آرشیو: 28 فوریه 2014

تولید کارآمد بسته‌های چندقسمتی

MULTIVAC با کمک فناوری نوآورانه قالب (die) و تخصص خود در اتوماسیون قادر به طراحی یک رویه بسیار کارآمد برای تولید بسته‌های چندقسمتی شده و از این طریق به صرفه‌جویی قابل توجهی در استفاده از مواد بسته‌بندی دست یافته است. MULTIVAC این راهکار را در نمایشگاه اینترپک 2014 برای عموم به نمایش خواهد گذاشت.