیفیت بالا توجه دارند. این استانداردها توسط EFfCI، یک انجمن صنعتی اروپایی تنظیم شده‌اند و به طور منظم بازبینی می‌شوند. استانداردهای GMP نمایانگر منافع مشترک بیش از یکصد تولیدکننده‌ی مواد مورد استفاده در لوازم آرایشی در اروپا هستند.

بیشتر بخوانید . . .