آرشیو: 12 دسامبر 2014

۰

ماهنامه صنعت بسته بندی شماره ۱۵۶

ماهنامه صنعت بسته بندی شماره ۱۵۶ با مطالبی درباره
سوله دو هزار متری خالی، چاپخانه یا تالار عروسی؟!
تجربه‌های یک آژانس موفق طراحی بسته‌بندی
پیش و پس از طراحی جدید
۹ نکته برای انتخاب دستگاه کارتُنینگ
۹ نکته برای انتخاب دستگاه مولتی‌پک و شرینک باندلینگ به همراه جدیدترین اخبار بسته بندی در ایران و جهان