آرشیو: 9 اکتبر 2015

۰

کاغذ چروک برای محافظت از خوردگی فلزات

شرکت Cortec® سالهاست که به‌دنبال ارائه راهکارهایی برای جلوگیری از خوردگی محصولاتی است که توسط مشتریانش تولید می‌شوند. بدین منظور، این شرکت کاغذهای چروک کرشیلد VpCI-146 را تولید کرده است که با استفاده از فناوری نانوی VpCI تقویت شده‌اند. این کاغذها که خوردگی را مهار میکنند زیست‌تخریب‌پذیر و غیر سمی هستند و حاوی نیترات، فسفات و سیلیکات نیستند. در این کاغذها با بهره‌گیری از فناوری انحصاری شرکت کورتک تحت عنوان «مهار خوردگی با استفاده از فاز بخار» (Vapor phase Corrosion Inhibiting VpCI)، روش جدیدی برای محافظت از فلزات در بسته‌بندی‌ها ارائه شده است.