Optima، پوچ‌های ترنس درمال تولید می‌کند

Optima Life Science ، برای تولید تمام پوچ‌های ترنس درمال فعلی(TDS) و نوارهای فیلم دهانیoral film strips (ODF) در مقیاس آزمایشگاهی یا در مقادیر کوچک تولید، TDC 125 را ارائه می‌دهد.
در صورت لزوم، تمام فرآیندهای تولید و بسته‌بندی می‌توانند قبل از انتقال به دستگاه‌های تولید بزرگ‌تر اعتبار یابند. ماشین مقیاس‌پذیر، جهت تولید نمونه‌های محصول برای آزمایش‌های بالینی، راه‌اندازی بازار و حتی برای تولید بعدی مناسب است. در ساده‌ترین شکل، سیستم دارای ویژگی عملیات متناوب است. به طور خلاصه، سیستم می‌تواند به طور مداوم با خروجی بالا برای تولید سری‌ها عمل کند.
شرکت همچنین ImmuCoat system را ارائه می‌دهد که یک سیستم ماژولار و مقیاس‌پذیر برای کتینگ خودکار پلیت‌های میکرو تیتر (micro-titer plates) جهت ساخت کیت آزمایشی ELISA است. همه ماژول‌های پایه را می‌توان به صورت دلخواه ترکیب کرد. معماری، مجهز به “plug and play” است و ماژول‌های اولیه گزارش شده می‌توانند به ساده‌ترین شکل به یکدیگر متصل شوند. تقریبا هر دسته محصول می‌تواند بدون ریسک درهم شدن، به طور همزمان، مدیریت و پردازش شود. همچنین در مدل‌های پایه، سیستم ماژولار می‌تواند ماژول‌های ویژه‌ای برای خشک کردن و انکوباسیون کوتاه مدت و بلند مدت و همچنین توابع بسته‌بندی جاسازی کند.

iranpack sanat bastebandi 182Optima TDC 125iranpack sanat bastebandi 182Optima TDC 125

بیشتر بخوانید . . .