آرشیو: 9 ژانویه 2018

Roll-2-Roll، راهنماهای وب را راه‌اندازی می‌کند

راهنماها، همچنین برای موارد نبافته (nonwovens) طراحی شده‌اند که سبک وزن با پروفیل‌هایی به ارتفاع سه و نیم اینچ و چهار و نیم اینچ هستند و می‌توانند وب‌ها را تا بیست اینچ هدایت کنند. پروفیل پایین و طراحی سبک وزن، مبدل‌ها را به یک سیستم راهنمای وب تبدیل می‌کند که می‌توانند در فضاهای محدود و تنگ با خطوط تبدیل جاسازی شوند.