شرینک اسلیو

اپلیکیتور اسلیو شرینک با عملکرد خوب

ویژگی جدید Axon Smart Speed Control، Lanzara می‌تواند به طور اتوماتیک نرخ اسلیوگذاری را افزایش یا کاهش داده و سرعت خط بالادست یا پایین دست را بدون دخالت اپراتور برای “تنظیم کن و فراموش کن” هماهنگ کند. کنترل سرعت هوشمند باعث عملکرد، زمان فعالیت و کیفیت بهینه است.