پرکن گرانول کیسه‌ای
مناسب مجتمع‌های پتروشیمی
ساخت داخل کشور

بیشتر بخوانید . . .