ملاقات نماينده اتحاديه ماشين‌سازان آلمان با مدیران انجمن ماشین‌سازان صنایع غذایی ایران

کاظم شکرکن دبير انجمن همراه با مجتبي نائلي رييس و ناصرعلي خزايي عضو هيئت مديره انجمن با وِرا فريتشه مسئول نمايشگاه‌هاي خارجي کميته ماشين‌آلات بسته‌بندي و غذايي اتحاديه ماشين‌سازان آلمان ديدار و گفت و گو کردند.

دبير و دو تن از اعضاي هيئت مديره انجمن ماشين‌سازان صنايع غذايي کشور با نماينده اتحاديه ماشين‌سازان آلمان VDMA ملاقات کردند.

در جريان بيست و دومين نمايشگاه صنايع غذايي که در تهران برگزار ‌شد کاظم شکرکن دبير انجمن همراه با مجتبي نائلي رييس و ناصرعلي خزايي عضو هيئت مديره انجمن با وِرا فريتشه مسئول نمايشگاه‌هاي خارجي کميته ماشين‌آلات بسته‌بندي و غذايي اتحاديه ماشين‌سازان آلمان ديدار و گفت و گو کردند.

محور گفت و گوها بيشتر در زمينه چگونگي همکاري بين اين دو نهاد همگن و ظرفيت‌هاي موجود بخصوص در طرف آلماني براي توسعه فعاليت‌ها در ايران بود. طرف آلماني با آماري از صنايع غذايي و بسته‌بندي در ايران آمده بود که از مطالعه آنها روي بازار ايران حکايت داشت.

انتقال تجربيات در مديريت و مقابله با چالش‌هاي بخش ماشين‌سازي از جمله موارد مورد علاقه طرف‌هاي ايراني بود.

گفتني است روز بعد ورا فريتشر به دعوت دبير و هيئت مديره انجمن به يکي از سالن‌هايي که ماشين‌سازان ايراني غرفه داشتند آمد و از نزديک با توانايي‌هاي تعدادي از ماشين‌سازان ايراني در زمينه صنايع غذايي و بسته‌بندي آشنا شد. گفتنی است پس از نمایشگاه با ورا فریتشه برای دریافت نظراتش در مورد آن چه دیده تماس گرفته شد که وی مشغله کاری را بهانه کرده و از مصاحبه با ماهنامه صنعت بسته‌بندی سر باز زد.

بیشتر بخوانید . . .