جشنواره بسته‌بندی

۰

جشنواره بسته‌بندی با رویکرد کارآفرینی

جشنواره بسته‌بندی با رویکرد کارآفرینی بنا بر خبر دریافتی، جشنواره برترین‌های صنعت بسته‌بندی با رویکرد توسعه اشتغال پایدار شامل دوره بین‌المللی، همایش، مسابقه مقاله‌نویسی و نمایشگاه B2B و B2C، با مشارکت دانشگاه‌ صنعتی شریف...