این ابگرمکن دیگر تحت فشار نیست

قسمت زیرین آن حرکت محصول از طریق خط مونتاژ را تسهیل می‌کند و در نتیجه کار با بخاری پانزده کیلوگرمی نیز تسهیل می‌شود.

از برترین‌های Worldstar 2023 با گزینش رضا نورائی

این ابگرمکن دیگر تحت فشار نیست

شرکت: اسمورفیت کاپا چک s.r.o.

www.smurfitkappa.com

کشور: جمهوری چک

دسته: حمل و نقل

مشتری در تولید و فروش آبگرمکن تحت فشار بود.

چالش این بود که مدل جدید TO20.1 به گونه‌ای بسته‌بندی شود که تمام پلاستیک‌ها را حذف شوند، روند مونتاژ بخاری را تسریع شود و حفاظت محصول افزایش یابد.

بنابراین یک حفاظت دو بخشی قوی ایجاد شد.

قسمت زیرین آن حرکت محصول از طریق خط مونتاژ را تسهیل می‌کند و در نتیجه کار با بخاری پانزده کیلوگرمی نیز تسهیل می‌شود.

بسته‌بندی 100٪ بدون پلاستیک است زیرا کیسه پلی‌اتیلن حذف شده. محافظت بیش از حد کافی در برابر فرورفتگی دماسنج فراهم شده و بنابراین همه شکایات را برطرف می‌کند.

این راه حل پایدار کاهش 93 درصدی ردپای کربن را به ارمغان می‌آورد و 6.6 تن انتشار CO2 را کاهش می‌دهد.

سردبیر پایگاه خبری پیام صنعت بسته‌بندی عضو سازمان خبرگزاران بین‌المللی بسته‌بندی IPPO (International Packaging Press Organization) member

بیشتر بخوانید . . .