AmeriStar

بسته‌بندی جدید Brita برای جذابیت بیشتر

موسسه حرفه‌ای‌های بسته‌بندی (IoPP) اخیرا برندگان مسابقه جوائز بسته‌بندی AmeriStar 2014 را اعلام کرد. داوران بسته‌های 13 گروه را در یک فرآیند جدید داوری مجازی و آنلاین بررسی و ارزیابی کرده بودند. معیارهای مورد...