بالابری برای رول های سنگین

حمل رول های بزرگ برای اپراتور ها در چابخانه ها ،مبدل ها یا شرکت های بسته بندی بسیار دشوار است.

شرکت فاستر بالابر جدیدی با قابلیت حمل رول های سنگین را به نام
On-a-Roll Lifter Grande معرفی کرده است.
شرکت می گوید که با این دستگاه اپراتور های چاپ و پرسنل مغازه ها به سرعت و با اطمینان می توانند رول هایی تا وزن 1500 lbs(700kg) و در ابعاد 31.5 اینچ (800mm) حمل کنند. بالابر گرند سینی رولی شکلی دارد که بارگیری، حمل و تخلیه رول ها را آسان می کند.
CEO فوستر Ted Borowsky می گوید:حمل رول های بزرگ برای اپراتور ها در چابخانه ها ،مبدل ها یا شرکت های بسته بندی بسیار دشوار است. بالابر جدید گرند به اپراتورها امکان بارگیری و تخلیه ماشین های چاپ و همچنین حمل رول های سنگین در انبار و مغازه ها را به سرعت و آسانی می دهد .

سردبیر پایگاه خبری پیام صنعت بسته‌بندی عضو سازمان خبرگزاران بین‌المللی بسته‌بندی IPPO (International Packaging Press Organization) member

بیشتر بخوانید . . .