توجه به بسته‌بندی در معاونت صنایع دستی استان سمنان

جعفر صفاخواه معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان از معرفی 19 استادکار صنایع دستی به فنی و حرفه ای برای دریافت کارت استادکاری خبر داد و گفت:

جعفر صفاخواه معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان از معرفی 19 استادکار صنایع دستی به فنی و حرفه ای برای دریافت کارت استادکاری خبر داد و گفت: برگزاری دوره آموزشی بسته بندی کالا برای هنرمندان صنایع دستی با همکاری اتاق بازرگانی از دیگر فعالیتهای انجام شده برای ترویج و حمایت از صنایع دستی است.
وی برگزاری جشنواره ، تعریف پروژه های پژوهشی در زمینه صنایع دستی استان، احیا و مستند سازی هنرهای فراموش شده در استان و پیگیری بسته بندی کالاهای صنایع دستی و ترغیب هنرمندان به داشتن بسته بندی مناسب را از جمله برنامه های مهم در دست اجرای این نهاد برشمرد.  52 رشته صنایع دستی در استان سمنان فعالیت دارد.

بیشتر بخوانید . . .