تصویب اصلاحیه استاندارد ملی 1409 در زمینه ظروف شیشه‌ای

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ویژگی‌ها، روش‌های آزمون، نمونه‌برداری، بسته‌بندی و نشانه‌گذاری ظروف شیشه‌ای جهت بسته‌بندی و نگهداری مواد غذایی و آشامیدنی می‌باشد.

در اجلاسیه شماره 183 کمیته ملی بسته‌بندی که روز هفتم شهریور برگزار شد اصلاحیه استاندارد ملی شماره 1409 مورد تصویب قرار گرفت.
عنوان کامل این استاندارد عبارت است از: “ظروف شیشه‌ای مخصوص بسته‌بندی مواد غذایی و آشامیدنی-ویژگی‌ها و روش‌های آزمون”
یادآور می‌شود استاندارد 1409 در سال 1393 بتصویب رسیده و اصلاحیه آن تنها پس از دو سال پیشنهاد شده و در کمیته ملی مورد بررسی قرار گرفته است.
در بخش هدف استاندارد 1409 آمده است:
هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ویژگی‌ها، روش‌های آزمون، نمونه‌برداری، بسته‌بندی و نشانه‌گذاری ظروف شیشه‌ای جهت بسته‌بندی و نگهداری مواد غذایی و آشامیدنی می‌باشد.
همچنین دامنه کاربرد این استاندارد چنین تعریف شده است:
دامنه کاربرد این استاندارد برای انواع ظروف شیشه‌ای دهان‌گشاد و دهان‌باریک و غیره که برای بسته‌بندی مواد غذایی و آشامیدنی مورد استفاده قرار می‌گیرند و نیز ظروف شیشه‌ای مخصوص بسته‌بندی الکل‌های طبی و الکل‌های تقلیبی کاربرد دارد.

بیشتر بخوانید . . .