آلتین‌پاک‌

ماشین فرم/فیل/سیل آلتین‌پاک‌ ماشین تبریز به تجهیزات بسته‌بندی پایان خط مجهز شد

شرکت آلتین‌پاک‌ماشین تبریز برای بروزرسانی ماشین‌آلات ساخت خود و تامین نیازهای مشتریان، اقدام به ساخت و ارائه تجهیزات جانبی به صورت آپشن در کنار ماشین‌آلات اصلی خود کرده است. یکی از مهمترین مشکلات استفاده‌کنندگان...