آرشیو: 7 سپتامبر 2016

اگر درخت گردو به این بزرگیست، درخت هندوانه الله‌اکبر…

برای چاپخانه‌داران امروز که با اندوخته مالی و اعتبــاری و استقراض از سیستم بانکی با بهره‌ای که تناسبی با درآمد فعلی ندارد مبادرت به خرید ماشین‌آلات نو و چندین میلیون یورویی با فن‌آوری پیچیده کرده‌اند و چندین برابر شدن تعداد چاپخانه‌ها و ماشین‌آلات نسبت به گذشته، نمایندگان رسمی شرکت‌های سازنده چه تدارکی از قبیل آموزش، خدمات پشتیبــانی و غیره در نظـر گرفته‌اند.

جوهرهای نامرئی برای محافظت در برابر تقلب

برای خواندن اطلاعات، میکروپلیت‌ریدر خاصی لازم است.اطلاعات می‌توانند با اسید اگزالیک و بیکربنات سدیم به عنوان معرف رمزگذار و معرف رمزگشا، رمزگذاری و یا رمزگشایی شوند. محققان یافته‌های خود را در مجله Angewandte Chemie منتشر نمودند (Zhiping song و همکاران، جوهر نامرئی امنیتی برپایه نقاط کوآنتومی نیترید کربن گرانیتی، مجله Angewandte Chemie، 19 ژانویه 2016).