آرشیو: 1 آگوست 2016

گالوس 2016

ایران روتاتیو دعوت می‌نماید:

آینده سرمایه‌گذاری‌های هوشمندانه در

رویداد “روزهای نوآوری گالوس 2016” در شهر سنت گالن سوییس – 30 شهریور به مدت سه روز (20 الی 22 سپتامبر)