Brite Idea Foods

تقویت‌کننده آب با حس میوه

بازار مایع تقویت‌کننده‌ آب تنها چهار سال سن دارد، اما بخشی به شدت رقابتی است که با بسته‌های اندازه‌ی کف دست که به مصرف‌کننده اجازه می‌دهند آب را مثل آبمیوه با فشاردادن و جهش...