Little Twig Farm

۰

پنیر و تفریح

بسته‌بندی شرکتLittle Twig Farm چشیدن پنیر را به امری مفرح تبدیل کرده است. این جعبه،‌که توسط دانش‌آموزی به نام Xiao Han طراحی شده،‌ برشهای لیزری داشته که به کمک آنها قطعات بسته‌ به یکدیگر...