آرشیو: 12 فوریه 2016

سیحون و نمایش توان فنی

صنایع بسته‌بندی سیحون بتازگی محصولی تولید کرده که بیش از بازار، توان فنی صنعت وکیوم فرمینگ کشور را محک زده است. البته این به معنای توجه نکردن به بازار نیست.