آرشیو: 30 ژوئن 2015

۰

دسترنج خرماکاران سیستان و بلوچستان در جیب سودجویان

ایرنا – تولید سالانه افزون بر ۲۰۰ هزار تن خرما آنهم از ۷۰ رقم که بهترین و کیفی ترین خرمای دنیا نیز در میان آنها وجود دارد دسترنج کشاورزان سیستانی و بلوچستانی است اما به سبب نبود امکانات، کارخانه ها و واحدهایبسته بندی و فرآوری سود اصلی به جیب سودجویان سرازیر می شود.