تصویب اصلاحیه استاندارد ملی ۱۴۰۹ در زمینه ظروف شیشه‌ای

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ویژگی‌ها، روش‌های آزمون، نمونه‌برداری، بسته‌بندی و نشانه‌گذاری ظروف شیشه‌ای جهت بسته‌بندی و نگهداری مواد غذایی و آشامیدنی می‌باشد.

در اجلاسیه شماره ۱۸۳ کمیته ملی بسته‌بندی که روز هفتم شهریور برگزار شد اصلاحیه استاندارد ملی شماره ۱۴۰۹ مورد تصویب قرار گرفت.
عنوان کامل این استاندارد عبارت است از: “ظروف شیشه‌ای مخصوص بسته‌بندی مواد غذایی و آشامیدنی-ویژگی‌ها و روش‌های آزمون”
یادآور می‌شود استاندارد ۱۴۰۹ در سال ۱۳۹۳ بتصویب رسیده و اصلاحیه آن تنها پس از دو سال پیشنهاد شده و در کمیته ملی مورد بررسی قرار گرفته است.
در بخش هدف استاندارد ۱۴۰۹ آمده است:
هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ویژگی‌ها، روش‌های آزمون، نمونه‌برداری، بسته‌بندی و نشانه‌گذاری ظروف شیشه‌ای جهت بسته‌بندی و نگهداری مواد غذایی و آشامیدنی می‌باشد.
همچنین دامنه کاربرد این استاندارد چنین تعریف شده است:
دامنه کاربرد این استاندارد برای انواع ظروف شیشه‌ای دهان‌گشاد و دهان‌باریک و غیره که برای بسته‌بندی مواد غذایی و آشامیدنی مورد استفاده قرار می‌گیرند و نیز ظروف شیشه‌ای مخصوص بسته‌بندی الکل‌های طبی و الکل‌های تقلیبی کاربرد دارد.

بیشتر بخوانید . . .