فهرست مطالب ماهنامه صنعت بسته بندی از شماره 61 تا 120

نمایه مطالب ماهنامه صنعت بسته بندی از شماره 61 تا 120

 

شماره 61

حركت‌هاي جديد در شركت سپاس قشم / گزارش / ماهنامه صنعت بسته‌بندي  / صفحه 4 / سال 1383 / شماره 61

قابل توجه خودروسازان (دانستني‌هايي در بسته‌بندي قطعات) / نويسنده: مهندس مصطفي امام پور/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 6 / سال 1383 / شماره 61

رعايت الزامات برچسب زني مانع سوء استفاده كنندگان از كالا ‌/ نويسنده: مهندس مصطفي امام پور/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 10 / سال 1383 / شماره 61

ضربه، لرزش و فشردگي (بخش چهارم) / نوشته: والتر سوركا، ترجمه: مهندس هاشم حبيبي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 12 / سال 1383 / شماره 61

بسته‌بندي محيط زيست، مطالعه و تحليل اقتصادي / نويسنده: سيد مصطفي ايران منش / ماهنامه صنعتع بسته‌بندي / صفحه 15 / سال 1383 / شماره 61

بسته‌بندي‌هاي شيشه‌اي / تهيه‌كننده: سوسن خاكبيز / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 18 / سال 1383 / شماره 61

مباني بسته‌بندي (بخش دوم) / تهيه‌كننده: س.م.الف / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 20 / سال 1383 / شماره 61

چسب‌هاي نقطه‌اي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 2 / سال 1383 / شماره 61

زيره دايكات، سريعتر و بهتر/ منبع: دروپا2004 ، تدوين: رضا نورائي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 24 / سال 1383 / شماره 61

تيغ تيز دايكات / منبع: دروپا 2004 ، تدوين رضا نورائي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 25 / سال 1383 / شماره 61

شكل‌دهي پلا‌ستيك / نوشته: والتر سوركا، ترجمه: مهندس حجت سلماني / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 28 / سال 1383 / شماره 61

كاربرد پلا‌ستيك‌هاي بسته‌بندي / نوشته: والتر سوركا، ترجمه: مهندس حجت سلماني / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 32 / سال 1383 / شماره 61

استانداردها در بسته‌بندي مواد غذايي (اهداف، آينده نگري، خواص و توجه به الزامات) / تهيه‌كننده: سوسن خاكبيز / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 34 / سال 1383 / شماره 61

مواد غذايي سالم بدون نياز به افزودن مواد نگهدارنده در يخچال (درباره بسته‌بندي اسپتيك تتراپك) / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 36 / سال 1383 / شماره 61

اسپتيك به چه معناست ؟ / ترجمه از مجله خبري Krones / ماهنامه صنع تبسته‌بندي / صفحه 38 / سال 1383 / شماره 61  فن آوري پركني آبجو در بطري‌هاي پلا‌ستيكي / ترجمه از مجله خبري Krones / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 40 / سال 1383 / شماره 61

فوم‌هاي E.P.S نگهدارنده حرارتي محولا‌ت در داخل بسته ها (قابل استفاده براي محولا‌ت غذايي و آزمايشگاهي) / تهيه‌كننده: م.الف / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 42 / سال 1383 / شماره 61

دستگاه تغذيه براي تمامي‌نيازها وكاربري‌هاي بسته‌بندي / نويسنده: رضا نورائي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 43 / سال 1383 / شماره 61

واژه شناسي بسته‌بندي شيشه اي / گردآوري: س.م.الف / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 44 / سال 1383 / شماره 61

بسته‌بندي و پتروشيمي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 46 / سال 1383 / شماره 61

تازه‌هاي كتاب بسته‌بندي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي  / صفحه 47 / سال 1383 / شماره 61

نمايه مقالا‌ت بسته‌بندي در نشريات تخصصي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 48 / سال 1383 / شماره 61

اخبار بسته‌بندي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 50 / سال 1383 / شماره 61

بسته‌بندي در بورس تهران / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 52 / سال 1383 / شماره 61

 

شماره 62

اين قسمت را همه بخوانند / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 2 / سال 1383 / شماره 62

چاپ شاخص پيشرفت و توسعه است / گفت و‌گو كوتاه با احمد مسجد جامعي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 5 / سال 1383 / شماره62

سمينار فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در صنعت چاپ ايران برگزار شد / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 5 / سال 1383 / شماره 62

پنجمين جشنواره صنعت چاپ كشور / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 6 / سال 1383 / شماره 26

گفت وگو با سيد اميركريماني، مدير كل چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلا‌مي‌ / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 8 / سال 1383 / شماره 62

فرصت‌ها و ضرورت‌هاي توسعه چاپ بسته‌بندي و چاپ صنعتي كشور / متن سخنراني رضا نورائي دبير سمينار فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در صنعت چاپ ايران / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 10 / سال 1383 / شماره 62

سومين نمايشگاه بين المللي نان، شيريني و شكلا‌ت / نويسنده: سهيل چهره اي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 14 / سال 1383 / شماره 62

سومين نمايشگاه بين المللي نان، شيريني و شكلا‌ت ايران از نگاه آمار / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 15 / سال 1383 / شماره 62

ققفوس‌هاي صنعت چاپ تجهيزات حرفه‌اي فويل‌كوبي (بخش اول) / تاليف و تدوين: رضا نورائي / صفحه 16 / سال 1383 / شماره 62

طراحي گرافيك بسته‌بندي محيط خرده فروشي (بخش دوم)  نوشته: والتر سوركا، ترجمه: مهندس هاشم حبيبي / صفحه 22 / سال 1383 / شماره 62

وجدان خود را تكان دهيد / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 24 / سال 1383 / شماره 62

برندگان منتخب Pro Carton در سال 2003 / منبع: Pro Carton / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 26 / سال 1383 / شماره 62

طراحي بسته‌بندي (بخش دهم – آرايشي و زيبايي) / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 30 / سال 1383 / شماره 62

آنچه برترين‌ها دارند امروز در دست شماست / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 32 / سال 1383 / شماره 62

جايزه ملي بهره‌وري و تعالي سازماني به كارتن ايران رسيد / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 34 / سال 1383 / شماره 62

ضربه، لرزش و فشردگي(بخش چهارم) / نوشته: والترسوركا، ترجمه: مهندس هاشم حبيبي / صفحه 36 / سال 1383 / شماره 62

معرفي قوانين بسته‌بندي‌هاي چوبي / تهيه‌كننده: مصطفي امام پور / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 38 / سال 1383 / شماره 62

معرفي استانداردهاي بسته‌بندي از مؤسسات معتبر استاندارد نويسي جهان / تهيه‌كننده: سوسن خاكبيز / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 62 / سال 1383 / شماره 62

فيلم‌هاي خوراكي حال از نشاسته /تهيه‌كنندگان: مهندس سيد امير حسين گلي- دانشجوي دوره دكتري دانشگاه صنعتي اصفهان، دكتر مهدي كديور- استاديار گروه علوم و صنايع غذايي دانشگاه صنعتي اصفهان / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 42 / سال 1383 / شماره 62

لفاف پيچي با روش‌هاي ساده / تهيه‌كننده: مصطفي امام پور / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 44 / سال 1383 / شماره 62

20% به نفع راحتي / ترجمه و تنظيم: ارسطو شهابي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 45 / سال 1383 / شماره 62

كاربرد پلا‌ستيك‌هاي بسته‌بندي/ نوشته: والتر سوركا، ترجمه: مهندس حجت سلماني / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 46 / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 46 / سال 1383 / شماره 62

بسته‌بندي لوازم منزل (قابل توجه شركت‌هاي حمل اسباب و اثاثيه منازل) / تهيه‌كننده: سوسن خاكبيز / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 48 / سال 1383 / شماره 62

ساختار و سيستم رمز خطي، روش‌هاي چاپ و اسكنرها (بخش نخست) / تهيه‌كننده: س.م.الف / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 50 / سال 1383 /شماره 62

اين ؟ يا اين؟ چقدر به محيط زيست اهميت مي‌دهيد ؟ / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 52 / سال 1383 / شماره 62

روش‌هاي آزمون انواع بسته‌بندي‌ها / تهيه‌كننده: مهندس مصطفي امام پور / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 54 / سال 1383 / شماره 62

واژه شناسي بسته‌بندي فلزي / گردآوري: س.م.الف / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 56 / سال 1383 / شماره 62

استانداردهاي بسته‌بندي ايران / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 60 / سال 1383 / شماره 62

نمايه مقالا‌ت بسته‌بندي در نشريات تخصصي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 64 / سال 1383 / شماره62

به دليل به خطر افتادن انحصارات دولتي، اجازه واردات مواد پتروشيمي داده نمي‌شود / ماهنامه صنعت بسته‌بندي  / صفحه 66 / سال 1383 / شماره 62

تازه‌هاي كتاب بسته‌بندي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 67 / سال 1383 / شماره 62

اخبار بسته‌بندي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 68 / سال 1383 / شماره 62

بسته‌بندي در بورس تهران / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 72 / سال 1383 / شماره 62

عرضه مواد غذايي در كيسه‌هاي پلا‌ستيكي بازيافتي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 73 / سال 1383 / شماره 62

خبرهايي از بازار نوشيدني‌ها / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 74 / سال 1383 / شماره62

زباله و راه‌هاي بازيافت آن / منبع: روزنامه شرق / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 75 / سال 1383 / شماره 62

اين قسمت را بخوانيد / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 2 / سال 1383 / شماره 62

رسيدگي همه جانبه به صنعت چاپ كشور (به بهانه نامگذاري يك روز به نام ”روز ملي صنعت چاپ“) / نويسنده: رضا نورائي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 6 / سال 1383 / شماره 62

طراحي گرافيك بسته‌بندي اعتبار و نام‌هاي خاص (بخش سوم) / نوشته: والترسوركا، ترجمه: مهندس هاشم حبيبي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 8 / سال 1383 / شماره62

 

شماره 63

رسيدگي همه‌جانبه به صنعت چاپ كشور / رضا نورائي / صفحه 6 / سال 1383 / شماره 63

تجهيزات نمونه سازي جعبه و ساخت استند (گشايش در صنعت كارتن) / گفت و‌گو با مهندس علي حق پرست، مدير دفتر نمايندگي شركت AGCAD انگلستان / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 10 / سال 1383 / شماره 63

اطلا‌عيه يازدهمين نمايشگاه بين المللي ماشين آلا‌ت چاپ و بسته‌بندي ايران – تهران 25 تا 28 بهمن ماه 1383

آمار بازيافت كاغذ در سال 2002 / منبع: اتحاديه اروپايي صنايع كاغذ، گزارش 2003 / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 14 / سال 1383 / شماره 63

رونق بازار برچسب‌هاي شرينك / منبع:Shrink – Labele ، ترجمه: مهندس حجت سلماني  / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 18 / سال 1383 / شماره 63

كاربرد روكش‌هاي نفوذناپذير سازگار با محيط زيست در بسته‌بندي / منبع: Plastics Modem ، ترجمه: مهندس حجت سلماني / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 19 / سال 1383 / شماره 63

مواد اوليه مورد استفاده در بسته‌بندي و فرآيند‌سازي آن‌ها / (كارگاه آموزشي، تحقيقي مباني ”مهندسي بسته‌بندي“) / نويسنده: سيد مصطفي ايران منش / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 20 / سال 1383 / شماره 63

ضربه، لرزش و فشردگي (بخش پاياني) / نوشته: والتر سوركا، ترجمه: مهندس هاشم حبيبي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / سال 1383 / شماره 63

پوشش‌هاي محافظتي براي شرايط هسته‌اي، بيولوژي و شيميايي NBCPC / تهيه‌كننده: سوسن خاكبيز / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 24 / سال 1383 / شماره 63

كاربرد پلا‌ستيك‌هاي بسته‌بندي (بخش چهارم) / نوشته: والتر سوركا، ترجمه: مهندس حجت سلماني / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 24 / سال 1383 / شماره 63

بسته‌بندي و بازرسي از مرحله دريافت تا مصرف (قابل توجه فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي بزرگ) / تهيه‌كننده: مهندس مصطفي امام پور / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 26 / سال 1383 / شماره63

تعريف بسته‌بندي ترانزيتي برگشت‌پذير / منبع: Packaging and Botting ، ترجمه: مهندس حجت سلماني / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 29 / سال 1383 / شماره 63

انواع ظروف در انبارها قابل‌ توجه كارخانجات بزرگ / تهيه‌كننده: سوسن خاكبيز / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 32 / سال 1383 / شماره 63

ساختار و سيتم رمز خطي، روشهاي چاپ و اسكنرها (بخش آخر) / تهيه‌كننده: سوسن خاكبيز / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 32 / سال 1383 / شماره 63

استانداردهاي جهاني بسته‌بندي / تهيه‌كننده: سوسن خاكبيز / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 41 / سال 1383 / شماره 63

معرفي استانداردهاي جهاني بسته‌بندي BS / تهيه‌كننده: ر.م.الف / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 42 / سال 1383 / شماره 63

استانداردهاي بسته‌بندي ايران / منبع: مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 44 / سال 1383 / شماره 63

نمايه مقالا‌ت بسته‌بندي در نشريات تخصصي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 47 / سال 1383 / شماره 63

واژه شناسي بسته‌بندي پلا‌ستيكي / گردآوري: س.م.الف / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 50 / سال 1383 / شماره 63

تازه‌هاي كتاب بسته‌بندي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي/ صفحه 52 / سال 1383 / شماره 63

آشنايي با سايت‌هاي بسته‌بندي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي/ صفحه 53 / سال 1383 / شماره 63

تدابير وزارت صنايع و معادن براي مقابله با واردات كالا‌هاي چيني / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 53 / سال 1383 / شماره63

اخبار بسته‌بندي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 54 / سال 1383 / شماره 63

 

شماره 64

طراحي گرافيك بسته‌بندي تركيب‌بندي و مباني بصري (بخش پايان) / نوشته: والتر سوركا، ترجمه: مهندس هاشم حبيبي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 4 / سال 1383 / شماره 64

طراحي بسته‌بندي سلا‌متي و ظروف خانه / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 7 / سال 1383 / شماره 64

تجهيزات حرفه‌اي فويل‌كوبي (بخش دوم) 1200 ورق در ساعت  ! / گردآوري و تدوين: رضا نورائي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 8 / سال 1383 / شماره 64

سيب سرخ و دست چلا‌ق… / گلايه‌اي از يك مشتري متخصص بازار چاپ / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / سال 1383 / شماره 64

استفاده از پساب صنعتي در فرآيند تهيه چسب نشاسته عملي است، اما مراقب باشيد ! / نويسنده: نسرين ميرزايي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / سال 1383 / شماره 64

مرزهاي جديد بطري‌هاي PET(بخش اول) / منبع: Packaging and Bottlingترجمه: مهندس حجت سلماني / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 16 / سال 1383 / شماره 64

PET  چند لا‌يه و توانايي آن در افزايش طول عمر محصول / برگرفته از مجله: PET Planet / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 18 / سال 1383 / شماره 64

كاربرد پلا‌ستيك‌هاي بسته‌بندي ويژگيهاي ذاتي مواد پلا‌ستيكي / نوشته: والترسوركا، ترجمه: مهندس حجت سلماني / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 20 / سال 1383 / شماره 64

كاربرد بيومتريال‌هاي بر پايه پروتئين در نايع غذايي / منبع: مجلهPackaging and Botting  / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 22 / سال 1383 / شماره 64

نيلوفر پلا‌ستيكي! Nanospry سطح قطعات قالب گيري شده را مانند سطح برگ‌هاي نيلوفر آبي مي‌كند /  نوشته  Peter Mapleston  ترجمه شده از Plastics Modern  / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 24 / سال 1383 / شماره 64

پيشرفت‌هاي سيستم روكش‌دهي پلا‌سما Plasma – Coating براي بطري‌هاي PET / ترجمه: مهندس حجت سلماني / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 25 / سال 1383 / شماره 64

نسل جديد سيستم‌هاي Aseptic Cold Filling ACF شركت KHS آلمان / تهيه و تنظيم از شركت مهندسين كار و انديشه / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 26 / سال 1383 / شماره 64

بسته‌بندي، انرژي و انتخاب صحيح / تهيه‌كننده: مهندس مصطفي امام پور / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 28 / سال 1383 / شماره 64

خواص حرارتي مواد پلا‌ستيكي / تهيه‌كننده: سوسن خاكبيز / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 31 / سال 1383 / شماره 64

روپوش‌هاي غير قابل نفوذ در برابر عوامل جوي و محيطي FBS / تهيه‌كننده: سوسن خاكبيز / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 32 / سال 1383 / شماره 64

مدرسه بسته‌بندي ميشيگان / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 34 / سال 1383 / شماره 64

Rexam و بازار بسته‌بندي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 34 / سال 1383 / شماره 64

معرفي استانداردهاي جهاني بسته‌بندي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 35 / سال 1383 / شماره 64

معرفي استانداردهاي جهاني بسته‌بندي BS / تهيه‌كننده ر.م.الف / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 36 / سال 1383 / شماره 64

استانداردهاي بسته‌بندي ايران بسته‌بندي (كالا‌ها براي حمل و نقل هوايي غير از حيوانات زنده) / منبع: مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه38 / سال 1383 / شماره 64

واژه شناسي بسته‌بندي شيشه / گردآوري س.م.الف  / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 42 / سال 1383 / سال 1383 / شماره 64

نمايه مقالا‌ت بسته‌بندي در نشريات تخصصي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 44 / سال 1383 / شماره 64

ژاپن 92% مواد اوليه از ضايعات، ايران، 98% مواد اوليه از جنگل ! / نوشته: راضيه رمزي فرد به نقل از روزنامه همشهري / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 46 / سال 1383 / شماره 64

چگونه ضايعات خط خود را تا 90% كاهش دهيم ؟ / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 47 / سال 1383 / شماره 47 / سال 1383 / شماره 64

تازه‌هاي كتاب بسته‌بندي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 48 / سال 1383 / شماره 64

معرفي سايت‌هاي بسته‌بندي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 49 / سال 1383 / شماره 64

توليد اقتصادي گوني پلي پروپيلن / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 50 / سال 1383 / شماره 64

اخبار بسته‌بندي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 50 / سال 1383 / شماره 64

 

شماره 65  سال هفتم 1383  قيمت 700 تومان

گذري در ايران پلا‌ست 1383 / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 2 / سال 1383 / شماره 65

گامي‌به سوي يگانگي هنر و صنعت / امير رضا منعم معتمدي، كانون طراحان فراست / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 4 / سال 1383 / شماره 65

سمينار معرفي نمايشگاه اينترپك 2005 10 دي 1383 – هتل سيمرغ تهران / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 6 / سال 1383 / شماره 65

درباره نمايشگاه اينترپك 2005 و مسائل ايران در بسته‌بندي / گفت و‌گو: سهيل چهره اي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 8 / سال 1383 / شماره 65

مروري بر نمايشگاه اينترپك 2002 دوره قبل ايده‌ها و طرح‌ها / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 11 / سال 1383 / شماره 65

شانزدهمين نمايشگاه آثار دانشجويان طراحي صنعتي دانشگاه تهران برگزار شد / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 16 / سال 1383 / شماره 65

طراحي بسته‌بندي (بخش دوازدهم – آرايشي و زيبايي) / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 20 / سال 1383 /شماره 65

مختصري درباره نوآوري‌هاي تصويرسازي مستقيم بر روي شابلن از طريق كامپيوتر در چاپ اسكرين / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 22 / سال 1383 / شماره 65

فن‌آوري ترميم سيلندرها و نوردهاي چاپ / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 23 / سال 1383 / شماره 65

بسته‌بندي توزيع / نوشته: والترسوركا، ترجمه: مهندس هاشم حبيبي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 24 / سال 1383 / شماره 65

اهميت بسته‌بندي كاغذي و مقوايي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 27 / سال 1383 / شماره 65

بسته‌بندي، انرژي و انتخاب صحيح / تهيه‌كننده: مهندس مصطفي امام پور / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 30 / سال 1383 / شماره 65

سيستم بسته‌بندي / تهيه‌كننده: سوسن خاكبيز / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 32 / سال 1383 / شماره 65

مرزهاي جديد بطري‌هايPET (بخش دوم) / ترجمه: مهندس حجت سلماني / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 34 / سال 1383 / شماره 65

كاربرد پلا‌ستيك‌هاي بسته‌بندي (بخش ششم – نفوذناپذيري) / ترجمه: مهندس حجت سلماني / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 36 / سال 1383 / شماره 65

سيستم‌هاي اطلا‌عاتي ERP و WFS در صنعت كارتن / نويسنده: مهندس علي حق‌پرست / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 39 / سال 1383 / شماره 65

استانداردهاي بسته‌بندي ايران (ظروف فلزي براي بسته‌بندي رب گوجه فرنگي) / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 40 / سال 1383 / شماره 65

بسته‌بندي الياف زراعي و مواد بسته‌بندي / تهيه‌كننده: مصطفي امام پور / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 42 / سال 1383 / شماره 65

تازه‌هاي كتاب بسته‌بندي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 43 / سال 1383 / شماره 65

معرفي استانداردهاي جهاني بسته‌بندي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 44 / سال 1383 / شماره 65

معرفي سايت‌هاي بسته‌بندي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 45 / سال 1383 / شماره 65

واژه شناسي بسته‌بندي كاغذي و مقوايي / گردآوري: س.م.الف / ماهنامه صنعت بسته‌بندي  / صفحه 46 / سال 1383 / شماره 65

نمايه مقالا‌ت بسته‌بندي در نشريات تخصصي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 48 / سال 1383 / شماره 65

صادرات مجدد محصولا‌ت ايران از كشورهاي همسايه ناشي از ضعف در ساختار بازاريابي و بسته‌بندي ايران است / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 51 / سال 1383 / شماره 65

اخبار بسته‌بندي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 52 / سال 1383 / شماره 65

 

شماره 66

درباره صادرات زعفران / نويسنده: رضا نورائي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 2  / سال 1383  / شماره 66

برندگان مسابقه طراحي انجمن اروپايي بسته‌بندي مقوايي در سال 2004 / منبع: Pro Carton / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 4 / سال 183 / شماره 66

لوله‌هاي مقوايي چند لا‌يه / گردآوري: رضا نورائي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 8 / سال 1383 / شماره 66

جالب است بدانيد… / منبع: بولتن خبري Sappi/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 13 / سال 1383 / شماره 66

مخصتري درباره سيستم‌هاي اتوماتيك بازبيني چاپ ليبل / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 14 / سال 1383 / شماره 66

حفظ بسته‌بندي در ارتباط با پديده مهاجرت / تهيه‌كننده: س.م.الف / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 16 / شسال 1383 / شماره 66

مركب‌هاي امنيتي درجات محافظت از كالا‌ را افزايش داده‌اند / ترجمه شده از مجله PFFC نوشته Dr Richard M.Podhajny / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 21 / سال 1383 / شماره 66

ارزيابي ظروف حمل روان كننده‌هاي بين المللي / نويسنده: مهندس امير رضا منعم معتمدي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 22 / سال 1383 / شماره 66

پلا‌ستيك‌هاي بسته‌بندي (بخش سوم- شكل دهي پلا‌ستيك) / نوشته: والتر سوركا، ترجمه: مهندس حجت سلماني / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 24 / سال 1383 / شماره 66

بسته‌بندي توزيع / نوشته: والترسوركا، ترجمه: مهندس هاشم حبيبي  / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 28 / سال 1383 / شماره 66

تاثير بسته‌بندي در نگهداري، توزيع و مصرف كننده / تهيه‌كننده: سوسن خاكبيز / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 32 / سال 1383 / شماره 66

بسته‌بندي ويژه حمل و نقل / تهيه‌كننده: سوسن خاكبيز / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 34 / سال 1383 / شماره 66

معرفي استانداردهاي جهاني بسته‌بندي ANSI / تهيه كننده ر.م.الف / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 36 / سال 1383 / شماره 66

بسته‌بندي لجستيك‌هاي نظامي (قسمت اول- مروري بر اهداف) / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 37 / سال 1383 / شماره 66

استانداردهاي بسته‌بندي ايران (كارتن جهت بسته‌بندي عمومي‌– ويژگي‌ها و روش‌هاي آزمون) / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 38 / سال 1383 / شماره 66

نمايه مقالا‌ت بسته‌بندي در نشريات تخصصي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 40 / سال 1383 / شماره 66

پايان نامه فهرست پايان نامه‌هاي دانشجويي درباره بسته‌بندي و موضوعات مربوطه / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 42 / سال 1383 / شماره 66

واژه شناسي بسته‌بندي شيشه / گردآوري: س.م.الف  / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 44 / سال 1383 / شماره 66

تازه‌هاي كتاب بسته‌بندي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 46 / سال 1383 / شماره 66

اخبار بسته‌بندي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 48 / سال 1383 / شماره 66

 

شماره 67

گزارش يازدهمين نمايشگاه بين‌المللي چاپ و بسته‌بندي تهران / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 4 / سال 1383 / شماره 67

برندگان منتخب Pro Carton در سال 2004  منبع: Pro Carton / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 24 / سال 1383 / شماره 67

طراحي بسته‌بندي (بخش سيزدهم – آرايشي و زيبايي) / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 28 / سال 1383 / شماره 67

5 تاكتيك مؤثر بسته‌بندي / نويسنده: نوشين بيات / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 30 / سال 1383 / شماره 67

بسته‌بندي در لجستيك‌هاي نظامي‌ (قسمت دوم- شناخت عناصر محيطي) / تهيه‌كننده: مصطفي امام پور / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 32 / سال 1383 / شماره 67

چسب‌ها / نوشته: والترسوركا، ترجمه: مهندس حجت سلماني / ماهنامه صنعت بسته‌بندي/ صفحه 34 / سال 1383 / شماره 67

حفظ ضابطه‌هاي بسته‌بندي مواد غذايي (رعايت استانداردها) / تهيه‌كننده: مصطفي امام پور / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 38 / سال 1383 / شماره 67

سخني جالب درباره جوهرهاي لمينت / نوشته: Dr.Richard M.Podhajny برگرفته از مجله PFFC / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 39 / سال 1383 / شماره 67

فرآيند بازيافت بطري‌هاي PET / منبع:Kenplas Projects ، مترجم: نوشين بيات / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 40 / سال 1383 / شماره 67

مشكل شكنندگي بطري‌هاي پلي پروپيلن در دماهاي پايين / نويسنده: نوشين بيات، كارشناس پليمر واحد تحقيق و توسعه پاكشو / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 41 / سال 1383 / شماره 67

وديعه گذاري اجباري منجر به شكل گيري ايده‌هاي تازه اي شده است / ترجمه شده از مجله VERPACKUNGS – Rundschau / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 42 / سال 1383 / شماره 67

معرفي سايت‌هاي بسته‌بندي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه

استانداردهاي بسته‌بندي ايران (آيين كاربرد بسته‌بندي شيشه و ظروف شيشه‌اي) / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 44 / سال 1383 / شماره 67

معرفي استانداردهاي نظامي‌بسته‌بندي / تهيه‌كننده ر.م.الف / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 46 / سال 1383 / شماره 67

واژه شناسي بسته‌بندي (كاغذ و شيشه) / گردآوري س.م.الف / ماهنامه صنعت بتسه‌بندي / صفحه 46 / سال 1383 / شماره 67

تازه‌هاي كتاب بسته‌بندي / ماهنامه صنعتع بسته‌بندي / صفحه 52 / سال 1383 / شماره 67

نمايه مقالا‌ت بسته‌بندي در نشريات تخصصي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 53 / سال 1383 / شماره 67

اخبار بسته‌بندي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 56 / سال 1383 / شماره 67

 

شماره 68

نمايشگاه جهاني صنعت بسته‌بندي فلزي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 2 / سال 1383 / شماره 68

طراحي بسته‌بندي (بخش چهاردهم – فن آوري) / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 4 / سال 1383 / شماره 68

مروري بر برخي عناصر مهم در بسته‌بندي / نويسنده: نوشين بيات، كارشناس پليمر واحد تحقيق و توسعه پاكشو / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 6 / سال 1383 / شماره 68

مقواي موجدار كارتن (بخش نخست) / نوشته: والترسوركا، ترجمه: هاشم حبيبي / صفحه 8 / سال 1383 / شماره68

بسته‌بندي توزيع / نوشته: والتر سوركا، ترجمه: هاشم حبيبي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 10 / سال 1383 / شماره 68

بسته‌بندي در لجستيك‌هاي نظامي (قسمت سوم- مهمترين ويژگي‌هاي يك بسته‌بندي نظامي) / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 12 / سال 1383 / شماره 68

رعايت مباني و الزامات بسته‌بندي (مواد غذايي يخ زده – بسته‌بندي ماهي) / تهيه‌كننده: سوسن خاكبيز / ماهنامه صنعت بسته بندي / صفحه 13 / سال 1383 / شماره 68

تست و بازرسي براي بسته‌بندي / تهيه‌كننده: مصطفي امام پور / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 14 / سال 1383 / شماره 68

نقش حفاظتي بسته‌بندي در مقابل گازها و بخارها / تهيه‌كننده: سوسن خاكبيز / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 16 / سال 1383 / شماره 68

چسب‌ها / نوشته: والترسوركا / ترجمه: حجت سلماني/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 20 / سال 1383 / شماره 68

روش‌هاي جديد بهينه سازي خروجي اكسترودر بدون تحميل هزينه اضافي به كمك رنگدانه‌ها و آميزه‌ها / برگرفته از مجله Modern Plastic / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 23 / سال 1383  / شماره 68

كاربرد جديد، براي بطري‌هايPET / برگرفته از مجله: VR pharma، ترجمه: حجت سلماني / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 24 / سال 1383  / شماره 68

نوشابه ميوه‌اي Hani and Rani  / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 26 / سال 1383 / شماره 68

دورنماي صنعت آبميوه و كنستانتره چين / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 26 / سال 1383 / شماره 68

پلا‌ستيك كامپوزيت‌هاي طبيعي (فيبر- پلاستيك) / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 27 / سال 1383 / شماره 68

پرداخت سطحي فيلم‌هاي مسطح / ماهنامه صنعت بتسه‌بندي / صفحه 27 / سال 1383 / شماره 68

بسته‌بندي‌هاي مصرفي و روش‌هاي جمع‌آوري نيازهاي مصرف‌كنندگان / تهيه‌كننده: مصطفي امام پور / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 28 / سال 1383 / شماره 68

معرفي سايت‌هاي بسته‌بندي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 31 / سال 1383 / شماره 68

تازه‌هاي كتاب بسته‌بندي / ماهنامه صنعت بتسه‌بندي / صفحه 31 / سال 1383 / شماره 68

معرفي استانداردهاي نظامي‌بسته‌بندي دركشور انگلستان / تهيه‌كننده: ر.م.الف / ماهنامه صنعت بتسه‌بندي / صفحه 34 / سال 1383 / شماره 68

استانداردهاي بسته‌بندي ايران (ويژگي‌ها و روش‌هاي آزمون كيسه پلا‌ستيكي زباله) / منبع: موسسه استاندارد وتحقيقات صنعتي / صفحه 36 / سال 1383 / شماره 68

نمايه مقالا‌ت بسته‌بندي در نشريات تخصصي / ماهنامه صنعت بتسه‌بندي / صفحه 37 / سال 1383 / شماره 68

واژه شناسي بسته‌بندي (شيشه) / گردآوري: س.م.الف / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 42 / سال 1383 / شماره 68

اخبار بسته‌بندي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 44 / سال 1383 / شماره 68

پالت‌هاي درب دار / برگرفته ازModern Plasctic / صفحه 52 / سال 1383 / شماره 68

 

شماره 69

شانزدهمين نمايشگاه بين‌المللي ماشين‌آلا‌ت بسته‌بندي، بسته‌بندي و ماشين‌آلا‌ت صنعت شيريني  15 تا 21 ارديبهشت 1384 دوسلدورف – آلمان / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 2 / سال 1384  / شماره 69

نمايشگاه جهاني صنعت بسته‌بندي فلزي 2 / صفحه 8 / سال 1384 / شماره 69

يازدهمين نمايشگاه جهاني ماشين آلا‌ت و تجهيزات دست دوم  29 تا 31 فروردين 1384 كارلسروهه – آلمان / ماهنامه صنعت بتسه‌بندي / صفحه 11 / سال 1384 / شماره 69

ماشين چاپ گالوس، دايكات كاما و سمينارهاي بين المللي ايران روتاتيو / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / سال 1384 / شماره 69

مقواي موجدار (بخش دوم) / نوشته: والترسوركا، ترجمه: مهندس هاشم حبيبي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 16 / سال 1384 / شماره 69

پشت يكي از كوچه‌هاي تهران (حال و خبري از كارتن جمع‌كن‌ها) / نويسنده: رضا نورائي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 18 / سال 1384 / شماره 69

مركب‌هاي جديد IQ بالا‌يي دارند / برگرفته از مجله  PFFCترجمه: مهندس آزيتا نمازي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 19 / سال 1384 / شماره 69

بسته‌بندي توزيع (بخش سوم) / نوشته: والترسوركا، ترجمه: مهندس هاشم حبيبي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 20 / سال 1384 / شماره 69

بسته‌بندي محصولا‌ت خطرناك / تهيه‌كننده: مصطفي امام پور / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 22 / سال 1384 / شماره 69

توليد ورق كارتن و چگونگي بهره‌وري بيشتر در زمان كمتر / مهندس: علي فلا‌حي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 27 / سال 1384 / شماره 69

زندگي در يك سال / برگرفته از مجله خبري: Print Process ترجمه: آذر كهوايي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 28 / سال 1384 / شماره 69

سلا‌مت و مسموميت بسته‌بندي/  تهيه كننده: سوسن خاكبيز  ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 31 / سال 1384 / شماره 69

لمينيت ها در بسته‌هاي انعطاف پذير / بخش نخست /  نوشته : والتر سوركا / ترجمه : مهندس حجت سلماني / ماهنامه صنعت بسته بندي / صفحه 34 / سال 1384 / شماره 69

چسب ها (بخش سوم) / نوشته: والترسوركا، ترجمه: مهندس حجت سلماني / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 38 / سال 1384 / شماره 69

گردهمايي پنتولوژي  (فن آوري PET ) ترجمه: آذر كهوايي/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي /صفحه 40 / سال 1384 /شماره 69

بطري رنگي، كدام روش؟/برگرفته از ماهنامه RET.planet  / ترجمه: مهندس ارسطو شهابي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 41 / سال 1384 / شماره 69

PET در روسيه بسته‌بندي مصالح / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 42 / سال 1384 / شماره 69

واژه شناسي بسته‌بندي چوبي /اين شماره : چوبي / گردآوري: س.م.الف/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 44 / سال 1384 / شماره 69

تازه‌هاي كتاب بسته‌بندي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 46 / سال 1384 / شماره 69

استانداردهاي بسته‌بندي ايران (قسمت پنجم – بسته‌بندي بسته كامل پُر شده جهت حمل و نقل) / منبع: موسسه استاندارد تحقيقات صنعتي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 47 / سال 1384 / شماره 69

معرفي استانداردهاي جهاني بسته‌بندي/ تهيه كننده : ر.م.الف / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 48 / سال 1384 / شماره 69

معرفي سايت‌هاي بسته‌بندي/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 50 /سال 1384 / شماره 69

انجمن  NJPA 1 / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 51 /سال 1384 / شماره 69

نمايه مقالا‌ت بسته‌بندي در نشريات تخصصي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 52 / سال 1384 / شماره 69

اخبار بسته‌بندي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 58 / سال 1384 / شماره 69

 

شماره 70

اميدواري صنعت بسته‌بندي كشور (گزارش مراسم معرفي شركت اطلس فيلم) / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 2 / سال 1384 / شماره 70

بسته‌بندي و انرژي/ قسمت اول / تهيه كننده / سوسن خاكبيز / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 3 / سال 1384 / شماره 70

طراحي بسته‌بندي 15 فن آوري / ماهنامه صنعت بسته بندي / صفحه 6 / سال 1384 / شماره 70

حل مشكلا‌ت درب ها / برگرفته از مجله: The PACKAGING PROFESSIONAL / نوشته:  msDave William ترجمه: آذر كهوايي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 8 / سال 1384 / شماره 70

بسته / بسته بندي‌های پلا‌ستيكي يا كاغذي، كداميك؟ / نوشته: Harry Skidmore / ترجمه: آذر كهوايي / ماهنامه صنعت بسته‌بندی / صفحه 10 / سال 1384 / شماره 70

تحقق روياها در صنعت داروسازي با آلومينيوم/ ترجمه شده از مجله: VR.SPECIAL 51  / ماهنامه صنعت بسته‌بندی / صفحه 12 / سال 1384 / شماره 70

چسب ها / بخش چهارم – پاياني / نوشته: والترسوركا، ترجمه: مهندس حجت سلمانی / ماهنامه صنعت بسته‌بندی / صفحه 14 / سال 1384 / شماره 70

لمينيت‌ها در بسته‌های انعطاف پذير/ بخش چهارم / نوشته: والتر سوركا / ترجمه: مهندس حجت سلمانی / ماهنامه صنعت بسته‌بندی / صفحه 18 / سال 1384 / شماره 70

برچسب / گردآوری: مهندس آزيتا نمازی / ماهنامه صنعت بسته‌بندی / صفحه 20 / سال 1384 / شماره 70

RFID و طرح آزمايشي توزيع دارو / برگرفته از مجله:PFFC  / ترجمه: مهندس آزيتا نمازی/ ماهنامه صنعت بسته بندی / صفحه 21 / سال 1384 / شماره 70

بسته‌بندي توزيع(بخش پنجم) / نوشته: والترسوركا، ترجمه: مهندس حجت سلمانی / ماهنامه صنعت بسته‌بندی / صفحه 22 / سال 1384 / شماره 70

نيازمندی‌های استانداردی بسته‌بندی / نويسنده: مصطفی امام پور/ ماهنامه صنعت بسته‌بندی / صفحه 29 / سال 1384 / شماره 70

استانداردهای بسته‌بندی ايران/ ويژگی‌های جعبه‌های مقوايی سخت، آماده به مصرف / ماهنامه صنعت بسته‌بندی / صفحه 32 / سال 1384 / شماره 70

معرفی استانداردهای جهانی بسته‌بندی/ تهيه كننده: ر.م.الف / ماهنامه صنعت بسته‌بندی / صفحه 34 / سال 1384 / شماره 70

واژه شناسی بسته‌بندی شيشه‌ای/ گردآوری: س.م.الف/ ماهنامه صنعت بسته بندی / صفحه 36 / سال 1384 / شماره 70

تازه‌هاي كتاب بسته‌بندي / ماهنامه صنعت بسته‌بندی / صفحه 38 / سال 1384 / شماره 70

معرفی سايت‌های بسته‌بندی/ ماهنامه صنعت بسته‌بندی / صفحه 39 / سال 1384 / شماره 70

نمايه مقالا‌ت بسته‌بندی در نشريات تخصصی / ماهنامه صنعت بسته‌بندی / صفحه 40 / سال 1384 / شماره 70

بطری‌های آب معدنی توليدشده با مواد پليمری طبيعی گرفته شده از ذرّت / برگرفته‌ از مجله:Packaging world  /ترجمه: نوشين بيات، کارشناس پلیمر شرکت پاکشو / ماهنامه صنعت بسته‌بندی / صفحه 42 / سال 1384 / شماره70

طرح 67 ميليارد تومانی درجه بندی و بسته‌بندی ميوه ايران / تهيه‌كننده: فاطمه حميرا شفايی / ماهنامه صنعت بسته‌بندی / صفحه 43 / سال 1384 / شماره 70

بطريی های  OPPقابل استفاده برای نوشيدنی‌های بدون گاز/ ترجمه شده از مجله خبری   Krones / ماهنامه صنعت بسته‌بندی / صفحه 44 / سال 1384 / شماره 70

داروسازان بخوانند / لیبل‌های هشداردهنده جدید برای قرص‌های ضد افسردگی (كودكان و نوجوانان در خطر افزايش ريسك خودكشی قرار دارند)FDA  / ماهنامه صنعت بسته بندی / صفحه 45 / سال 1384 / شماره 70

 

شماره 71

طراحی بسته‌بندی (بخش شانزدهم- فن آوری) / ماهنامه صنعت بسته‌بندی / صفحه 2 / سال 1384 / شماره 71

برندگان مسابقه بسته‌بندی FPA / منبع مجله:FOOD & DROG Packaging  / ماهنامه صنعت بسته بندی / صفحه 4 / سال 1384 / شماره 71

جلوگيری از جعل كالا‌ در واقع كوتاه كردن دست جاعلا‌ن بسته‌بندی است/ ترجمه شده از مجله: VR.SPECIAL  / ماهنامه صنعت بسته بندی / صفحه 6 / سال 1384 / شماره 71

مقوا در تجارت قدرت نمايی می‌كند/ ترجمه از مجله:PROFESSIONAL  THE PACKAGING ترجمه: آذر كهوایی / ماهنامه صنعت بسته‌بندی / صفحه8 / سال 1384 / شماره 71

مقوای موجدار (ساخت مقوا)/ بخش سوم/ نوشته:والترسوركا / ترجمه: مهندس هاشم حبيبی/ ماهنامه صنعت بسته بندی / صفحه 10 / سال 1384 / شماره 71

بسته‌بندی توزيع / بخش پایانی/ نوشته: والترسوركا، ترجمه: مهندس هاشم حبيبی/ ماهنامه صنعت بسته‌بندی / صفحه 12 / سال 1384 / شماره 71

استفاده از مواد ياری دهنده Processing Aids در فرآيند توليد با مواد پليمری / نويسنده: نوشين بيات – کارشناس پلیمر واحد تحقیق و توسعه شرکت پاکشو / ماهنامه صنعت بسته بندی / صفحه 15 / سال 1384 / شماره 71

بازيافت بطری‌های PETو ضايعات الياف جهت استفاده در توليد الياف سنتتيك / برگرفته ازمجله:HFG ، ترجمه: مهندس ميترا عقيلی/ ماهنامه صنعت بسته‌بندی / صفحه 16 / سال 1384 / شماره 71

معضل بازيافت PETدر ايران / گردآوری: آذر كهوايی / ماهنامه صنعت بسته‌بندی / صفحه 18 / سال 1384 / شماره 71

لمينيت‌ها در بسته‌های انعطاف‌پذير (بخش سوم) / نوشته: والتر سوركا / ترجمه: مهندس حجت سلمانی / ماهنامه صنعت بسته‌بندی / صفحه 20 / سال 1384 / شماره 71

بسته‌بندی و انرژی (قسمت دوم) / تهيه‌كننده: سوسن خاكبيز / ماهنامه صنعت بسته‌بندی / صفحه 22 / سال 1384 / شماره 71

وظايف بسته‌بندی / تهیه کننده: مهندس مصطفی امام پور / ماهنامه صنعت بسته‌بندی / صفحه 26 / سال 1384 / شماره 71

استانداردهای بسته‌بندی ايران ويژگي‌های ظروف فلزی غير قابل نفوذ برای نگهداری مواد غذايی – مقررات عمومی (تجدید نظر) / منبع: موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی/ ماهنامه صنعت بسته‌بندی / صفحه 28 / سال 1384 / شماره 71

استانداردهای بسته‌بندی ایران / منبع: موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی/ ماهنامه صنعت بسته‌بندی / صفحه 30 / سال 1384 / شماره 71                                                                                                                                                                                       معرفی استانداردهای جهانی بسته‌بندی / گردآوری: ر.م.الف / ماهنامه صنعت بسته‌بندی / صفحه32 / سال 1384 / سال 1384 / شماره 71

نمايه مقالا‌ت بسته‌بندی در نشريات تخصصی / ماهنامه صنعت بسته‌بندی / صفحه 34 / سال 1384 / شماره 71

واژه‌شناسی بسته‌بندی پلا‌ستيكی / گردآوری: س.م.الف / ماهنامه صنعت بسته‌بندی / صفحه 36 / سال 1384 / شماره 71

تازه‌های كتاب بسته‌بندی / ماهنامه صنعت بسته‌بندی / صفحه 38 / شماره 71

انستيتو  IOPP/ ماهنامه صنعت بسته‌بندی / صفحه 39 / سال 1384 شماره 71

 

شماره 72

چهارمين نمايشگاه بين المللی صنايع چاپ، بسته‌بندی و تبليغات / نويسنده: امير هوشنگ زائری / ماهنامه صنعت بسته‌بندی / صفحه 2 / سال 1384 / شماره 72

گزارش چهارمين نمايشگاه بين المللی نان، شيرينی و شكلا‌ت / نويسنده: سهيل چهره‌ای / ماهنامه صنعت بسته‌بندی / صفحه 4 / سال 1384 / شماره 72

گفتنی‌های مهم مدير بخش بسته‌بندی مؤسسه استاندارد درباره مواد مورد استفاده در بسته‌بندی كالا‌ها / بخش نخست / مهندس كاظم محمدی / ماهنامه صنعت بسته‌بندی / صفحه 8 / سال 1384 / شماره 72

نمونه سوء استفاده از بسته‌بندی / كالا‌ی بی‌هويت، ناديده گرفتن حقوق مصرف‌كننده / ماهنامه صنعت بسته‌بندی / صفحه 12 / سال 1384 / شماره 72

مردم را سرگردان نكنيد يك ستاد پيگيری متمركز لا‌زم است / ماهنامه صنعت بسته‌بندی / صفحه 14 / سال 1384 / شماره 72

R & D در بسته‌بندی تفنن با راز بقا ؟! / نويسنده: ارسطو شهابی / ماهنامه صنعت بسته‌بندی / صفحه 16 / سال 1384 / شماره 72

چقدر معروف هستيد ؟‌! / نويسنده: ارسطو شهابی / ماهنامه صنعت بسته‌بندی / صفحه 16 / سال 1384 / شماره 72

گزارشی از بخش صنايع سلولزی و بسته‌بندی مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران / مهندس آزيتا نمازی / ماهنامه صنعت بسته‌بندی / صفحه 18 / سال 1384 / شماره 72

مقوای موجدار (بخش چهارم) / نوشته: والترسوركا / ترجمه: مهندس هاشم حبيبی / ماهنامه صنعت بسته‌بندی / صفحه 22 / سال 1384 / شماره 72

ساك‌دستی، بهره‌وری دوگانه / گردآوری: آذر كهوايی / ماهنامه صنعت بسته‌بندی / صفحه 24 / سال 1384 / شماره 72

به حلا‌ل‌ها توجه كنيد، اگر نه… / ترجمه: مهندس ارسطو شهابی / منبع از مجله: THECANMAKER / ماهنامه صنعت بسته‌بندی / صفحه 25 / سال 1384 / شماره 72

طراحی بسته‌بندی (بخش هفدهم – فن آوری) / ماهنامه صنعت بسته‌بندی / صفحه 26 / سال 1384 / شماره 72

بسته‌بندی شيشه‌ای كاربرد، خواص و خصوصيات / تهيه‌كننده: سوسن خاكبيز / ماهنامه صنعت بسته‌بندی / صفحه 28 / سال 1384 / شماره 72

قوطی‌های كامپوزيت جديد با نفوذناپذيری مناسب / ماهنامه صنعت بسته‌بندی / صفحه 30 / سال 1384 / شماره 72

انواع دربندی در بسته‌بندی (بخش نخست) / نوشته: پروفسور والترسوركا، ترجمه: مهندس هاشم حبيبی / ماهنامه صنعت بسته‌بندی / صفحه 32 / سال 1384 / شماره 72

بطريی‌های فلوئورينه شده / نويسنده: نوشين بيات / ماهنامه صنعت بسته بندی / صفحه 34 / سال 1384 / شماره 72                                                                لمینت ها در بسته‌های انعطاف پذير/ بخش چهارم / نوشته: والتر سوركا/  ترجمه: مهندس حجت سلمانی / ماهنامه صنعت بسته بندی / صفحه 36 / سال 1384 / شماره 72

استانداردهای بسته‌بندی ايران آزمايش ضربه به وسيله سقوط آزاد بر بسته‌های حمل و نقل (كاملا‌ً پُر) / منبع : موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی / ماهنامه صنعت بسته بندی / صفحه 38 / سال 1384 / شماره 72

معرفی استانداردهای جهانی بسته‌بندی / گردآوری: ر.م.الف / ماهنامه صنعت بسته بندی / صفحه 40 / سال 1384 / شماره 72

معرفی سايت‌های بسته‌بندی / ماهنامه صنعت بسته بندی / صغحه 42 / سال 1384 / شماره 72

نمايه مقالا‌ت بسته‌بندی در نشريات تخصصی / ماهنامه صنعت بسته بندی / صفحه 44 / سال 1384 / شماره 72

 

شماره 73

احترام به مشتری احترام به بسته‌بندی كالا‌ با ايجاد فرهنگ بسته‌بندی /   مهندس مصطفی امام پور/ ماهنامه صنعت بسته بندی / صفحه 2 سال 1384 / شماره 73

گفتنی های مهم مدير بخش بسته‌بندی مؤسسه استاندارد درباره مواد مورد استفاده در بسته‌بندی كالا‌ها / بخش دوم / مهندس كاظم محمدی / ماهنامه صنعت بسته بندی / صفحه 6 / سال 1384 / شماره 73

كارآفرين و كارآفرينی / به بهانه فعاليت‌های مركز كارآفرينی دانشگاه اصفهان در موضوع بسته‌بندی و چاپ / ماهنامه صنعت بسته‌بندی / صفحه 10 / سال 1384 / شماره 73

نتايج مسابقه جعبه‌های مقوايی برای نوشيدنی‌ها (2005)/ ماهنامه صنعت بسته‌بندی / صفحه 12 / سال 1384 / شماره 73

مقوای موجدار/ بخش پنجم / نوشته: والتر سوركا / ترجمه: مهندس هاشم حبيبی / ماهنامه صنعت بسته‌بندی / صفحه 16 / سال 1384 / شماره 73

بسته‌بندی در گذر زمان/ نويسنده: مهندس مصطفی امام پور/ ماهنامه صنعت بسته‌بندی / صفحه 18 / سال 1384 / شماره 73

علم و فن آوری برای توليد بسته‌بنديی‌های خلا‌قانه و حفاظت از نام تجاری / ترجمه شده از: مجله:Tech Alimentaria / ماهنامه صنعت بسته‌بندی / صفحه 20 / سال 1384 /شماره 73

(سلا‌متی) موضوعی كه مصرف جهانی نوشيدني‌های غير الكلی را تحت تأثير خود قرار داده است / گزارشی از وضعيت بازار جهانی نوشيدني‌های بسته‌بندی شده / سهيل چهره‌ای / ماهنامه صنعت بسته‌بندی / صفحه 21 /سال 1384 / شماره 73

دنياي ويتامين‌ها و مواد معدنی (مينرال) / Vrpharma+casmethc Packaging / ترجمه: آذر كهوايی / ماهنامه صنعت بسته‌بندی / صفحه 22 / سال 1384 / شماره 73

آفرينش شيشه‌های جادويی / ترجمه: آذر كهوايی / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 25 / سال 1384 / شماره 73

قوطی با اشكال متنوع، گرايش روز بازار / ترجمه شده از مجله:BREWING AND BEVERAGE INDUSTRY / ماهنامه صنعت بسته بندی / صفحه 28 / سال 28 / شماره 73

مقاومت بسته‌بندی فلزی در مقابل خوردگی  (Corrosion)/ تهيه كننده: سوسن خاكبيز / ماهنامه صنعت بسته‌بندی / صفحه 30 / سال 1384 / شماره 73

ضايعات و BLUE BOX / ترجمه شده از مجله: PFFC / نوشته: sheila A.Millar / ماهنامه صنعت بسته‌بندی / صفحه 31 / سال 1384 / شماره 73

نتيجه معكوس وديعه‌گذاری ترجمه شده ازمجله : THE CANMAKER/ نويسنده: ارسطو شهابی / ماهنامه صنعت بسته‌بندی / صفحه 32 / سال 1384 / شماره 73

انواع دربندی در بسته‌بندی (بخش دوم) / نوشته: والترسوركا، ترجمه: مهندس هاشم حبيبی / ماهنامه صنعت بسته‌بندی / صفحه 34 / سال 1384 / شماره 73

استفاده از مواد آسياب شده در توليد قطعات پلا‌ستيكی جديد / نويسنده: نوشين بيات / ماهنامه صنعت بسته‌بندی / صفحه 36 / سال 1384 / شماره 73

راهنمای طراحی قالب‌های تزريقی / نويسنده: نوشين بيات / ماهنامه صنعت بسته‌بندی / صفحه 37 / سال 1384 / شماره 73

نمايه مقالا‌ت بسته‌بندی در نشريات تخصصی / صفحه 38 / سال 1384 / شماره 73

معرفی استانداردهای جهانی بسته‌بندی / تهيه كننده: ر.م.الف / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 40 / سال 1384 / شماره 73

تازه‌های كتاب بسته‌بندی / ماهنامه صنعت بسته‌بندی / صفحه 41 /  سال 1384 / شماره 73

 

شماره 74

محاسبات در خدمت بسته‌بندی / تهيـه‌كننده: مهندس مصطفی امام پور / ماهنامه صنعت بسته‌بندی / صفحه 2 / سال 1384 / شماره 74

آخرين خبرها از صنـايـع همگن پلا‌ستيك / ماهنامه صنعت بسته‌بندی / صفحه 5 / سال 1384 / شماره 74

بسته‌های فعال و هوشمند / تهيه كننده: نوشين بيات / ماهنامه صنعت بسته‌بندی / صفحه 6 / سال 1384 / شماره 74

طراحی بسته‌بندی 18 نتيجه گيری / ماهنامه صنعت بسته بندی / صفحه 8 / سال 1384 / شماره 74

صنايع دستی زنجان بسته‌بندی می شود / ماهنامه صنعت بسته‌بندی / صفحه 10 / سال 1384 / شماره 74

كاغذ موم دار برای بسته‌بندی / تهيه كننده: سوسن خاكبير/ ماهنامه صنعت بسته بندی / صفحه 11 / سال 1384 / شماره 74

مقوای موجدار كارتن (بخش ششم) / نوشته: والتر‌سوركا / ترجمه: مهندس هاشم حبيبی / ماهنامه صنعت بسته‌بندی / صفحه 12 / سال 1384 / شماره 74

بطريی‌های مناسب برای پُركني داغ نيز در حال از دست‌دادن وزن هستند / ترجمه: از مجله خبری  Krones/ ماهنامه صنعت بسته‌بندی / صفحه 14 / سال 1384 / شماره 74

بسته‌های دارويی ايمن وكاربر پسند می‌شوند / نويسنده: سهيل چهره‌ای / ماهنامه صنعت بسته‌بندی / صفحه 18 / سال 1384 / شماره 74

انواع دربندی در بسته‌بندی (بخش سوم) / نوشته: والتر‌سوركا / ترجمه: مهندس هاشم حبيبی / ماهنامه صنعت بسته‌بندی / صفحه 22 / سال 1384 / شماره 74

لمينيت‌ها در بسته‌های انعطاف‌پذير (بخش پايانی) / نوشته: والتر‌سوركا، ترجمه: مهندس حجت سلمانی / ماهنامه صنعت بسته‌بندی / صفحه 24 / سال 1384 / شماره 74

بهبود ميزان تَر شدن فيلم چندان آسان نيست / منبع: مجله PFFC، نوشته:Dr.Richard M.Podhagay  / ماهنامه صنعت بسته‌بندی / صفحه 28 / سال 1384 / شماره 74

استراتژی بازيافت در بسته‌بندی مواد شيميايي / ماهنامه صنعت بسته‌بندی / صفحه 29 / سال 1384 / شماره 74

فعاليت DMT در ايران گسترده‌تر می‌شود / ماهنامه صنعت بسته‌بندی / صفحه 31 / سال 1384 / شماره 74

استانداردهای بسته‌بندی ايران /استاندارد روش آزمون مواد جاذب و دافع ضربه كه در بسته‌بندی به كار می روند / منبع‌: موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی / ماهنامه صنعت بسته‌بندی / صفحه 32 / سال 1384 / شماره 74

معرفی استانداردهای جهانی بسته‌بندی / تهيه كننده: ر.م.الف / ماهنامه صنعت بسته‌بندی / صفحه 34 / سال 1384 / شماره 74

تازه های کتابهای بسته‌بندی / ماهنامه صنعت بسته‌بندی / صفحه 35 / سال 1384 / شماره 74

نمايه مقالا‌ت بسته‌بندی در نشريات تخصصی / ماهنامه صنعت بسته‌بندی / صفحه 36 / سال 1384 / شماره 74

 

شماره 75

اين موجِ ”به خاطر ضعف بسته‌بندي” / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 5 / سال 1384 / شماره 75

كوتاه از ايران پلا‌ست 2005 / نويسنده: سهيل چهره‌اي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 6 / سال 1384 / شماره 75

كوتاه از ايران پلا‌ست 2005 / نويسنده: امير رضا منعم معتمدي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 8 / سال 1384 / شماره 75

آينده‌اي به نام نانوتكنولوژي براي بسته‌بندي / نويسنده: قاسم طاهر احمدي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 9 / سال 1384 / شماره 75

كوتاه از ايران پلا‌ست 2005 / نويسنده: قاسم طاهر احمدي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 10 / سال 1384 / شماره 75

ديده‌هاي يك بازديد كننده ايران پلا‌ست / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 11 / سال 1384 / شماره 75

گذري بر انتشار يك بخشنامه / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 12 / سال1384 / شماره 75

ما بدون هوچي‌گري و تبليغات كشورمان را در رابطه با تأمين كيسه پلي پروپيلن جهت بسته‌بندي به استقلا‌ل رسانديم / نامه‌اي  از سوي انجمن صنفي توليد‌كنندگان كيسه، چتايي و پلي‌پروپين به دفتر ماهنامه صنعت بسته‌بندي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 14 / سال 1384 / شماره 75

با انجمن همگن پلا‌ستيك در ايران پلا‌ست / نويسنده: قاسم طاهر احمدي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 15 / سال 1384 / شماره 75

الزامات بسته‌بندي رعايت قوانين / تهيه‌كننده: مصطفي امام پور / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 17 / سال 1384 / شماره 75

مقواي موجدار، مقواي شياردار / نوشته: والترسوركا، ترجمه: مهندس هاشم حبيبي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 20 / سال 1384 / شماره 75

انواع دربندي در بسته‌بندي / نوشته: والترسوركا، ترجمه: مهندس هاشم حبيبي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 24 / سال 1384 / شماره 75

پيش بيني‌هاي شركت PETCORE دورنماي بازيافت PET در اروپا / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 26 / سال 1384 / شماره 75

پليمرهاي ضد باكتري نانوسيلور / نويسنده: نوشين بيات / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 27 / سال 1384 / شماره 75

بطري ضدنور/ منبع: PET planet، ترجمه: ارسطو شهابي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 28 / سال 1384 / شماره 75

استفاده از مواد جاذب اشعه ماوراء بنفش در توليد كالا‌هاي پلا‌ستيكي / نويسنده: نوشين بيات / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 29 / سال 1384 / شماره 75

بسته‌بندي صنايع دارويي در انتظار تحول / نويسنده: آذر كهوايي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 30 / سال 1384 / شماره 75

بحث داغ غذاهاي آماده و سرد / ترجمه: آذر كهوايي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 32 / سال 1384 / شماره 75

سيم‌هاي بسته‌بندي / گردآوري و تنظيم:  قاسم طاهر احمدي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 34 / سال 1384 / شماره 75

نمايه مقالا‌ت بسته‌بندي در نشريات تخصصي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 36 / سال 1384 / شماره 75

معرفي استانداردهاي جهاني بسته‌بندي / تهيه‌كننده: ر.م.الف / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 38 / سال 1384 / شماره 75

واژه شناسي بسته‌بندي فلزي / گردآوري: س.م.ا / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 1384 / شماره 75

كتاب‌هاي بسته‌بندي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 42 / سال 1384 / شماره 75

دو يادآوري فني (نوارها – نواربندي) / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 43 / سال 1384 / شماره 75

بست‌هاي ضد رطوبت و مقاوم در برابر كودك / تهيه‌كننده: سوسن خاكبيز  / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 43 / سال 1384 / شماره 75

اخبار بسته‌بندي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 44 / سال 1384 / شماره 75

 

شماره 76

سرمايه‌گذاري در صنعت بسته‌بندي ايران / نويسنده: مهندس ابراهيم خدابخش، رييس هئيت مديره داروپات شرق / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 2 / سال 1384 / شماره 76

گذر بسته‌بندي، عقب ماندگي ما، دلا‌يل و راه كارها / نويسنده: مهندس مصطفي امام پور / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 4 / سال 1384 / شماره 76

صنعت چاپ روي لفاف بسته‌بندي چالش‌ها و فرصت‌ها / نويسنده: رضا رضائي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 7 / سال 1384 / شماره 76

انگيزه ما شناساندن صنعت چاپ و بسته‌بندي است / نويسنده‌گان: محمد كلا‌ري، رييس اتحديه چاپخانه‌داران و محمد بالا‌لي، نايب رييس اتحاديه چاپخانه‌داران / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 8 / سال 1384 / شماره 76

مصائب شيرين / نويسنده: مهندس ارسطو شهابي / ماهنامه صنعت بستهبندي/ صفحه 10 / ساال 1384 / شماره 76

نانوتكنولوژي و ذهن ما / نويسنده: ارسطو شهابي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي/ صفحه 11 / سال 1384 / شماره 76

طراحي بسته‌بندي (بخش نوزدهم – نتيجه گيري) / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 12 / سال 1384 / شماهر 76

مغايرت بسته‌هاي مواد غذايي با ساير بسته‌هاي يك بار مصرف و چند بار مصرف / تهيه‌كننده: مهندس مصطفي امام پور/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 14 / سال 1384 / شماره 76

پاكتPouch، بسته‌بندي مطلوب / منبع: مجله VR Flexible-plastic 2004، مترجم: آذر كهوايي  / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 16 / سال 1384 / شماره 76

مواد قابل انعطاف در بسته‌بندي كاربردهاي انتخابيSelection Application  / تهيه‌كننده: سوسن خاكبيز / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 18 / سال 1384 / شماره 76

بسته‌بندي مواد غذايي به روشMAP (بخش نخست) / منبع: اينترنت، مترجم: نرگس بادامي‌ / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 21 / سال 1384 / شماره 76

پلا‌ستيك‌هاي قابل تخريب در محيط / نويسنده: نوشين بيات، كارشناس پليمر / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 24 / سال 1384 / شماره 76

پيشرفت‌هاي روكش‌دهي / منبع:PFFC ، مترجم: مهندس حجت سلماني / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 26 / سال 1384 / شماره 76

پلا‌ستي سايزرهاي روكش‌ها و مركب‌ها / نويسنده: مهندس حجت سلماني / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 28 / سال 1384 / شماره 76

كنترل ضريب اصطكاك صفحات چاپ شده / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 29 / سال 1384 / شماره 76

انواع دربندي در بسته‌بندي / نوشته: والترسوركا، ترجمه: مهندس هاشم حبيبي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي/ صفحه 30 / سال 1384 / شماره 76

فهرست پايان نامه‌هاي دانشجويي درباره بسته‌بندي و موضوعات مربوطه / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 35 / سال 1384 / شماره 76

نمايه مقالا‌ت بسته‌بندي در نشريات تخصصي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 38 / سال 1384 / شماره 76

واژه شناسي بسته‌بندي پلا‌ستيكي / گردآوري: س.م.الف / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 41 / سال 1384 / شماره 76

معرفي استانداردهاي جهاني بسته‌بندي / تهيه‌كننده: ر.م.الف  / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 44 / سال 1384 / شماره 76

معرفي سايت‌هاي بسته‌بندي  / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 46 /سال 1384 / شماره 76

كتاب‌هاي بسته‌بندي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 48 / سال 1384 / شماره 76

اخبار بسته‌بندي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 50 / سال 1384 / شماره 76

 

شماره 77

خاموشي مي‌تواند روشن كند / نويسنده: رضا نورائي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 2 / سال 1385 / شماره 77

برج پيزاي نمايشگاه‌هاي صنعتي و تجاري / ماهنامه صنعت بسته‌بندي/  صفحه 3 / سال 1385 / شماره 77

آينده شناسي، بسته‌بندي و ديگر اهريمنان !  / نويسنده: مهندس ارسطو شهابي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 4 / سال 1385 / شماره 77

صنايع بسته‌بندي كشور نيازمند يك مديريت سيستمي / تهيه‌كننده: مهندس مصطفي امام پور / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 6 / سال 1385 / شماره 77

دوازدهمين نمايشگاه بين المللي ماشين آلا‌ت چاپ و بسته‌بندي / گزارش / ماهنامه صنع بسته‌بندي / صفحه 8 / سال 1385 / شماره 77

زورگيري و خودباختگي؟ / درباره نمايشگاه / ماهنامه صنعت بسته‌بندي/ صفحه 11 / سال 1385 / شماره 77

سير قانوني استاندارد ملي و ضوابط بهداشتي توليد و مصرف مقواي بسته‌بندي مواد غذايي / نويسنده: مهندس كاظم محمدي، مدير صنايع بسته‌بندي و سلولزي موسسه استاندارد وتحقيقات صنعتي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 24 / سال 1385 / شماره 77

بسته‌بندي كاربردي (بخش نخست) / نوشته: والترسوركا، ترجمه: مهندس هاشم حبيبي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي/ صفحه 34 / سال 1385 / شماره 77

بسته‌بندي مرغ، گذشته، حال، آينده / نويسنده: آذر كهوايي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي/ صفحه 37 /سال 1385 / شماره 77

بسته‌بندي مواد غذايي به روشMAP (بخش پاياني) / مترجم: نرگس بادامي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي/ صفحه 38 / سال 1385 / شماره 77

پلي پروپيلن شفاف شده، انتخاب خوب جهت توليد ملزومات بسته‌بندي مواد غذايي شفاف / نويسنده: نوشين بيات، كارشناس پليمر / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 40 / سال 1385 / شماره 77

نقش قانون در بسته‌بندي (قسمت اول) / تهيه‌كننده: سوسن خاكبيز / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه41  / سال 1385 / شماره 77

ديدگاه‌هاي اتحاديه صحافان در خصوص بسته‌بندي / نويسنده: جليل غفاري رهبر / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 43 / سال 1385 / شماره 77

معرفي استانداردهاي جهاني بسته‌بندي / تهيه‌كننده ر.م.الف / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 44 / سال 1385 / شماره 77

واژه شناسي بسته‌بندي تركيبي / گردآوري س.م.الف / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 46 / سال 1385 / شماره 77

نمايه مقالا‌ت بسته‌بندي در نشريات تخصصي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 46 / سال 1385 / شماره 77

معرفي كتاب داخلي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 51 / سال 1385 / شماره 77

كتاب‌هاي بسته‌بندي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 52 / سال 1385 / شماره 77

اخبار بسته‌بندي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 54 / سال 1385 / شماره 77

معرفي سايت‌هاي بسته‌بندي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 55 / سال 1385 / شماره 77

 

شماره 78

گزارش سردبير (وضعيت فعلي بسته‌بندي در ايران) / نويسنده: رضا نورائي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 2 / سال 1385 / شماره 78

چشمان كاملا‌ً بسته / نويسنده: مهندس ارسطو شهابي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 4 / سال 1385 / شماره 78

اندرحكايت نمايشگاه چاپ و بسته‌بندي تهران /نويسنده: كمال شبانبان / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 5سال  1385 / شماره 78

نقش قانون در بسته‌بندي (قسمت آخر) / تهيه‌كننده: سوسن خاكبيز / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 6 / سال 1385 / شماره 78

LDPE،  LLDPE/ نويسنده: مهندس حميد‌رضا طاهري آشتياني، كارشناس صنايع غذايي و بسته‌بندي / صفحه 10 / سال 1385 / شماره 78

بسته‌بندي كامل / ترجمه شده از مجله:          Digital demand / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 12 / سال 1385 / شماره 78

تدابير و الزامات مهم استاندارد در توسعه بسته‌بندي / تهيه‌كننده م.الف / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 16 / سال 1385 / شماره 78

آلا‌ينده‌ها و بيماري‌هاي ناشي از آن در مقواي مورد مصرف براي نگهداري يا انتقال فرآورده‌هاي غذايي / پديدآورندگان: دكتر ناهيد رحيمي فرد، مهندس شهلا سعادتي، مهندس مهرانگيز مهدي‌زاده، مهندس زهرا نوري / ماهنامه صنعت بسته‌بندي/ صفحه 20 / سال 1385 / شماره 78

بسته‌بندي هوشمند / ترجمه: آذز كهوايي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 22 / سال 1385 / شماره 78

بسته‌بندي كاربردي (بخش دوم) / نوشته: والترسوركا، ترجمه: هاشم حبيبي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 26 / سال 1385 / شماره 78

مدل سازي رياضي براي تأثيرات متقابل بسته‌بندي و محصول / منبع:Bulletin of international Dairy Federation 2000مترجم: سيده زهرا سليم بهرامي‌ / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 28 / سال 1385 / شماره 78

ايمني و مهاجرت مواد در تماس با غذا / نويسنده: مهندس سيده عظمت ميري / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 30 / سال 1385 / شماره 78

فرايند توسعه بسته‌بندي / نوشته: والترسوركا، ترجمه: هاشم حبيبي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 30 / سال 1385 / شماره 78

دانستني‌‌هايي در باره چهارمين كتاب صنعت وخدمات بسته‌بندي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي/  صفحه 36 / سال 1385 / شماره 78

موفقيت بسته‌هاي دست ساز طراح لُر / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه41 / سال 1385 / شماره 78

واژه شناسي بسته‌بندي چاپ و گرافيك / گردآوري س.م.الف / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 42 / سال 1385 / شماره 78

معرفي سايت‌هاي بسته‌بندي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 44 / سال 1385 / شماره 78

معرفي استانداردهاي جهاني بسته‌بندي (چاپ و گرافيك) / تهيه‌كننده: ر.م.الف / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه42 / سال 1385 / شماره 78

معرفي سايت‌هاي بسته‌بندي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 44 / سال 1385 / شماره 78

معرفي استاندارد‌هاي جهاني بسته‌بندي / تهيه‌كننده: ر.م.الف / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 46 / سال 1385 / شماره 78

كتاب‌هاي بسته‌بندي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 48 / سال 1385 / شماره 78

نمايه مقالا‌ت بسته‌بندي در نشريات تخصصي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 49 / سال 1385 / شماره 78

اخبار بسته‌بندي  / ماهنامه صنعت بسته‌بندي /صفحه 52 / سال 1385 / شماره 78

 

شماره 79

سرمقاله (وضعيت فعلي بسته‌بندي در ايران 2) / نويسنده: رضا نورائي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 13 / سال 1385 / شماره 79

يك نامه و يك پاسخ (در موضوع واكنش يكي از خوانندگان به سرمقاله 77 ماهنامه صنعت بسته‌بندي) / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 4 / سال 1385 / شماره 79

زير پوست PET / نويسنده: مهندس ارسطو شهابي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي‌بندي / صفحه 5 / سال 1385 / شماره 79

گشت و گذاري در سيزدهمين ايران اگروفود / نويسنده: سهيل چهره‌اي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي /  صفحه 6/ سال 1385 / شماره 79

چه خبر از درون نمايشگاه ؟  / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 8 / سال 1385 / شماره 79

جام جهاني و بسته‌بندي / ماهنامه صنعتبسته‌بندي / صفحه 16 / سال 1385 / شماره79

برنده اول كيست؟ (بسته‌بندي چند بعدي) / نويسنده: فرزاد وثوقي، كارشناس طراحي گرافيك، مدير هنري و سردبير نشريه گرافيك سگال / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 18 / سال 1385 / شماره 79

العوجان عربستان 60 ميليون دلا‌ر در صنعت قوطي سازي ايران سرمايه گذاري كرد / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 21 / سال 1385 / شماره 79

ايده‌ها معرفي ايده‌هاي نو در صنعت طراحي / گزينش: رضا نورائي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 22 / سال 1385 / شماره 79

چند ايده از مارژين / محسن مهدوي، طرح بسته‌بندي مدير عامل شركت طراحي مارژين / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 25 / سال 1385 / شماره 79

فيلم‌هاي 3 لا‌يه / مهندس حميدرضا طاهري آشتياني / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 26 / سال 1385 / شماره 79

نقدي بر استانداردهاي كاغذ و مقوا در بسته‌بندي مواد غذايي و شيريني / نويسنده: مهندس حسين مطهري، كارشناس ارشد مهندسي شيمي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 28 / سال 1385 / شماره 79

ضرورت توجه به بسته‌بندي مواد غذايي گذر بسته‌بندي، فرهنگ بسته‌بندي، ادرات مواد غذايي و سليقه‌هاي مصرف‌كننده / مهندس مصطفي امام پور / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 32 / سال 1385 / شماره 79

تعيين ابعاد و كيفيت دوخت مضاعف به روش پروژكتور دوخت به كمك نرم افزار بررسي دوخت / نويسندگان: محمد اماني، كارشناس ارشد شيمي و فاطمه جلا‌لي، كارشناس شيمي كاربردي  / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 36 / سال 1385 / شماره 79

اهميت نقش نيازها، تبليغات، طراحي، در صادرات محصولا‌ت / نويسنده: سوسن خاكبيز / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 38 / سال 1385 / شماره 79

فرآيند توسعه بسته‌بندي / نوشته: والترسوركا، ترجمه: مهندس هاشم حبيبي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 42 / سال 1385 / شماره 79

بسته‌بندي كاربردي / نوشته: والترسوركا، ترجمه: مهندس هاشم حبيبي /  ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 46 / سال 1385 / شماره 79

كشمكش براي توليد درپوش قالب گيري پرسي و تزريقي /  منبع: Modern Plastics / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 50 / سال 1385 / شماره 79

آبميوه در لباس جديد (بطري‌هاي قابل بازگشت NEP به عنوان سيستم جايگزين آينده براي توليدكنندگان آبميوه / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 52

كتاب‌هاي بسته‌بندي/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 54 / سال 1385 / شماره 79

واژه شناسي بسته‌بندي (پلا‌ستيك) / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 56 / سال 1385 / شماره 79

ره آورد سايت‌هاي بسته‌بندي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 58 / سال 1385 / شماره 79

معرفي استانداردهاي جهاني بسته‌بندي / تهيه‌كننده ر.م.الف / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 60 / سال 1385 / شماره 79

نمايه مقالا‌ت بسته‌بندي در نشريات تخصصي / صفحه 62 / سال 1385 / شماره 79

اخبار بسته‌بندي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 65 / سال 1385 / شماره 79

 

شماره 80

سرمقاله (سازمان نظام بسته‌بندي) / نويسنده: رضا نورائي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 2 / سال 1385 / شماره 80

سكوت ارّه‌ها / نويسنده: مهندس ارسطو شهابي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 4 / سال 1385 / شماره 80

نان و تكنولوژي / سردبيرخانه تحريريه / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 5 / سال 1385 / شماره 80

اصلا‌حات و روند آن در استانداردهاي ملي صنعت بسته‌بندي / نويسنده: مهندس محسن باغبان زاده، كارشناس مهندسي مكانيك / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 6 / سال 1385 / شماره 80

گزارشي از فعاليت‌هاي دفتر صنايع تبديلي و تكميلي وزارت جهاد كشاورزي / گفت و‌گو با مهندس عباسعلي پاك نژاد / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 10 / سال1385 / شماره 80

جاذب‌هاي اكسيژن، تازه ماندن گوشت‌هاي بسته‌بندي شده در ظروف پلا‌ستيكي نفوذناپذير را براي مدت طولا‌ني تضمين مي‌كند / منبع: اينترنت / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 14 / سال 1385 / شماره 80

ايده‌ها / گزينش: رضا نورائي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 16 / سال 1385 / شماره 80

طراحي صنعتي بسته‌بندي (بخش اول) / نويسنده: محسن مهدوي، طراح بسته‌بندي، مدير عامل شركت طراحي مارژين / سال 1385 / شماره 80

مقايسه‌اي بين كارتن‌ها و بسته‌هاي انعطاف‌پذير / منبع: اينترنت / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 20 / سال 1385 / شماره 80

نگاه به بازار براي بسته‌بندي / نويسنده: سوسن خاكبيز / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 26 /سال 1385 / شماره 80

فرآيند توسعه بسته‌بندي / نوشته: والترسوركا / ترجمه: مهندس هاشم حبيبي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 28 / سال 1385 / شماره 80

تعاريف حمل و نقل و جابه‌جايي كالا‌ در انبار / نويسنده: مهندس مصطفي امام پور / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 30 / سال 1385 /شماره 80

مزاياي نانو تكنولوژي / منبع: پكيجينگ دايجست، ترجمه: مهندس حجت سلماني / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 34 / سال 1385 / شماره 80

راه‌ حل‌هاي هوشمندانه براي تخليه بطري / ترجمه: مهندس حجت سلماني / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 36 / سال 1385 / شماره 80

درخشان كننده‌هاي نوري براي پلا‌ستيك‌ها / نويسنده: نوشين بيات، كارشناس پليمر واحد تحقيق و توسعه شركت پاكشو / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 39 / سال 1385 / شماره 80

بسته‌بندي پلا‌ستيكي در چين / گزارشي از: Pira International / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 40 / سال 1385 / شماره 80

اجبار براي RFID در وزارت دفاع آمريكا / منبع: اينترنت / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 44 / سال 1385 / شماره 80

بگذار تا بدرخشد (فويل كوبي) / منبع: PFFC / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 45 / سال 1385 / شماره 80

معرفي استانداردهاي جهاني بسته‌بندي / تهيه‌كننده: ر.م.الف / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 46 / سال 1385 / شماره 80

ره آورد سايت‌هاي بسته‌بندي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 48 / سال 1385 / شماره 80

نمايه مقالا‌ت بسته‌بندي در نشريات تخصصي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 50 / سال 1385 / شماره 80

كتاب‌هاي بسته‌بندي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 54 / سال 1385 / شماره 80

اخبار بسته‌بندي / ماهنامه صنعتبسته‌بندي / صفحه 58 / سال 1385 / شماره 80

 

شماره 81

سرمقاله (روحيه فرمايشي در برخي كارمندان دولت) / نويسنده رضا نورائي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 4 / سال 1385 / شماره 81

ارباب جعبه‌ها / نويسنده: مهندس ارسطو شهابي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 5 / سال 1385 / شماره 81

هنر ارايه و گذري به ارزش گرافيكي حروف و نوشته‌هاي روي بسته‌بندي / از منظر استاد محمد احصايي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 6 /سال 1385 / شماره 81

گذشته و حال توليد و بسته‌بندي نوشابه در ايران / نويسنده: آذر كهوايي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 10 / سال 1385  / شماره 81

توليد و بسته‌بندي چيپس در ايران / نويسنده: آذر كهوايي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 14 / سال 1385 / شماره 81

ايده‌ها (ايده‌هاي شركت مارژين / گزينش: رضا نورائي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 16 / سال 1385 / شماره 81

GOLD STAR AWARD/ منبع: اينترنت / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 18 / سال 1385 / شماره 81

تغيير چهره شير / ترجمه شده از مجله:VR Beverage Packaging ، نوشته: San Saeken  / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 22 / سال 1385 / شماره 81

حفظ كالا‌ با ضربه گيرهاي درون بسته / نويسنده: مهندس مصطفي امام پور / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 24 / سال 1385 / شماره 81

مروري بر بسته‌بندي كشورهاي غربي شناخت بسته‌بندي ساير كشورها / تهيه‌كننده: سوسن خاكبيز / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 28 / سال 1385 / شماره 81

نانو كامپوزيت / منبع: اينترنت، ترجمه: مهندس حجت سلماني / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 31 / سال 1385 / شماره 81

مروري بر فرآيند توليد و مصرف كارتن و استانداردهاي مربوط به آن / نويسنده: مهندس لا‌له جاويد، كارشناس مسئول آزمايشگاه بسته‌بندي سلولزي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 32 / سال 1385 / شماره 81

بسته‌بندي كاربردي / نوشته: والترسوركا، ترجمه: هاشم حبيبي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 36 / سال 1385 / شماره 81

نكاتي چند درباره بسته‌بندي انعطاف پذير / نوشته: لطفي فكري آلپاكين، مشاور ارشد انجمن توليدكنندگان بسته‌بندي تركيه / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 38 / سال 1385 / شماره 81

COFدر بسته‌بندي‌هاي چاپ شده / نوشته:Dr M Richard.Podhajny ، برگرفته از مجله PFFC / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 39 / سال 1385 / شماره 81

ويژگي‌هاي فويل‌هاي انعطاف‌پذير بسته‌بندي / نوشته: لطفي فكري آلپاكين، مشاور ارشد انجمن توليدكنندگان بسته‌بندي تركيه / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 40 / سال 1385 / شماره 81

گذري به مركب‌هاي لمينيت / نوشته:Dr M Richard.Podhajny ، منبع:PFFC  / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 44 / سال 1385 / شماره 81

كارت تعيين رطوبت / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 45 / سال 1385 / شماره 81

مدرسه تكنولوژي بسته‌بندي نظامي‌ / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 46 / سال 1385 / شماره 81

زير سايه مشتري مداري / گفت و‌گو با: مرتضي خدابنده لو مدير عامل شركت صنايع بسته‌بندي مهرپويا كارتن / ماهنامه صنعتبسته‌بندي /صفحه 50 / سال 1385 / شماره 81

معرفي استانداردهاي جهاني بسته‌بندي / تهيه كننده ر.م.الف / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 52 / سال 1385 / شماره 81

ره آورد سايت‌هاي بسته‌بندي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 54 / سال 1384 /شماره 81

كتاب‌هاي بسته‌بندي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 55 / سال 1385 / شماره 81

نمايه مقالا‌ت بسته‌بندي در نشريات تخصصي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 56 / سال 1385 / شماره 81

پيش از آن كه به يك مدير دولتي نامهاي بنويسيد / ماهنامه صنع بتسه‌بندي / صفحه 58 / سال 1385 / شماره 81

اخبار بسته‌بندي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 60 / سال 1385 / شماره 81

 

شماره 82

سرمقاله (دست خدا با جماعت است) / نويسنده: رضا نورائي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 4 / سال 1385 / شماره 82

تانگوي يك نفره / نويسنده: مهندس ارسطو شهابي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 5 / سال 1385 / شماره 82

ضرورت توجه با ارتباط كالا‌ با ويژگي‌هاي استاندارد بسته‌بندي / نويسنده: مهندس مصطفي امام پور / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 6 / سال 1385 / شماره 82

پرنيان چاپ برنده نخست چاپ گراور / گزارش از اكرم قدرت / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 10 / سال 1385 / شماره 82

طراحي صنعتي بسته‌بندي (بخش دوم) / محسن مهدوي، مدير عامل شركت طراحي مارژين / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 12 / سال 1385 / شماره 82

طراحي براي داشتن محصولي آراسته / منبع:VR.Special /  ماهنامه صنعت بتسه‌بندي / صفحه 17 / سال 1385 / شماره 82

فرآيند توسعه بسته‌بندي (بخش چهارم) / نوشته: والترسوركا، مترجم: هاشم حبيبي / ماهنامه صنعت بتسه‌بندي / صفحه 18 / سال 1385 / شماره 82

ويژگي‌هاي فويل‌هاي انعطاف‌پذير بسته‌بندي (بخش دوم) / نوشته: لطفي فكري آلپاكين، مشاور ارشد انجمن توليدكنندگان بسته‌بندي تركيه / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 22 / سال 1384 / شماره 82

بسته‌بندي كاربردي (بخش پنجم) / نوشته: والترسوركا، ترجمه: هاشم حبيبي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 26 / سال 1385 / شماره 82

مقايسه RFID HFوHF RFID (بخش اول) / منبع: Packaging Digest ترجمه: آذر كهوايي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 30 / سال 1385 / شماره 82

اندازه‌گيري ميزان بو در بسته‌بندي بهينه شده / منبع:FOOD PACIFIC  / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 33 / سال 1385 / شماره 82

عوامل شيميايي مؤثر بر روي فرآيند بازيافت، آلا‌ينده‌هاي شيميايي در مقواي بازيافتي / نويسنده: مهندس لا‌له جاويد / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 34 / سال 1385 / شماره 82

افق‌هاي جديد براي OPP/ منبع:Petplanet  / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 38 / سال 1385 / شماره 82

ره آورد سايت‌هاي بسته‌بندي /  ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 40 / سال 1385 / شماره 82

كتاب‌هاي بسته‌بندي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 41 / سال 1385 / شماره 82

معرفي استانداردهاي جهاني بسته‌بندي / گردآوري: ر.م.الف / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 42 / سال 1385 / شماره 82

نمايه مقالا‌ت بسته‌بندي در نشريات تخصصي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 44 / سال 1385 / شماره 82

اخبار بسته‌بندي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 50 / سال 1384 / شماره 82

 

شماره 83

مسائل مربوط به هنر در بسته‌بندي / نويسنده: مهندس مصطفي امام پور / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 4 / سال 1385 / شماره 83

اشك‌ها و لبخندها / نويسنده: مهندس ارسطو شهابي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 8 / سال 1385 / شماره 83

با گروه ترويج صنايع تبديلي، تكميلي و مكانيزاسيون كشاورزي / گفت و‌گو: سيد محمدرضا عربي زنجاني، مسئول گروه ترويج صنايع تبديلي و تكميلي و مكانيزاسيون كشاورزي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 10 / سال 1385 / شماره 83

كيفيت حضور انجمن همگن پلا‌ستيك در ايران پلا‌ست / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه14 / سال 1385 / شماره 83

يكپارچگي و انسجام كدگذاري كالا‌ها در سطح ملي ضروري است / نويسنده: غلا‌م زاده مدير عامل مركز ملي شماره گذاري كالا‌ / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 16 / سال 1385 / شماره 83

طراحي گرافيك بسته‌بندي / نويسنده: محسن مهدوي، طراح بسته‌بندي مديرعامل شركت طراحي مارژين / ماهنامه صنعت بسته‌‌بندي / صفحه 17 / سال 1385 / شماره 83

تاريخ و تكنيك توليد كاغذ / نويسنده: Megan Starr برگردان: نيايش سرامي‌ / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 20 / سال 1385 / شماره 83

فرآيند توسعه بسته‌بندي (بخش پنجم) / نوشته: والترسوركا، ترجمه: مهندس هاشم حبيبي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 24 / سال 1385 / شماره 83

ويژگي‌هاي فويل‌هاي انعطاف پذير بسته‌بندي (بخش پاياني) / نوشته: نوشته: لطفي فكري آلپاكين، مشاور ارشد انجمن توليدكنندگان بسته‌بندي تركيه / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 26 / سال 1385 / شماره 83

ترموفرمينگ / تهيه‌كننده: سوسن خاكبيز  / ماهنامه صنعت بتسه‌بندي / صفحه 30 / سال 1385 / شماره 83

پليمرهاي بكار رفته در ترموفرمينگ / تهيه‌كننده: سوسن خاكبيز / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 33 / سال 1385 / شماره 83

به شفافيت شيشه و نور / منبع: VR.SPECIAL / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 36 / سال 1385 / شماره 83

برتري غذايي شير تازه نسبت به شير با ماندگاري زياد UHT / منبع: ELOTALK  / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 38 / سال 1385 / شماره 83

مصرف‌كنندگان درب‌هاي بي رنگ را ترجيح مي‌دهند / منبع:PETPLANET  / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 42 / سال 1385 / شماره 83

يافتن و جداسازي فلزات پيش از فرآيند بازيافتPET  / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 43 / سال 1385/ شماره 83

واژه شناسي بسته‌بندي پلا‌ستيكي / گردآوري: س.م.الف / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 44 / سال 1385 / شماره 83

فشار رول‌هاي جمع شده / برگرفته از مجله: PFFC ترجمه: پونه حجاب / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 47 / سال 1385 / شماره 83

چاپ صنعت پاپيروس خط كامل و پيشرفته چاپ بسته‌بندي / گفت و‌گو با ابراهيم زاده / ماهنامه صنعت بتسه‌بندي / صفحه 49 / سال 1385 / شماره 83

كتاب‌هاي بسته‌بندي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 50 / سال 1385 / شماره 83

ره آورد سايت‌هاي بسته‌بندي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 51 / سال 1385 / شماره 83

معرفي استانداردهاي جهاني بسته‌بندي / تهيه‌كننده: ر.م.الف / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 52 / سال 1385 / شماره 83

نمايه مقالا‌ت بسته‌بندي در نشريات تخصصي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 54 / سال 1385 / شماره 83

اخبار بسته‌بندي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 60 / سال 1385 / شماره 83

 

شماره 84

سرمقاله (سرمايه‌داران توجّه كنند، بسته‌بندي همان توليد است) / نويسنده: رضا نورائي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 4 / سال 1385 / شماره 84

زير زمين / نويسنده: مهندس ارسطو شهابي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 5 / سال 1385 / شماره 84

كرامتي از اهل كرم / كمك چهل ميليون ريالي شركت كارتن توحيد به يك مسابقه دانشجويي / صفحه 6 / سال 1385 / شماره 84

كاوِر زَن مكانيكي كفش / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 7 / سال1385 / شماره 84

گزارش پنجمين نمايشگاه شيريني و شكلا‌ت / نويسندگان: سهيل چهره‌اي، سيده اكرم قدرت / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 8 / سال 1385 / شماره 84

گزارش نمايشگاه ايران پلا‌ست پنجم / نويسنده: سيده اكرم قدرت / ماهنامه صنعت بسته‌بندي/ صفحه14 / سال 1385 / شماره 84

نگرشي بر توسعه و برنامه ريزي بسته‌بندي (بخش اول) / تهيه‌كننده: مهندس مصطفي امام پور / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 26 / سال 1385 / شماره 84

مقايسه RFIDUHF وRFIDHF (بخش پاياني) / ترجمه: آذر كهوايي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 30 / سال 1385 / شماره 84

طراحي بسته‌هاي مسئول در برابر محيط / تهيه‌كننده: سوسن خاكبيز / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 34 / شماره سال 1385 / شماره 84

جهت گيري صنعت نوشيدني‌ها در آينده / گفت وگو با مسئول واحد تحقيق و توسعه شركت Krones / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 38 / سال 1385 / شماره 84

تفاوت‌هاي عمده قوانين مربوط به آب بسته‌بندي شده در بطري در آمريكا و اروپا / منبع: خبرنامه Krones / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 40  /سال 1385 / شماره 84

چه مركبي براي چه سطحي ؟ / منبع PFFC / ماهنامه صنعت بسته‌بندي/ صفحه 41 / سال 1385 / شماره 84

جا به‌جايي داروهاي حساس به حرارت با استفاده از بسته‌بندي عايق دما / منبع VR.SPECIAL / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 42 / سال 1385  / شماره 84

ليزر بر عليه جعل دارو / منبع:VR.SPECIAL  / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 44 / سال 1385 / شماره 84

بالا‌ بردن مقاومت ضربه در پلي استايرن GPPS با استفاده ازSBS – Impact Modifiers / ترجمه: نوشين بيات / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 44 / سال 1385 / شماره 84

كتاب‌هاي تازه بسته‌بندي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 46 / سال 1385 / شماره 84

معرفي استاندارد‌هاي جهاني بسته‌بندي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 50 / سال 1385 / شماره 84

واژه شناسي بسته‌بندي شيشه‌اي / گردآوري س.م.الف / ماهنامه صنعت بسته‌بندي/ صفحه 52 / سال 1385 / شماره 84

نمايه مقالا‌ت بسته‌بندي در نشريات تخصصي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 54 / سال 1385 / شماره 84

ره آورد سايت‌هاي بسته‌بندي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 57 / سال 1385 / شماره 84

اخبار بسته‌بندي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 58 / سال 1385 / شماره 84

 

شماره 85

سرمقاله (بازار مكاره نزديك است مواظب باشيد) / نويسنده: رضا نورائي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / سال 1385 / شماره 85

شكلا‌ت / نويسنده: مهندس ارسطو شهابي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 5 / سال 1385 / شماره 85

ضرورت خوشه اي كردن فعاليت‌هاي خرد كشاورزي و صنايع وابسته / نويسنده: مهندس عباسعلي پاك نژاد، مدير دفتر صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي وزارت جهاد كشاورزي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 6 / سال 1385 / شماره 85

نگرشي بر توسعه و برنامه ريزي بسته‌بندي (بخش دوم) / نويسنده: مهندس مصطفي امام پور / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 8 / سال 1385 / شماره 85

آنها حرف نمي‌زنند / تحريريه / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 11 / سال 1385 / شماره 85

بازيافت / تهيه‌كننده: سوسن خاكبيز / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 12 / سال 1385 / شماره 85

ايده‌ها (كتابخانه مدولار از ورق كارتن) / گزينش: رضا نورائي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 22 / سال 1385 / شماره 85

پاكيزه فكر كردن / منبع: PFFC / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 23 / سال 1385 / شماره 85

مقواهاي مرفي در صنعت دارويي و غذايي كشور غير بهداشتي هستند / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 24 / سال 1385  /شماره 85

حقايقي درباره آينده مواد خام مورد استفاده براي توليد كاغذ / منبع: راهنماي چاپگر از انتشارات پرينت پروموشن / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 26 / سال 1385 / شماره 85

مادر دوستت دارم اما… / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 28 / سال 1385 / شماره 85

نقش RFIDدر تضمين سلا‌مت چرخه توليد مواد دارويي / ترجمه: آذر كهوايي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 30 / سال 1385 / شماره 85

راه كارهاي متفاوت براي ايمني بيشتر / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 32 / سال 1385 / شماره 85

رعايت استانداردهاي بسته‌بندي، تضميني براي سالم رسيدن كالا‌ / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 33 / سال 1385 / شماره 85

نمايه مقالا‌ت بسته‌بندي در نشريات تخصصي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 34 / سال 1385 / شماره 85

كتاب‌هاي بسته‌بندي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 37 / سال 1385 / شماره 85

معرفي استانداردهاي جهاني بسته‌بندي / تهيه‌كننده ر.م.الف / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 37 / سال 1385 / شماره 85

اخبار بسته‌بندي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 45 / سال 1385 / شماره 85

 

شماره 86 و 87

سرمقاله (شيوه مصرف، روش بسته‌بندي را تعيين مي‌كند) / نويسنده: رضا نورائي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 4 / سال 1385 / شماره 87 و86

روبان قرمز / نويسنده‌: ارسطو شهابي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 5 / سال 1385/ شماره 87 و 86

شناسايي يك بسته استاندارد / آگاهي از اهميت و الزامات استاندارد بسته‌بندي / نويسنده: مصطفي امام پور، مسئول گروه بسته‌بندي مركز مطالعات و پژوهشهاي لجستيكي و مهندسي / ماهنامه صنعت بسته بندي / صفحه 6 / سال 1385 / شماره 87 و86

تاثير واحدهاي بسته‌بندي در رشد بخش كشاورزي / نويسنده: رضا نورايي / ماهنامه صنعت‌بسته بندي / صفحه 10 / سال  1385 / شماره 87 و86

نگاهي به رابطه ميوه‌ها و سبزيجات بسته‌بندي شده با سلامت مصرف‌كنندگان / نويسنده: آذر كهوايي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 12 / سال 1385 / شماره 87 و86

خشكبار ايران شيوه‌هاي جديد بسته‌بندي را مي‌طلبد / نويسنده: آذر كهوايي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 13 / سال 1385 / شماره 87 و86

پلاستيك‌هاي زيست تخريب پذير پيچيده، اما اميدوار كننده / نويسنده: حميد راشدي، دبير كل انجمن خرماي ايران / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 14 / سال 1385 / شماره 87 و86

مقاومت در مقابل خش برداشتگي و آسيب‌ديدگي سطحي / نويسنده: نوشين بيات، كارشناس پليمر واحد تحقيق و توسعه بازار شركت پاكشو / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 16 / سال 1385 / شماره 87 و86

استفاده از فيلم‌ها و كُتينگ‌هاي خوراكي در بسته‌بندي مواد غذايي / نويسنده: نوشين بيات / كارشناس پليمر واحد تحقيق و توسعه بازار شركت پاكشو / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 17 / سال 1385 / شماره 87 و86

آي‌.اِم.اِل 85 / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 18 / سال 1385 / شماره 87 و86

مزيت ما توليد ما / گفت‌ و‌گو با چند تن از مديران شركت فرسگال / ماهنامه صنعت بسته بندي / صفحه 26 / سال1385 / شماره 87 و86

مباني عملكرد فن آوري (سيل) درزبندي القايي / نويسنده: سيد اقبال وكيل زاده، مدير عامل بازرگاني كالاروان كرمان / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 28 / سال 1385 / شماره 87 و86

بدون شرح / گفت وگو با محمد حقي مدير عامل شركت ديبا چرم / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه30 / سال 1385 / شماره 87 و86

افزايش سطحي كيفي طعم ماست / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 34 / سال 1385 / شماره 87 و86

گزارش مسابقه بهترين بسته‌هاي مقوايي در سال 2006 / ماهنامه صنعت‌ بسته‌بندي / صفحه 36 / سال 1385 / شماره 87 و86

بسته‌بندي كاربردي (بخش ششم) / نوشته والترسوركا، ترجمه مهندس هاشم حبيبي / ماهنامه صنعت‌‌ بسته‌بندي / صفحه44 / سال 1385 / شماره 87 و86

همه چيز درباره كروگيت‌ها /  منبع: اينترنت / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 46 / سال 1385 / شماره 87 و86

معرفي استاندارد‌‌هاي جهاني / تهيه‌كننده: ر،م،الف / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 50 / سال 1385 / شماره 87 و86

ره آورد سايت‌‌‌‌‌‌هاي بسته‌بندي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه54 / سال1385 / شماره 87 و86

گروه پيمان آمل در بخش توليد ورق كارتن و چاپ و بسته‌بندي كارتن / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 76 / سال1385 / شماره 87 و86

شاهد تحولي عظيم در بسته‌بندي دارو خواهيم بود / گفتگو با مهدي محمدزاده مدير عامل شركت سرمايه‌گذاري دارويي تامين / ماهنامه صنعت بسته بندي / صفحه 78 / سال1385 / شماره 87 و86

اخبار بسته‌بندي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 82 / سال1385 / شماره 87 و86

 

شماره 88

سرمقاله (ده سال گذشت) / نويسنده: رضا نورائي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 5 / سال1386 / شماره 88

بزرگراه گمشده / نويسنده: ارسطو شهابي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 6 / سال1386 / شماره 88

بسته‌بندي در صنايع الكترونيك و قطعات مربوطه / نويسنده: مهندس مصطفي امام پور، مسئول گروه بسته‌بندي مركز مطالعات وپژوهشهاي لجستيكي و مهندسي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 8 / سال1386 / شماره 88

كد گذاري چيست ؟ / نويسنده: محمد رضا حيدر پور دهكردي، فوق ليسانس مهندسي برنامه ريزي حمل و نقل از دانشگاه علم و صنعت ايران، كارشناس شركت مهندسي و تامين قطعات ايران خودرو ديزل (اُپكو) / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 12 / سال1386 / شماره 88

مباني عملكرد فن‌آوري سيل القايي(بخش دوم) / نويسنده: سيداقبال وكيل زاده، مدير عامل بازرگاني كالاروان كرمان / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 14 / سال1386 / شماره 88

نيازها و آرزوهاي مصرف‌كنندگان در رده سني 60 سال به بالا در بحث بسته‌بندي / نتايج تحقيقات بازار به عمل امده توسط Facit Marketing-foroschung.munich / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 16 / سال1386 / شماره 88

بسته‌بندي كاربردي / نوشته: والتر سوركا،ترجمه مهندس هاشم حبيبي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 24 / سال1386 / شماره 88

فرايند قالب‌گيري تزريقي با كمك گاز / نويسنده: مهندس نوشين بيات، كارشناس پليمر واحد تحقيق و توسعه بازار شركت پاكشو / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 28 / سال1386 / شماره 88

معرفي سيستم‌هاي  ACF (Aspetic cold filling)/ منبع: خبرنامه شركت KHS تهيه و ترجمه: گروه مهندسين كار و انديشه / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 30 / سال1386 / شماره 88

فيلم‌ها و پوشش‌هاي خوراكي و بسته‌بندي زيست تخريب پذير / ترجمه: سيده زهرا سليم بهرامي، كارشناس موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي استان مازندران / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 34 / سال1386 / شماره 88

چگونه يك رول را جمع كنيم / منبع:  PFFCنوشتهTimothy S.Walker  / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 38 / سال1386 / شماره 88

چاپ آنلاين، 100 سال بعد / نوشته Dr.Richard M.Podhagny منبع: PFFC / ماهنامه صنعت بسته بندي / صفحه 39 / سال1386 / شماره 88

گزارشي از سيزدهمين نمايشگاه چاپ و بسته‌بندي تهران / ماهنامه صنعت بسته بندي / صفحه 40 / سال1386 / شماره 88

ساخت ورق‌هاي لانه زنبوري توسط شركت كارتن اول / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 55 / سال1386 / شماره 88

زعفران ايراني با نام ايراني با گواهي FDA / گفت و گو با مهدي هوشيار از صادركنندگان موفق زعفران بسته‌بندي شده / ماهنامه صنعت بسته‌بندي /  صفحه 56 / سال1386 / شماره 88

همكاري MM KARTON و WILFRIED HEINZEL براي برنامه‌ريزي در بازار ايران / گفتگو: سهيل چهره‌اي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي /  صفحه 58 / سال1386 / شماره 88

الموت آتش‌فشان كرد / گزارش آتش‌سوزي كارخانه كاغذ و كارتن الموت / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 60 / سال1386 / شماره 88

اخبار بسته‌بندي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 66 / سال1386 / شماره 88

معرفي استاندارد‌هاي بسته‌بندي / تهيه‌كننده: ر،م،الف / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 82 / سال1386 / شماره 88

 

شماره 89

سرمقاله (لزوم حمايت از حركتهاي دانشجويي) / نويسنده: رضا نورائي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 5 / سال1386 / شماره 89

برباد رفته / نويسنده: ارسطو شهابي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 6 / سال1386 / شماره 89

نگرش در سيستمي بربسته‌بندي در حمل و نقل / نويسنده: مهندس مصطفي امام پور، مشاور و كارشناس بسته‌بندي و لجستيك / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / سال1386 / شماره 89

بررسي پوشش‌هاي مورد استفاده در صنايع بسته‌بندي فلزي / نويسنده: دكتر طاهره فرامرزي، سرپرست مديريت آزمايشگاه كنترل مواد غذايي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي ايران  / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 14 / سال 1386 / شماره 88

چرا و چگونه يك دستگاه سيل (درزبندي) القايي تهيه كنيم / نويسنده: سيد اقبال وكيل‌زاده، مدير عامل بازرگاني كالاروان كرمان / صفحه 16 / سال1386 / شماره 89

چگونه به بسته‌بندي توجه كنيم / نويسنده: سوسن خاكبيز / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 18 / سال1386 / شماره

89

كدگذاري چيست؟ (قسمت دوم) / نويسنده: محمدرضا حيدرپوردهكردي، فوق ليسانس مهندسي برنامه‌ريزي حمل و نقل از دانشگاه علم و صنعت ايران، كارشناس شركت مهندسي و تامين قطعات ايران خودرو ديزل / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 20 / سال1386 / شماره 89

در موسسه استاندارد چه مي‌گذرد؟ / گزارش تغيير و تحولات در بخش بسته‌بندي در گفت و گويي با دكتر خاكي فيروز، مدير گروه پژوهشي بسته‌بندي سلولزي موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 24 / سال1386 / شماره 89

زنده باد جعبه مقوايي / منبع: Corrugating International نوشته: Soile Kilpi / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 27 / سال1386 / شماره 89

بسته‌هاي جديد كاغذي، آسايش خاطر بشر را به ارمغان مي آورد / ترجمه: آذر كهوايي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 28 / سال1386 / شماره 89

چاپ مستقيم بر روي شيشه (قسمت اول) / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 30 / سال1386 / شماره 89

چرا كروگيت؟ / منبع: اينترنت / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه35 / سال1386 / شماره 89

روكش دهي و لميناسيون (گزارش ويژه – بخش اول) / منبع PFFC نوشته: ِDr.William Liewellyn / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 36 / سال1386 / شماره 89

ميزان بو در حلال‌ها / منبع PFFC نوشته: ِDr.Richard M.podhajuy / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 38 / سال1386 / شماره 89

مركب‌هاي چاپ پايه آب و PH / منبع PFFC نوشته: ِDr.Richard M.podhajuy / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 39 / سال1386 / شماره 89

4 روش براي اسپتيك كردن درب‌هاي ورزشي / منبع : اينترنت / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 40 / سال 1386 / شماره 89

نانو تكنولوژي، بسته‌هاي هوشمند و ايمن / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه42 / سال1386 / شماره 89

مركب‌ها روز به روز باهوش‌تر مي‌شوند! / منبع PFFC نوشته: Stanly Sacharow / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه43 / سال1386 / شماره 89

ارزيابي ايمني، اقتصادي و مشتري پسندي بسته‌بندي‌هاي فعال و هوشمند / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 44 / سال 1386 / شماره 89

دانستني‌هايي درباره پلاستيك‌ها در صنايع دارويي / منبع: Pharma international / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 46 / سال1386 / شماره 89

طرسام اولين سازنده ماشين CVS در خاورميانه / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 48 / سال1386 / شماره 89

واحد‌هاي بسته‌بندي خرماي دشتستان بوشهر: از عملكرد تعاون روستايي راضي نيستيم / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 50 / سال1386 / شماره89

لابي زعفران، بودن يا نبودن / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 51 / سال1386 / شماره 89

معرفي استاندداردهاي جهاني بسته‌بندي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 52 / سال1386 / شماره 89

دانشجويان و بسته‌بندي / صفحه 54 / سال1386 / شماره 89

اخبار بسته‌بندي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 66 / سال1386 / شماره 89

 

شماره 90

سرمقاله (خدمات متقابل بسته‌بندي و چاپ) / نويسنده: رضا نورائي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 5 / سال1386 / شماره 90

چند مي‌گيري گريه كني؟ / ارسطو شهابي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 6 / سال1386 /شماره 90

هنر و زيركي ايراني را جايگزين تقليد كوركورانه كنيم / تحريريه / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 7 / سال1386 / شماره 90

مروري بر چند الزام در طراحي سيستم بسته‌بندي تجاري و غير تجاري / نويسنده: مهندس مصطفي امام پور، مسئول گروه بسته‌بندي مركز مطالعات وپژوهشهاي لجستيكي و مهندسي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 8 /سال1386 / شماره90

صادركنندگان با مراكز بسته‌بندي ارتباط برقرار كنند / نويسنده: فريدون خشنودي، كارشناس چاپ و مدير كارخانه شركت تكنو صنايع (سهامي عام) / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 10 / سال1386 / شماره 90

گزارش عملكرد دفتر صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي در سال 1385 / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 12 / سال1386 / شماره 90

در بسته‌بندي لوازم آرايشي و بهداشتي پيشرفت قابل ملاحظه‌اي داشته‌ايم / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 18/ سال1386 / شماره 90

توجه به بسته‌بندي اسباب‌بازي به اندازه توليد آن اهميت دارد / گفتگو با محمد حسين فرجو دبير شوراي نظارت بر اسباب‌بازي  / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 20 / سال1386 / شماره 90

تحقيق در تاثير رنگ در بسته‌بندي و فروش مواد‌غذايي / نويسنده: نازنين زند، عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي (واحد ورامين-پيشوا) / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه22 / سال1386 / شماره 90

نقش استاندارد در توسعه بسته‌بندي كشور / نويسنده: محمد شريفي، مسئول صادرات و واردات اداره استاندارد ايلام / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه24 / سال1386 / شماره 90

استفاده از پلمير‌هاي مهندسي با ساختار‌هاي جديد، در توليد قطعات الكترونيكي با خواص ويژه / نويسنده: مهندس نوشين بيات، كارشناس پليمر واحد حقيق و توسعه بازار شركت پاكشو / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 25 / سال1386 / شماره 90

چاپ مستقيم بر روي شيشه (بخش دوم) / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 26 / سال1386 / شماره 90

PLAپلي‌لاكتيك اسيد ماده‌اي جديد و مهيج براي بسته‌بندي / منبع: اينترنت، مترجم: مهندس حجت سلماني، كارشناس پليمرهاي بسته‌بندي و لاستيك / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 29 / سال1386 / شماره 90

مهاجرت  (Migeation)در ظروف بسته‌بندي / نويسنده: دكتر طاهره فرامرزي، سرپرست مديريت كنترل مواد غذايي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي معاونت غذا و داروي دانشگاه علوم پزشكي ايران / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه32 / سال1386 / شماره 90

مشكلات مركب در محيط كار / نويسنده: رضا مير صفدري، مدير عامل شركت پارس نگار نقش / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه33 / سال1386 / شماره 90

جلوگيري از تقلب به وسيله بسته‌بندي تركيبي از فن‌آوري و استراتژي / منبع: Packworld.com تهيه و ترجمه: سيد اقبال وكيل‌زاده، مدير عامل بازرگاني كالاروان كرمان / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 34 / سال1386 / شماره 90

نگاهي به روش‌ها و نكات بسته‌بندي براي صادرات محصولات / منبع:CARGO SPECLALISTS HANDBOOK STANDARD FM-55-17 1999 ترجمه: سوسن خاكبيز / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 36 / سال1386 / شماره 90

افق‌هاي جديد در بسته‌بندي با كارتن‌هاي پلاستيكي / نويسندگان: مريم رفيعي، سيمين ادريس آبادي، شركت ملي صنايع پتروشيمي- امور تحقيقات بازار / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه: 38 / سال1386 / شماره 90

روكش‌دهي و لميناسيون (بخش دوم) / منبع: PFFC نوشته: Cony M.Reardonِ از Alexander Watson Assoc / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه: 40 / سال1386 /شماره 90

چشم اندازهاي بالقوه نانو كامپوزيت‌هاي زيست تخريب پذير براي بسته‌بندي مواد غذايي (بخش نخست) / منبع:Trends in Food Science&Technology تحقيقي از گروه مهندسي شيمي و غذايي دانشگاه سالرنو ايتاليا، مترجم: مهندس محسن اشجاري، دانشجوي دكتراي پليمر در نانوتكنولوژي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 42/ سال1386 / شماره 90

كتاب‌هاي بسته‌بندي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 47 / سال1386 / شماره 90

ره آورد سايت‌هاي بسته‌بندي  / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 48 / سال1386 / شماره 90

نمايه مقالات بسته‌بندي در نشريات تخصصي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 51 / سال1386 / شماره 90

واژه شناسي بسته‌بندي (شيشه) / گردآوري: س.م.ا / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 54 / سال1386 / شماره 90

معرفي استاندارهاي جهاني بسته‌بندي  / تهيه كننده: ر.م.الف / ماهنامه صنعت بسته‌بندي /صفحه: 56 / سال1386 / شماره 90

اخبار بسته‌بندي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه: 58 / سال1386 / شماره 90

 

شماره 91

مردم و بسته‌بندي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه: 4 / سال1386 / شماره 91

سرمقاله (چراغي كم فروغ در ميداني بزرگ) / نويسنده: رضا نورائي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 5 / سال1386 / شماره 91

گزارشي از سورت و بسته‌بندي در سازمان ميادين ميوه و تره‌بار / نويسنده: وحيد ابوطالب، دبير سابق اتحاديه بار فروشان سازمان ميادين ميوه و تره‌بار استان تهران / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 6 / سال1386 / شماره 91

كارتن با كيفيت براي صادرات ميوه و تره‌بار نداريم / نويسنده: سيد رضا نوراني / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 9 / سال1386 / شماره 91

كسب پروانه فعاليت انجمن‌هاي صنفي كارتن و ورق در سال جديد /گفتگو انجمن كارتن سازان، عليقلي حسني اعظمي مدير عامل انجمن مديران صنايع كارتن و ورق / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 10 / سال1386 / شماره 91

مشكل اساسي بسته‌بندي ايران در بخش نرم‌افزاري و طراحي است / نويسنده: مهندس حسين ابويي مهريزي مدير كل صنايع غير فلزي وزارت صنايع معادن / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 11 / سال1386 / شماره 91

بسته‌بندي از ايده تا توليد / نشست تخصصي بسته‌بندي (از ايده تا توليد) / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 14 / سال 1386/ شماره 91

عوامل تاثيرگذار در كاهش غلظت چسب نشاسته‌ در پروسه تويد مقواي كنگره‌اي / اقتباس از سمينار مقواي كنگره‌اي برگزار شده توسطTAPPI ، ترجمه و تاليف: مهندس حسين ناظراني هوشمند، كارشناس ارشد چوب و كاغذ از دانشگاه تهران / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 18 / سال 1386 / مشاره 91

ابداع روش جديد توليد فيلم بسته‌بندي از بيوپليمرهاي پروتئين ذرت توسط يك مبتكر ايراني / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 20 / سال 1386 / شماره 91

كروگيت ساز آينده (ارائه شده در كنفرانس بسته‌بندي كروگيت  TAPPIدر سال 2006) / نوشته: Jeff Pallini / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 22 / سال 1386 / شماره 91

تاثير رنگ در بسته‌بندي (بخش دوم) / نويسنده: نازنين زند، عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 24 / سال 1386 / شماره 91

4 آوردگاه جهاني طراحان بسته‌بندي / نويسنده: هليا ارغند، كارشناس طراحي صنعتي و طراح بسته‌بندي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 26 / سال 1386 / شماره 91

چاپ مستقيم بر روي شيشه (بخش سوم) / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 28 / سال 1386 / شماره 91

بسته‌بندي و ارزش افزوده كالا / نويسنده: آذركهوايي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 32 / سال 1386 / شماره 91

جايگاه كدكس در ايران ناشناخته است / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 34 / سال 1386 / شماره 91

مصرف كنندگان و قانون‌گزاران عامل خلاقيت و نوآوري در بسته‌بندي مواد غذايي / نويسنده: مهندس داود زارع / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 36 / سال 1386 / شماره 91

پيشگيري بهتر از درمان است / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 37 / سال 1386 / شماره 91

اصلاح فرايند توليد با مواد پلي پروپلين با استفاده از هيدروژن پراكسيد آلي / نويسنده: نوشين بيات، كارشناس پليمر واحد تحقيق و توسعه شركت پاكشو / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 38 / سال 1386 / شماره 91

آناتومي بطري و شناسنامه بين‌المللي اجزاي آن / نويسنده: نوشين بيات، كارشناس پليمر واحد تحقيق و توسعه شركت پاكشو / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 39 / سال 1386 / شماره 91

پلي‌كاپرولاكتون (PCL) / نويسنده: مهندس محسن اشجاري، دانشجوي دكتراي پليمر در نانو تكنولوژي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 40 / سال 1386 / شماره 91

جلوگيري از مهاجرت اجزاي ماده بسته‌بندي به غذا ارزيابي موانع / منبع:Avoiding the migration packaging components/The National food laboratory ، مترجم: مهندس فاطمه صولت / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 44 / سال 1386 / شماره 91

مركب‌ها، روكش‌ها،قوانين / نوشته: Dr.Richard M.Podhajny، ترجمه شده از مجله PFFC / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 46 / سال 1386 / شماره 91

بسته‌بندي انعطاف‌پذير در اوكراين / نوشته: Stanley Sacharow گروه بسته‌بندي PFFC / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 47 / سال 1386 / شماره 91

نقطه‌اي روشن در اقتصاد (UV/UB) / منبع: PFFC نوشته: Dr.Richard M.Podhajny / ماهنامه صنعت بسته‌بندي /صفحه 50 / سال 1386 / شماره 91

از گهواره تا گهواره / ترجمه شده از مجله PFFC نوشته Claudia Hine / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 51 / سال 1386 / شماره 91

جلوگيري از تقلب به وسيله بسته‌بندي: تركيب فن‌آوري و استراتژي / نويسنده: سيد اقبال وكيل‌زاده، مدير عامل بازرگاني كالاروان كرمان / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 52 / سال 1386 / شماره 91

ره آورد سايت‌هاي بسته‌بندي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 54 / سال 1386 / شماره 91

معرفي استاندارد‌هاي جهاني بسته‌بندي / تهيه كننده: ر.م.الف / صفحه 56 / سال 1386 / شماره 91

اخبار بسته‌بندي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 60 / سال 1386 / شماره 91

 

شماره 92

مردم و بسته‌بندي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 4 / سال 1386 / شماره 92

سرمقاله (روزهاي بهتر براي صنعت چاپ ايران) / نويسنده: رضا نورائي / صفحه 5 / سال 1386 / شماره 92

هم گرايي در جهت هم‌افزايي / گفتگوي ويژه با جلال ذكايي، مدير دفتر امورچاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي درباره شهرك چاپ / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 6 / سال 1386 / شماره 92

آينده مارا دانستن تعيين ميكند (پيام محمد شاپور اسفرجاني مدير عامل شركت ايران روتاتيو خطاب به حاضران در سمينار معرفي مواد مصرفي چاپ) / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه: 9 / سال 1386 / شماره 92

رييس اتحاديه صادركنندگان صنعت چاپ ايران: هدف ما حضور جدي در بازارهاي فرا‌‌مرزي است / صفحه 10 / سال 1386 / شماره 92

خروج از روز مرگي / گفتگو با محسن پرويز معاون فرهنگي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 11 / سال 1386 / شماره 92

معرفي گزارش6 ميليون توماني موسسه پايرا درباره آينده چاپ بسته‌بندي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 12 / سال 1386 / شماره 92

گزارش ششمين نمايشگاه چاپ و بسته‌بندي، تبليغات و صنايع وابسته در اصفهان / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 16 / سال 1386 / شماره 92

لبه تاريكي / نويسنده: ارسطو شهابي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه18 / سال 1386 / شماره 92

بسته‌بندي پودر لباسشويي در ايران / فريدون خشنودي، كارشناس چاپ و مدير كارخانه شركت تكنو صنايع / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 19 / سال 1386 / شماره 92

سياست‌هاي پولي، موجب ركود بازار / علي فتاحي، رييس هيات مديره شركت صنايع بسته‌بندي سيحون و مولف كتاب تجربه سرمايه‌داري دولتي در ايران / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 19 / سال 1386 / شماره 92

دردسر نوآوري / نويسنده: مهندس فاطمه صولت / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 20 / سال 1386 / شماره 92

استفاده از ظروف PET براي آبليمو و سركه بهداشتي نيست / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 22 / سال 1386 / شماره 92

در هيچ كشوري به اندازه ايران به ظاهر بسته‌بندي دستمال كاغذي توجه نشده است / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 25 / سال 1386 / شماره 92

بسته‌بندي آبميوه در ايران هم‌پاي بسته‌بندي در دنياست / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 26 / سال 1386 / شماره 92

طراحي سبز در بسته‌بندي / نويسنده: هليا ارغند، كارشناس ارشد طراحي صنعتي / صفحه 30 / سال 1386 / شماره 92

تاثير رنگ در بسته‌بندي (بخش سوم) / نويسنده: نازنين زند، عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 32 / سال 1386 / شماره 92

قانون جديدا حمايت از بازيافت در آمريكا / منبع: Pacifi Sun مترجم: آذر كهوايي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 34 / سال 1386 / شماره 92

مقررات FDA براي استفاده از فناوري نانو در بسته‌بندي مواد غذايي / نويسنده: مهندس محسن اشجاري / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 36 / سال 1386 / شماره 92

توليد مقواي كنگره‌اي با تاكيد بر شناخت مواد خام سلولزي مورد استفاده / ترجمه و تاليف: مهندس حسين ناظراني هوشمند، كارشناس ارشد چوب و كاغذ / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 38 / سال 1386 / شماره 92

چاپ مستقيم بر روي شيشه (بخش پاياني) / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 40 / سال 1386 / شماره 92

بسته‌‌هاي پلاستيكي تميزتر با استفاده از مستربچ مناسب / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 42 / سال 1386 / شماره 92

آشايي با فوايد ايجاد واحدهاي بار متمركز در حمل و كالاها و استفاده از فيلم‌هاي استرچ در تحقق آن / نويسنده: نوشين بيات، كارشناس پلمير واحد تحقيق و توسعه شركت پاكشو / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 44 / سال 1386 / شماره 92

آزمايش RFID در محيطي واقعي / گزارشي از Jonathan Baillie / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 50 / سال 1386 / شماره 92

معرفي استانداردهاي جهاني بسته‌بندي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 52 / سال 1386 / شماره 92

كتاب‌هاي بسته‌بندي / ماهنامه صنعت بسته بندي / صفحه 54 / سال 1386 / شماره 92

نمايه مقالات بسته‌بندي در نشريات تخصصي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 55 / سال 1386 / شماره 92

اخبار بسته‌بندي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 58 / سال 1386 / شماره 92

 

شماره 93

مردم و بسته‌بندي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 4 / سال 1386 / شماره 93

استانداردبازي / نويسنده: رضا نورائي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 5 / سال 1386 / شماره 93

سير تكويني مهندسي فن‌آوري بسته‌بندي در ايران / گزارشي به مناسبت تصويب رشته مهندسي فن آوري بسته‌بندي (گرايش كشاورزي) در دانشگاه علمي‌كاربردي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 6 / سال 1386 / شماره 93

از متخصصان و اساتيد انتظار همكاري داريم / نويسنده: مهندس رضا ابرار، معاون آموزشي و پژوهشي مدير رشته مهندسي فن‌آوري بسته‌بندي در مجتمع آموزش جهاد كشاورزي خراسان رضوي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 8 / سال 1386 / شماره 93

تدوين80 استاندارد جديد بسته‌بندي در سال جاري / نويسنده: دكتر علي‌رضا خاكي‌فيروز، مدير گروه پژوهشي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 9 / سال 1386 / شماره 93

ايران از اعضاي فعال در تدوين استانداردهاي بين‌المللي ISO است / گفتگو با منيژه عبدي دبير كميته ايراني بسته‌بندي (TC122) سازمان جهاني استاندارد ISO / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 10 / سال 1386 / شماره 93

رعايت نكردن بهداشت به چه قيمتي؟ / نويسنده: مهندس فاطمه صولت / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 12 / سال 1386 / شماره 93

اهميت و نقش بسته‌بندي ميوه‌جات و سبزيجات در حفظ كيفيت محصول / نويسنده: محمد شريفي، مسئول صادرات و واردات استاندارد ايلام / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 14 / سال 1386 / شماره 93

شيشه طبيعي‌ترين و سالم‌ترين بسته‌بندي (بخش اول) / گفتگو با سعيد صنعتي، مدير عامل كارخانجات شيشه دارويي رازي (سهامي عام) / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 16 / سال 1386 / شماره 93

شناخت علمي بسته‌بندي بر اساس مدارك / نويسنده: مهندس مصطفي امام‌پور، مسئول گروه بسته‌بندي مركز مطالعات و پژوهش‌هاي لجستيكي و مهندسي  / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 20 / سال 1386 / شماره 93

پلاستيك‌ها نسخه‌اي براي درمان مشكل داروهاي تقلبي / منبع: Modern Plastics / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 25 / سال 1386 / شماره 93

تضمين كننده تازگي نوشيدني‌ها / منبع: Packaging today / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 26 / سال 1386 / شماره 93

رنگ‌دانه‌هاي جوهرافشان، سرزمين كوتوله‌ها / نوشته: Dr.Richard M.Podhajny منبع: PFFC / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 29 / سال 1386 / شماره 93

عرضه كالا / نويسنده: هليا ارغند، كارشناس ارشد طراحي صنعتي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 30 / سال 1386 / شماره 93

تاثير رنگ در بسته‌بندي (بخش پاياني) / نويسنده: نازنين زند، عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 32 / سال 1386 / شماره 93

كاسي و BCT، فاكتور‌هايي موثر در كيفيت مقواي كنگره‌اي و كارتن / گردآوري و تاليف: مهندس حسين ناظراني هوشمند، كارشناس ارشد چوب و كاغذ از دانشگاه تهران / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 36 / سال 1386 / شماره 93

زبان مشترك / نويسنده: آذر كهوايي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 38 / سال 1386 / شماره 93

بسته‌بندي پيش زمينه توسعه صادرات / نويسنده: آذر كهوايي / صفحه 40 / سال 1386 / شماره 93

سلامت و امنيت غذايي، فن‌آوري‌هاي جديد در مصاف با مشكل سلامت مواد غذايي / منبع: Food and Packaging، تهيه و ترجمه: سيد اقبال وكيل زاده، مدير بازرگاني كالاروان كرمان / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 42 / سال 1386 / شماره 93

سرب در سرنگ / نويسنده: مهندس فاطمه صولت / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 45 / سال 1386 / شماره 93

چگونگي كاهش مشكلات دفرمگي و اختلاف ابعادي در قطعات پلي‌پروپيلني با رنگ‌هاي مختلف / نويسنده: مهندس نوشين بيات، كارشناس بسته‌بندي واحد تحقيق و توسعه پاكشو / صفحه 46 / سال 1386 / شماره 93

برخي از قوانين طراحي قطعات پلاستيكي تزريقي / نويسنده: مهندس نوشين بيات، كارشناس بسته‌بندي واحد تحقيق و توسعه پاكشو / صفحه 48 / سال 1386 / شماره 93

پذيرش همگاني فناوري نانو براي مواد غذايي و بسته‌بندي، تاثير برخورد و اعتماد (بخش‌ اول) / نويسنده: مهندس محسن اشجاري/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 50 / سال 1386 / شماره 93

تويي‌هاي جدا شونده / گزارشي و ويژه از AWAALEXANDER WATSON ASSOC / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 52 / سال 1386 / شماره 93

ايمني در كانورتينگ / نوشته: David J.Bentley منبع:PFFC / صفحه 54 / سال 1386 / شماره 93

پيشرفته‌ترين و بزرگترين خط كلندر خاورميانه در بهينه‌پوشش جم / گزارشي از شركت بهينه‌ پوشش جم / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه: 56 / سال 1386 / شماره 93

تك وكيوم، صنعت و هنر در كنار هم / گزارش: پري اشتري / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 58 / سال 1386 / شماره 93

كتاب‌هاي بسته‌بندي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 60 / سال 1386 / شماره 93

نمايه مقالات بسته‌بندي در نشريات تخصصي / صفحه 61 / سال 1386 / شماره 93

معرفي استاندارد‌هاي جهاني بسته‌بندي / تهيه‌كننده: ر.م.الف / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 68 / سال 1386 / شماره 93

اخبار بسته‌بندي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 70 / سال 1386 / شماره 93

 

شماره 94

مردم و بسته‌بندي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 4 / سال 1386 / شماره 94

فرصتي مناسب براي اصلاح بسته‌بندي و عرضه محصولات كشاورزي / نويسنده: رضا نورائي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / سال 1386 / شماره 94

جواهرات كاستافيوره / نويسنده: ارسطو شهابي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 7 / سال 1386 / شماره 94

آن‌جا كه جاي ما خالي است / بررسي نمايشگاه Fruit Logistica 2007/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 8 / سال 1386 / شماره 94

سرمايه گذاري براي بسته‌بندي در بخش كشاورزي / آخرين گزارش دفتر صنايع تبديلي و تكميلي وزارت جهاد كشاورزي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 10 / سال 1386 / شماره 94

سهميه بندي سوخت بيش از همه به صنايع كوچك تبديلي كشاورزي آسيب رسانده است / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 17 / سال 1386 / شماره 94

بيش از 35 واحد بسته‌بندي ميوه در استان مازندران فعال است / نويسندگان: عادل صفايي، عارف گل محمدي، كارشناسان باغباني و همكاران طرح خريد و ذخيره سازي مركبات / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 18 / سال 1386 / شماره 94

بازارهاي آسياي مركزي به سوي ايران آغوش گشوده‌اند / منبع: ايرنا / ماهنامه صنعت بسته بندي / صفحه 20 / سال 1386 / شماره 94

سير تكويني رشته مهندسي فن‌آوري بسته‌بندي در ايران / به مناسبت تصويب رشته مهندسي فن‌آوري بسته‌بندي (گرايش كشاورزي) در دانشگاه علمي كاربردي / ماهنامه صنعت بسته بندي / صفحه 22 / سال 1386 / شماره 94

بسته‌بندي آثار موزه‌اي / نويسنده: محمد حكمت، كارشناس ارشد حفاظت و مرمت آثار فرهنگي-تاريخي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 26 / سال 1386 / شماره 94

شيشه طبيعي‌ترين و سالم‌ترين بسته‌بندي (بخش پاياني) / گفتگو با سعيد صنعتي، مدير عامل كارخانجات شيشه دارويي رازي (سهامي‌عام) / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 30 / سال 1386 / شماره 94

تا كنون بيش از 1500000 برچسب براي صنايع بسته‌بندي توليد شده است / نويسنده: بيژن رودپيما، سرپرست واحد هلوگرام سارمان انرژي اتمي ايران / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 34 / سال 1386 / شماره 94

سبك زندگي / نويسنده: هليا ارغند، كارشناس ارشد طراحي صنعتي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 36 / سال 1386 / شماره 94

اكسيژن، عامل حيات يا تخريب / نويسنده: مهندس فاطمه صولت / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 37 / سال 1386 / شماره 94

استفاده از فيلم‌هاي BOPP در صنعت بسته‌بندي / نويسنده: مهندس نوشين بيات، كارشناس بسته‌بندي واحد تحقيق و توسعه پاكشو / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 38 / سال 1386 / شماره 94

شناسايي موارد فني لازم در توليد كارتن به منظور كاهش ضايعات و افزايش بهره‌وري (بخش اول) / گردآوري و تاليف: مهندس حسين ناظراني هوشمند، كارشناس ارشد چوب و كاغذ از دانشگاه تهران / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 40 / سال 1386 / شماره 94

پذيرش همگاني فن‌آوري نانو براي مواد غذايي و بسته‌بندي، تاثير برخورد و اعتماد (بخش پاياني) / نويسنده: مهندس محسن اشجاري دانشجوي دكتراي پليمر در نانو تلكنولوژي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 43 / سال 1386 / شماره 94

معرفي مواد محافظ بسته‌بندي براي ارسال سالم كالا در صادرات / نويسنده: مهندس مصطفي امام‌پور مسئول گروه بسته‌بندي مركز مطالعات و پژوهش‌هاي لجستيكي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 44 / سال 1386 / شماره 94

نقش و عملكرد بسته‌بندي در فرآورده‌هاي موادغذايي / تهيه كننده: سوسن خاكبيز / ماهنامه صنعت بسته بندي / صفحه 48 / سال 1386 / شماره94

بسته‌بندي اصولي ضامن حفظ سلامت لوازم منزل در اسباب‌كشي / نويسنده: مهندس مصطفي امام‌پور / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 52 / سال 1386 / شماره 94

هوشمندتر شدن مركب‌هاي هوشمند / نوشته: Stanley Sacharow منبع: PFFC / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 54 / سال 1386 / شماره 94

آيين‌هاي جديد در بسته‌‌هاي انعطاف‌پذير / نوشته: Stanley Sacharow منبع: PFFC / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 55 / سال 1386 / شماره 94

كتاب‌هاي بسته‌بندي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 56 / سال 1386 / شماره 94

ره‌آورد سايت‌هاي بسته‌بندي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 57 / سال 1386 / شماره 94

معرفي استانداردهاي جهاني بسته‌بندي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 58 / سال 1386 / شماره 94

نمايه مقالات بسته‌بندي در نشريات تخصصي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 60 / سال 1386 / شماره 94

گزارش تصويري بازيابي غير‌بهداشتي بطري‌هاي پلاستيكي در زاهدان / منبع: ايرنا / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 70 / سال 1386 / شماره 94

زباله‌هاي بسته‌بندي انگليسي‌ها در كشور‌هاي جهان سوم دفن مي‌شود / منبع: ايرنا / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 71 / سال 1386 / شماره 94

سرمايه‌گذاري30 ميلياردي بهداد در زمينه بسته‌بندي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 72 / سال 1386 / شماره 94

براي توليد كاغذ داخلي از باگاس استفاده كنيد / منبع: ايرنا / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 73 / سال 1386 / شماره 94

اخبار بسته‌بندي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 74 / سال 1386 / شماره 94

 

شماره 95

مردم و بسته‌بندي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 4 / سال 1386 / شماره 95

فرصتي براي معرفي گرافيك تجاري ايران / نويسنده: رضا نورائي / صفحه 6 / سال 1386 / شماره 95

آرزوهاي بزرگ / نويسنده: ارسطو شهابي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 7 / سال 1386 / شماره 95

طرح جامع براي كاهش ضايعات محصولات كشاورزي در حال تدوين است / گفتگو با علي اكبر افريده، مدير امور كاهش ضايعات كشاورزي وزارت جهاد كشاورزي / ماهنامه  صنعت بسته‌بندي / صفحه 8 / سال 1386 / شماره 95

وضعيت بسته‌بندي در محصولات و فرآورده‌هاي شيلاتي / نويسنده: اعظم خادمي، رئس گروه  شيلاتي دفتر صنايع تبديلي و تكميلي وزارت جهاد كشاورزي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 10 / سال 1386 / شماره 95

بحران در واحدهاي بسته‌بندي مواد پروتئني / گزارش / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 12 / سال 1386 / شماره 95

ضعف شديدي در بسته‌بندي مواد لبني حاكم است / گفتگو با علي احسان ظفري مدير عامل اتحاديه تعاوني‌هاي لبني كشور / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 14 / سال 1386 / شماره 95

اعلام حمايت نمايندگان مجلس از صنعت چاپ و بسته‌بندي كشور / گزارش از اولين نمايشگاه توانمندي‌هاي صادراتي صنعت چاپ كشور / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 16 / سال 1386 / شماره 95

حضور مجدد ALFRED HEINZEL پس از سي سال براي بررسي بازار ايران / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 18 / سال 1386 / شماره 95

اينترپك فرصتي براي نمايش و ارائه توانمندي‌هاي ايرانيان در بسته‌بندي / گزارش از همايش معرفي نمايشگاه بين‌المللي صنعت بسته‌بندي آلمان Interpack 2008 / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 20 / سال 1386 / شماره 95

نشست خبري نشريات تخصصي با مسئولين نمايشگاه اينترپك 2008 در اتاق بازرگاني ايران و آلمان / نويسنده: سهيل چهره‌اي / صفحه 22 / سال 1386 / شماره 95

سر تكويني رشته‌ مهندسي فن‌آوري بسته‌بندي در ايران / گزارش / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 24 / سال 1386 / شماره 95

ستارگان برگزيده در Starpack 2007  / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 26 / سال 1386 / شماره 95

جاذبه‌هاي بسته‌بندي / نويسنده: رضا ابرار، عضو هيات علمي و معاون آموزشي و پژوهشي مركز آموزش جهاد كشاورزي خراسان رضوي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 32 / سال 1386 / شماره 95

شرايط استاندارد انبار جهت نگهداري ليبل / نويسنده: مريم قجري / كارشناس چاپ و بسته‌بندي پاكشو / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 33 / سال 1386 / شماره 95

آيا مستربچ مي‌تواند مشكل زيست محيطي پلاستيك‌ها را حل كند؟ / نويسنده: ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 34 / سال 1386 / شماره 95

پوشش‌هاي مورد استفاده در بسته‌بندي‌هاي سوسيس و كالباس / نويسنده: درّه داداشي، مدير توليد فرآورده‌هاي گوشتي كاسپين / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 36 / سال 1386 / شماره 95

بررسي انواع روشهاي بسته‌بندي آب ميوه / منبع:  Fruit Processing، ترجمه: آرش محمد قاسمي واحد تحقيق و توسعه شركت كوهرنگ / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 38 / سال 1386 / شماره 95

اهميت روانشناسي بسته‌بندي در بازار / نويسنده: آذر كهوايي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 40 / سال 1386 / شماره 95

هداياي بسته‌بندي / نويسنده: آذر كهوايي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 42 / سال 1386 / شماره 95

معضل تازگي محصول / تهيه و ترجمه: سيد اقبال وكيل‌زاده، مدير عامل بازرگاني كالاروان كرمان / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 44 / سال 1386 / شماره 95

جعبه‌هاي چوبي / مواد،‌اجزاي اتصال دهنده و متعلقات تكميل كننده / نويسنده: مهندس مصطفي امام‌پور، مسئول گروه بسته‌بندي مركز مطالعات و پژوهش‌هاي لجستيكي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 46 / سال 1386 / شماره 95

توجه به برنامه‌ريزي براي كالاهاي صادراتي / تهيه‌كننده: سوسن خاكبيز / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 46 / سال 1386 / شماره 95

عيب‌يابي و برطرف كردن عيوب حاصله كارتن در ماشين فلكسو (بخش دوم) / گردآوري: حسين ناظراني هوشمند / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 52 / سال 1386 / شماره 95

معرفي استاندارد‌هاي جهاني بسته‌بندي / تهيه‌كننده: ر.م.الف / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 54 / سال 1386 / شماره 95

كتاب‌هاي بسته‌بندي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 56 / سال 1386 / شماره 95

نمايه ‌مقالات بسته‌بندي در نشريات تخصصي / صفحه 57 / سال 1386 / شماره 95

نمايشگاه آخرين دست‌‌آوردهاي حمل،‌نگهداري، بسته‌بندي و عرضه ميوه‌ و تره‌بار / Fruit Logistica 2008 / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 60 / سال 1386 / شماره 95

مديران حرفه‌اي ماركوپولو با برنامه‌‌هاي حرفه‌اي براي نمايشگاه‌هاي تخصصي / گفت‌وگو با حسن انصاري مدير عامل شركت سفر‌هاي ماركوپولو / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 62 / سال 1386 / شماره 95

اخبار بسته‌بندي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 72 / سال 1386 / شماره 95

 

شماره 96

مردم و بسته‌بندي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 4 / سال 1386 / شماره 96

بهمني متفاوت / نويسنده: رضا نورائي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 6 / سال 1386 / شماره 96

بسته‌بندي چاي و تكرار داستان قديمي / نويسنده: مهندس فاطمه صولت / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 8 / سال 1386 / شماره 96

جاذبه‌هاي بسته‌بندي (بخش دوم) / نويسنده: رضا ابرار، عضو هيات علمي و معاون آموزشي و پژوهشي مركز آموزش جهاد كشاورزي خراسان رضوي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 11  / سال 1386 / شماره 96

گفت‌وگو با دست‌اندركاران برگزاري جشنواره ملي طراحي بسته‌بندي با رويكرد صادرات / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 12 / سال 1386 / شماره 96

نشست مشترك واحد‌هاي توليدي با دست‌اندركاران چاپ / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 18 / سال 1386 / شماره 96

صنعت خرما و روش‌هاي جديد بسته‌بندي / نويسنده: آذر كهوايي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 22 / سال 1386 / شماره 96

بسته‌بندي براي كودكان / نويسنده: هليا ارغند، كارشناس ارشد طراحي صنعتي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 24 / سال 1386 / شماره 96

توليد جعبه‌هاي چوبي با عدم حمايت داخلي روبروست / گفت‌ و‌گو با سيد محمد رضا قائم مقامي مدير عامل شركت تسميران / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / سال 1386 / شماره 96

جعبه‌هاي چوبي، رعايت الزامات مونتاژ جعبه‌هاي چوبي (بخش دوم) / نويسنده: مهندس مصطفي امام‌پور، مسئول گروه بسته‌بندي مركز مطالعات وپژوهشهاي لجستكي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 28 / سال 1386 / شماره 96

معضل تازگي محصول / تهيه ‌و ترجمه: سيد اقبال وكيل‌زاده، مدير عامل بازرگاني كالاروان كرمان / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 30 / سال 1386 / شماره 96

نقش بسته‌بندي در رقابت‌پذيري محصولات / تهيه‌كننده: سوسن خاكبيز / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 30 / سال 1386 / شماره 96

چسب نشاسته ‌و عملكرد اجزاء آن در توليد مقواي كنگره‌اي / ترجمه و تاليف: مهندس حسين ناظراني هوشمند، كارشناس ارشد چوب و كاغذ از دانشگاه تهران  / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 36 / سال 1386 / شماره 96

ره‌آورد سايت‌هاي بسته‌بندي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 39 / سال 1386 / شماره 96

قوانين رول / مجله PFFC نوشته: Terry Benton / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 40 / سال 1386 / شماره96

نمايه ‌مقالات بسته‌بندي در نشريات تخصصي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 42 / سال 1386 / شماره96

كتاب‌هاي بسته‌بندي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 45 / سال 1386 / شماره96

معرفي استاندارد‌هاي جهاني بسته‌بندي / تهيه‌كننده: ر.م.الف / صفحه 46 / سال 1386 / شماره96

اخبار بسته‌بندي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه59 / سال 1386 / شماره 96

 

شماره 97

مردم و بسته‌بندي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 4 / سال 1386 / شماره 97

(نبرد در فروشگاه) / نويسنده: رضا نورائي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / سال 1386 / شماره 97 سرمقاله

نوع و كيفيت بسته‌بندي مواد غذايي شرط لازم براي ورود به بازارهاي جهاني است / گفت ‌‌وگو با ابوالحسن خليلي دبير كانون انجمن‌هاي صنفي صنايع غذايي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 8 / سال 1386 / شماره97

نظام جهاني علائم و نماد‌هاي تجاري / نويسنده: هادي فولادبند، كارشناس چاپ و بسته‌بندي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 12 / سال 1386 / شماره97

نكات الزامي بسته‌بندي در فرآوري آبزيان / نويسنده: آذر كهوايي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 14 / سال 1386 / شماره97

صنعت بسته‌بندي / نويسنده: آذر كوايي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 16 / سال 1386 / شماره97

توصيه‌هايي براي توجه به نيازهاي مصرف‌كننده / سينوش همت‌زاده دستگردي، كارشناس اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان چهارمحال و بختياري / صفحه 18 / سال 1386 / شماره97

استفاده از نانو كامپوزيت‌هاي پليمر- خاك رس در بسته‌بندي مواد غذايي / منبع: كتاب آشنايي با نانوكامپوزيت‌ها – ترجمه: داريوش علي‌نژاد (گروه مهندسين كشت و صنعت نوشينه‌خوي) / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 20 / سال 1386 / شماره97

اروپا بزرگترين توليد كننده و مصرف كننده مستربچ دنيا / منبع: Frost & Sullivan reports، ترجمه: مهندس فاطمه صولت / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 22 / سال 1386 / شماره97

كاربرد پلي‌اتيلن‌ترفتالات در بسته‌بندي مواد غذايي / نويسنده: مهندس علي‌نقي نادري، كارشناس مسئول آزمايشگاه پلاستيك گروه پژوهشي بسته‌بندي موسسه‌ استاندارد و تحقيقات صنعتي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 24 / سال 1386 / شماره97

مكانيزم چسبندگي چسب نشاسته‌در مقواي كنگره‌اي با تاكيد بر عوامل موثر در افزايش ويسكوزيته چسب / اقتباس از سمينار  مقواي كنگره‌اي برگزار شده توسط TAPPI، ترجمه و تاليف: مهندس حسين ناظراني هوشمند، كارشناس ارشد چوب و كاغذ / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 30 / سال 1386 / شماره97

چسب نشاسته ‌براي ورق و كارتن‌سازي / نويسنده: اميرحسين ناظري، كارشناس ارشد صنايع چوب و كاغذ،‌ مدير كنترل كيفيت شركت كارتن توحيد / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 32 / سال 1386 / شماره 97

 

رعايت نكات و الزامات استانداردي در بسته‌بندي مواد پرتو زا / نويسنده: مهندس مصطفي امام‌پور، مسئول گروه بسته‌بندي مركز مطالعات و پژوهش‌هاي لجستكي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 34 / سال 1386 / شماره97

توصيه‌هايي درباره حمل و نقل و جا‌به‌جايي بسته‌ها  / تهيه‌كننده: سوسن خاكبيز / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 40 / سال 1386 / شماره97

MSDS برگه اطلاعات ايمني مواد / www.thecompliancecenter.com / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 44 / سال 1386 / شماره97

از بين رفتن چيپ سيليكوني براي توليد ليبل‌هاي RFID بدون چيپ / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 46 / سال 1386 / شماره97

مهمترين آزمون‌هاي ظروف بسته‌بندي حمل و نقل / منبع: Design Guidelines for shipping contaniners Spectalized / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 52 /  سال 1386 / شماره97

نمايه مقالات بسته‌بندي در نشريات تخصصي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 54 / سال 1386 / شماره97

معرفي استانداردهاي جهاني بسته‌بندي / تهيه‌كننده: ر.م.الف / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 58 / سال 1386 / شماره97

ره‌آورد سايت‌هاي بسته‌بندي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 60 / سال 1386 / شماره97

اخبار بسته‌بندي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 64 / سال 1386 / شماره97

 

شماره 98

مردم و بسته‌بندي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 4 / سال 1386 / شماره 98

سرمقاله (او يك حرفه‌اي است) / نويسنده: رضا نورائي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 6 / سال 1386 / شماره 98

ماشين زمان / نويسنده: ارسطو شهابي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 7 / سال 1386 / شماره 98

بررسي وضعيت صنايع كارتن  و ورق ايران در سال جاري / گفت و‌گو با عليقلي حسني اعظمي، مدير عامل انجمن صنايع كارتن و ورق / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 8 / سال 1386 / شماره 98

تور نمايشگاهي با تور گردشگري تفاوت دارد / گفت و‌گو با محمد‌رضا مصلح تهراني / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 9 / سال 1386 / شماره 98

تحليلي بر وضعيت توليد صنايع بسته‌بندي خرماي استان بوشهر / تهيه و تنظيم: خسرو عمراني، مدير باغباني سازمان جاد كشاورزي استان بوشهر- عبدالرسول بهنام راد، مدير صنايع تبديلي و كشاورزي سازمان جهاد كشاورزي استان بوشهر / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 10 / سال 1386 / شماره 98

بسته‌بندي يكي از موانع رشد استراتژيك صادرات / نويسنده: مهندس مصطفي امام پور،‌مسئول گروه بسته‌بندي مركز مطالعات و پژوهش‌هاي لجستكي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 12 / سال 1386 / شماره 98

مسئوليت مدني كالاها / نويسنده: هادي فولادبند، كارشناس چاپ وبسته‌بندي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 15 / سال 1386 / شماره 98

سرما در بسته‌بندي / گزارش كوتاه از چهاردهمين نمايشگاه چاپ و بسته‌بندي تهران / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 16 / سال 1386 / شماره 98

گزارش مراسم اختتاميه جشنواره ملي طراحي بسته‌بندي با رويكرد صادرات / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 26 / سال 1386 / شماره 98

جشنواره ملي طراحي بسته‌بندي با رويكرد صادرات به روايت تصوير / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 32 / سال 1386 / شماره 98

پايدارسازي در برابر نور خورشيد / نويسنده: مهندس فاطمه صولت / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 36 / سال 1386 / شماره 98

بررسي سيستم نازل‌ها براي محصولات متفاوت / منبع: اينترنت / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 39 / سال 1386 / شماره 98

كاربرد پلي اتلين ترفتالات در بسته‌بندي مواد غذايي (بخش دوم) / نويسنده: مهندس علينقي نادري، كارشناس مسئول آزمايشگاه پلاستيك گروه پژوهشي بسته‌بندي موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 42 / سال 1386 / شماره 98

تاريخچه ساخت ماشين كروگيت و كاغذ در ايران / گردآوري: سيد حسين خوان پايه، محمد رضا رضائي، خانم رضائي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 46 / سال 1386 / شماره 98

آشنايي با ساختار درهاي قوطي فلزي آسان باز شو / تهيه‌كننده: سوسن خاكبيز / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 50 / سال 1386 / شماره98

ره‌ آورد سايت بسته‌بندي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 54 / سال 1386 / شماره 98

معرفي استاندارد‌هاي جهاني بسته‌بندي / تهيه‌كننده: ر.م.الف / صفحه 54 / سال 1386 / شماره 98

نمايه‌ مقالات بسته‌بندي در نشريات تخصصي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 58 / سال 1386 / شماره 98

اخبار بسته‌بندي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 70 / سال 1386 / شماره 98

 

شماره 99

مردم و بسته‌بندي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 4 / سال 1386 / شماره 99

جهان بسته‌بندي + جهان چاپ / نويسنده: رضا نورائي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 6 / سال1387 / شماره 99

اخبار بسته‌بندي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 8 / سال 1387 / شماره 99

استاندارد بطري‌هاي PET تدوين شد / استاندارد بسته‌بندي – بطري‌هاي پلي‌اتيلن ترفتالات (PET) – ويژگي‌هاي روش‌هاي آزمون / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 38 / سال 1387 / شماره 99

2008 Fruit Logistica باز هم آن جا جاي ما خالي بود / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 40 / سال 1387 / شماره 99

آلمان و صادرات كالا‌هاي سرمايه‌اي به منطقه خاورميانه / منبع: VDMA Publishing House / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 44 / سال 1387 / شماره 99

چرا پاياپك را انتخاب مي كنند / گزارش آگهي از شركت پاياپك صنعت / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 46 / سال 1387 / شماره 99

وضعيت بسته‌بندي صنايع شوينده و آرايشي و مقايسه آن در ايران و كشور‌هاي ديگر / نويسنده: مهندس شقايق سعيدي، كارشناس ارشد طراحي صنعتي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 50 / سال 1387 / شماره 99

چالش‌هاي طراحي درب ظروف بسته بندي / منبع:Twist and shout/Packaging news, Aprill 2008  / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 54 / سال 1387 / شماره 99

با آتش چه كنيم ؟ / نويسنده: مهندس فاطمه صولت / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 56 / سال 1387 / شماره 99

Bisphenol A در بطري‌هاي شير بچه، خطري براي سلامتي…؟ / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 58 / سال 1387 / شماره 99

مغز،‌ بسته‌بندي رنگارنگ و زيبا را مي‌پسندد!  / منبع: Pro Carton / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 59 / سال 1387 / شماره 99

بسته‌ آماده براي قفسه چگونه‌ بسته‌اي است؟ / منبع : بخش امور رسانه‌هاي نمايشگاه اينترپك / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 60 / سال 1387 / شماره 99

اطلاعات و ايمني كاركرد‌هاي مورد انتظار ليبل / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 62 / سال 1387 / شماره 99

جعبه‌هاي چوبي تاشو (سيمي) /گردآوري: مهندس حسين ناظراني هوشمند، كارشناس ارشد صنايع چوب و كاغذ / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 64 / سال 1387 / شماره 99

تجربه بسته‌بندي يك دستگاه براي حمل به خارج از كشور / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 65 / سال 1387 / شماره 99

چاپ و رنسانس / نويسنده: هادي فولادوند،‌كارشناس چاپ و بسته‌بندي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 66 / سال 1387 / شماره 99

 

شماره 100

مردم و بسته‌بندي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي /  صفحه 8 / سال 1387 / شماره 100

عصر مغز‌هاي خلاق / نويسنده: رضا نورائي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 10 / سال 1387 / شماره 100

صد سال تنهايي / نويسنده: ارسطوشهابي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 11 / سال 1387 / شماره 100

فراخوان هشتمين جشنواره صنعت چاپ ايران / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 12 / سال 1387 / شماره 100

اخبار توليدات / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 14 / سال 1387 / شماره 100

اخبار مواد / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 18 / سال 1387 / شماره 100

اخبار طراحي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 22 / سال 1387 / شماره 100

اخبار ماشين آلات / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 32 / سال 1387 / شماره 100

گزارش 28 سال فعاليت شركت شيرزاد در صنعت شيرينك / صفحه 36 / سال 1387 / شماره 100

رويدادها و نمايشگاهها / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 40 / سال 1387 / شماره 100

از دروپا 2008 / نويسنده: رضا نورائي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 42 / سال 1387 / شماره 100

ايران در بسته‌بندي رشد خواهد كرد / گفت و‌گوي اختصاصي ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 52 / سال 1387 / شماره 100

از اينترپك 2008 / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 58 / سال 1387 / شماره 100

برندگان جايزه مجمع بين‌المللي طراحي iF / نويسنده: مهندس هليا ارغند / صفحه 64 / سال 1387 / شماره 100

برندگان يازدهمين مسابقه Rro carton/ECMK / گزارش داوري سال 2007 در ده بخش مختلف / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 70 / سال 1387 / شماره 100

جادوي بازي رنگ در خدمت تنوع و زيبايي (بخش اول) / گردآوري: مهندس فاطمه صولت / صفحه 76 / سال 1387 / شماره 100

عرضه مجدد شامپو هربال اسنسز با طراحي جديد / ترجمه و تاليف: مهندس شقايق سعيدي،‌كارشناس ارشد طراحي صنعتي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 82 / سال 1387 / شماره 100

ارزش‌هاي يافت شده در يك بسته‌بندي / نويسنده: مهندس هليا ارغند / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 84 / سال1387 / شماره 100

تشكيل كميته برچسب‌گذاري در اداره كل نظارت بر مواد غذايي وزارت بهداشت، آَشاميدني، آرايشي و بهداشتي / نشست كارشناسان ماهنامه صنعت بسته‌بندي با مهندس مهناز شاه‌بزار كارشناس مسئول اداره نظارت بر مواد غذايي و آشاميدني / صفحه 86 / سال 1387 / شماره 100

گرايشات متناقض در بسته‌بندي / منبع: EHI Retail Institute cologne/Germany / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 88 / سال 1387 / شماره 100

 

شماره 101

موج چهارم (برنامه چهارم توسعه بسته‌بندي) / نويسنده: رضا نورائي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 10 / سال 1387 / شماره 101

انسان‌ها و خرچنگ‌ها / نويسنده: ارسطو شهابي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 11 / سال 1387 / شماره 101

مردم و بسته‌بندي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 12 / سال 1387 / شماره 101

اخبار توليدات / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 16 / سال 1387 / شماره 101

اخبار مواد / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 22 / سال 1387 / شماره 101

اخبار طراحي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 28 / سال 1387 / شماره 101

اخبار ماشين آلات و تجهيزات / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 36 / سال 1387 / شماره 101

اخبار داخلي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 42 / سال 1387 / شماره 101

رويدادها و نمايشگاه‌ها / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 46 / سال 1387 / شماره 101

بيانيه هيئت داوران و معرفي برگزيدگان هشتمين جشنواره صنعت چاپ / صفحه 50 / سال 1387 / شماره 101

ديپلم افتخار بخش چاپ بسته‌هاي مقوايي براي شركت شفاف / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 53 / سال 1387 / شماره 101

چه دستگاهي براي چه كاري ؟ / گزارشي از گروه اُرنت درباره مشاوره خريد ماشين آلات چاپ و بسته‌بندي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 56 / سال 1387 / شماره 101

تازه‌هاي ليبيل نويسي و كد گذاري / منبع : Packaging news/April 2008 / ماهنامه صنعت بسته‌بندي /صفحه 58 / سال 1387 / شماره 101

حفاظت از نام تجاري (1)، Brand Protectiction-1 / گفت و‌گوي ماهنامه صنعت بسته‌بندي با Caspar Lee مدير فني بخش امنيتي شركت SunChemical Limited / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 60 / سال 1387 / شماره 101

حفاظت از نام تجاري (2)،  Brand Protectiction-2 / منبع: Printcity / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 62 / سال 1387 / شماره 101

تامين ايمني، اولويت اول صنعت دارو / منبع: VR Parma+Cosmetic packaging 2008 / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 64 / سال 1387 / شماره 101

جادوي بازي رنگ در خدمت تنوع و زيبايي (بخش دوم) / گردآوري: مهندس فاطمه صولت / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 66 / سال 1387 / شماره 101

Case Study مطالعه موضوعي (ايده‌پردازي در طراحي بسته‌بندي محصولات Method) / ترجمه و تاليف: مهندس شقايق سعيدي،‌كارشناس ارشد طراحي صنعتي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 72 / سال 1387 / شماره 101

جايزه مجمع بين‌المللي طراحي iF بخش بسته‌بندي (بخش دوم) / ترجمه: مهندس هليا ارغند، كارشناس ارشد طراحي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 76 / سال 1387 / شماره 101

عصر فلزات، نگاهي به تعدادي از بسته‌هاي فلزي پرطرفدار در جهان / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 80 / سال 1387 / شماره 101

فن‌آوري تونل شرينك گازي / منبع: KHS joumal / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 84 / سال 1387 / شماره 101

دستگاه توليد نيتروژن / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 85 / سال 1387 / شماره 101

آشنايي با چند مجله مربوط به بسته‌بندي، چاپ و زنجيره تامين / صفحه 86 / سال 1387 / شماره 101

 

شماره 102

سرمقاله (افزايش بهاي اطلاعات) / نويسنده: رضا نورائي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 8 / سال 1387 / شماره 102

مردم و بسته‌بندي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 10 / سال 1387 / شماره 102

افزايش توان و كيفيت چاپ كشور/ گزارشي از شركت آذين‌چاپ البرز / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / سال 1387 / شماره 102

اخبار طراحي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 14 / سال 1387 / شماره 102

اخبار توليدات / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 24 / سال 1387 / شماره 102

اخبار مواد / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 32 / سال 1387 / شماره 102

اخبار ماشين‌آلات و تجهيزات / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 36 / سال 1387 / شماره 102

اخبار داخلي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 40 / سال 1387 / شماره 102

رويدادها‌ و نمايشگاه‌ها / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 48 / سال 1387 / شماره 102

بسته‌بندي مصالح ساختماني، فراموش شده يا كم‌ اهميت / نويسنده: مهندس فاطمه صولت / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 52 / سال 1387 / شماره 102

بازرگاني در 5‌ ثانيه / نويسنده: دكتر پرويز درگي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 54 / سال 1387 / شماره 102

جوهر فرهنگ خود را بيرون بكشيد / فرازهايي از سخنراني پروفسور يواكيمزتالر متخصص بازاريابي بين‌الملل / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 56 / سال 1387 / شماره 102

انتشار يك كتاب و يك فصل‌نامه در زمينه بازاريابي (فصلنامه توسعه مهندسي بازار) / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 57 / سال 1387 / شماره 102

شما در حال پيشرفت هستيد / گپي با يورگن ميلر رييس اداره اطلاعات انجمن پروكارتن، نويسنده: رضا نورائي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 58 / سال 1387 / شماره 102

اطلاعاتي در باره انجمن پروكارتن / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 61 / سال 1387 / شماره102

‌برندگان جايزه مجمع بين‌المللي طراحي iF‌‌ بخش بسته‌بندي (3‌) / ترجمه: مهندس هليا ارغند، كارشناس ارشد طراحي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 62 / سال 1387 / شماره 102

Case Study‌  مطالعه موضوعي (شير) / ترجمه و تاليف: مهندس شقايق سعيدي، كارشناس ارشد طراحي صنعتي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 66 / سال 1387 / شماره 102

نگاهي به دستور كار چگونگي درج اطلاعات بر روي بسته‌بندي محصولات غذايي (بخش نخست) / منبع:FDA(Food and Drug Administration) / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 70 / سال 1387 / شماره 102

چه پوششي براي چه كالايي (بخش اول) / منبع: اطلاعات شركت ACTEGA Terra، برگردان: مهندس فاطمه صولت / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 72 / سال 1387 / شماره 102

ليبل‌ها و بسته‌بندي، عوامل موفقيت در فروش / منبع: Technology Guide-Packaging and label Production، ترجمه: مهندس مجيد دادگر، كارشناس ارشد طراحي صنعتي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي/ صفحه 76 / سال 1387 / شماره 102

‌خاتون ايراني، نقشي براي بسته‌هاي صادراتي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 77 / سال 1387 / شماره 102

عصر فلزات (بخش دوم) / ماهنامه صنعت بسته‌بندي  / صفحه 78 / سال 1387 / شمار ه102

زمان عمل بيوپلاستيك‌ها فرا رسيده / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 82 / سال 1387 / شماره 102

آشنايي با چند مجله، مربوط به بسته‌بندي، چاپ و رنجيره تامين / صفحه 86 / سال 1387 / شماره 102

 

شماره 103

سرمقاله (كفش‌هايم كو؟) / نويسنده: رضا نورائي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 6 / سال 1387 / شماره 103

اخبار طراحي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي/ صفحه 8 / سال 1387 / شماره 103

اخبار توليدات / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 16 / سال 1387 / شماره103

اخبار ماشين‌آلات و تجهيزات / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 22 / سال 1387 / شماره 103

رويدادها‌ و نمايشگاه‌ها / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 22 / سال 1387 / شماره 103

نگاهي به دستور كار چگونگي درج اطلاعات بر روي بسته‌بندي محصولات غذايي (بخش دوم: نام غذا) / منبع:FDA(Food and Drug Administration) / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 30 / سال 1387 / شماره 103

‌برندگان جايزه مجمع بين‌المللي طراحي iF‌‌ بخش بسته‌بندي (4‌) / ترجمه: مهندس هليا ارغند، كارشناس ارشد طراحي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 32 / سال 1387 / شماره 103

/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 36 / سال 1387 / شماره 103 Air-O-Film ‌) پديده‌اي در بسته‌بندي (بخش اول)

جعبه‌هاي مقوايي برتر اروپا در سال 2008 / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 38 / سال 1387 / شماره 103

چه پوششي براي چه كالايي (بخش دوم) / منبع: اطلاعات شركت ACTEGA Terra، برگردان: مهندس فاطمه صولت / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 42 / سال 1387 / شماره 103

Case Study  مطالعه موضوعي (Fossil ، بسته‌هاي فلزي ساعت) / منبع: Big packaging ideas ، ترجمه: مهندس مجيد دادگر، كارشناس ارشد طراحي صنعتي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 46 / سال 1387 / شماره 103

آشنايي با چند مجله، مربوط به بسته‌بندي، چاپ و رنجيره تامين / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 52 / سال 1387 / شماره 103

 

شماره 104

سرمقاله (خودمان تلاش كنيم) / نويسنده: رضا نورائي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 6 / سال 1387 / شماره 104

مردم و بسته‌بندي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 5 / سال 1387 / شماره 104

اخبار طراحي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 8 / سال 1387 / شماره 104

ا‌خبار توليدات / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 16 / سال 1387 / شماره 104

اخبار مواد / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 24 / سال 1387 / شماره 104

اخبار ماشين‌آلات و تجهيزات / ماهنامه صنعت بسته‌بندي /  صفحه 28 / سال 1387 / شماره 104

تثبيت كيفيت چاپ در ايران / گزارشي از شركت پرنيان چاپ / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 34 / سال 1387 / شماره 104

اخبار داخلي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 36 / سال 1387 / شماره 104

رويدادها‌ و نمايشگاه‌ها / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 44 / سال 1387 / شماره 104

‌برندگان جايزه مجمع بين‌المللي طراحي iF‌‌ بخش بسته‌بندي (5‌) / ترجمه: مهندس هليا ارغند، كارشناس ارشد طراحي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 64 / سال 1387 / شماره 104

 

نگاهي به دستور كار چگونگي درج اطلاعات بر روي بسته‌بندي محصولات غذايي (بخش دوم: مقدار خالص) / منبع:FDA(Food and Drug Administration) / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 30 / سال 1387 / شماره 104

/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 80 / سال 1387 / شماره 104   Air-O-Film‌ پديده‌اي در بسته‌بندي (بخش ‌دوم)

/ ترجمه و تاليف: مهندس شقايق سعيدي /    )CLEARLY CANADIAN مطالعه موضوعي (Case Study

ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 72 / سال 1387 / شماره 104

آلمان / تهيه شده توسط شركت مهندسين كار و انديشه / KHS‌‌ جديدترين نسل دستگاه ليبل‌زني ساخت كمپاني

ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 32 / سال 1387 / شماره 104

گزارش نتيجه برگزاري مسابقه طراحي 2008‌ / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 50 / سال 1387 / شماره 104

جعبه‌هاي مقوايي برتر اروپا در سال  2008 / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 52 / سال 1387 / شماره 104

پنجاه و يكمين مسابقه بسته‌بندي 2008‌ ايتاليا / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 58 / سال 1387 / شماره 104

رنگ‌هاي پر طرفدار 2009 / ترجمه: مهندس مجيد دادگر / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 68 / سال 1387 / شماره 104 ، برگردان: مهندس فاطمه صولت / ACTEGA Terra چه پوششي براي چه كالايي (بخش سوم) / منبع: اطلاعات شركت

ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 76 / سال 1387 / شماره 104

 

شماره 105

سر‌مقاله (به باغ‌ها نگاه كنيم) / نويسنده: رضا نورائي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 6 / سال 1387 و 88 / شماره 105

مردم و بسته‌بندي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 7 / سال 1387 و 88 / شماره 105

اخبار طراحي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 8 / سال 1387 و 88 / شماره 105

ا‌خبار توليدات / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 14 / سال  1387 و 88 / شماره 105

اخبار مواد / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 20 / سال 1387 و 88 / شماره 105

اخبار ماشين‌آلات و تجهيزات / ماهنامه صنعت بسته‌بندي /  صفحه 24 / سال 1387 و 88 / شماره 105

اخبار داخلي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 28 / سال  1387 و 88 / شماره 105

رويدادها‌ و نمايشگاه‌ها / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 34 / سال 1387 و 88 / شماره 105

گزارش تصويري از پانزدهمين نمايشگاه بين‌المللي چاپ و بسته‌بندي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 36 / سال 1387 و 88 / شماره 105

بازاري در آن سوي مرزها (نگاهي به اهداف و عملكرد شركت توليكا در صادرات ماشين‌آلات كارتن‌سازي به خارج از كشور) / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 40 / سال 1387 و 88 / شماره 105

پرده‌آخر(جوايز نقدي جشنواره طراحي بسته‌بندي با رويكرد صادرات بالاخره پرداخت شد) / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 42 / سال 1387 و 88 / شماره 105

همايش صنعت بسته‌بندي سلولزي و سلامت / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 44 / سال 1387 و88 / شماره 105

نگاهي به دستور كار چگونگي درج اطلاعات بر روي بسته‌بندي‌محصولات غذايي (بخش چهارم: فهرست اجزا) / منبع:

/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 46 / سال 1387 و 88 / شماره 105 FDA(Food Drug Administration)

،‌ مترجم: مهندس مجيد دادگر،‌كارشناس ارشد طراحي صنعتي /  PMMI  تغيير در صنعت سلامتي / منبع:

ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 48 / سال 1387 و 88 / شماره 105

كدام كانديدا را بخريم (بخوريم) / نويسنده: مهندس هليا ارغند / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 50 / سال 1387 و 88 / شماره 105

در برابر قوطي‌هاي فلزي و شيشه‌اي / ترجمه مهندس مجيد دادگر، كارشناس ارشد طراحي صنعتي / PET‌‌چالش بطري

ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 51 / سال 1387 و 88 / شماره 105

 

شماره 106

سرمقاله (به ما نگاه مي‌كنند) / نويسنده: رضا نورائي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 6 / سال 1388 / شماره 106

مردم و بسته‌بندي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 8 / سال 1388 / شماره 106

اخبار طراحي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 10 / سال 1388 / شماره 106

ا‌خبار توليدات / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 20 / سال  1388 / شماره 106

اخبار مواد / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 30 / سال 1388 / شماره 106

اخبار ماشين‌آلات و تجهيزات / ماهنامه صنعت بسته‌بندي /  صفحه 33 / سال 1388 / شماره 106

رويدادها‌ و نمايشگاه‌ها / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 40 / سال 1388 / شماره 106

اخبار داخلي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 42 / سال  1388 / شماره 106

‌برترين فن‌آوري چاپ وبسته‌بندي جهان در خرم آباد / گزارش / نويسنده: رضا نورائي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 46 / سال 1388 / شماره 106

‌7 استاندارد مهم بسته‌بندي،آماده اجرا شد / نويسنده: رضا نورائي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه50 / سال 1388 / شماره 106

گزارش تصويري از نمايشگاه فروت ‌لجيستيكا 2009‌ برلين / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 52 / سال 1388 / شماره

 

106

تحليلگر بسته‌بندي، ترجمه: مهندس مجيد Anton M. Steeman رونق دوباره قوطي حلبي در جهان و ايران / نوشته:

‌دادگر كارشناس ارشد طراحي صنعتي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه: 62 / سال 1388 / شماره 106

شكلاتهاي كادويي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 68 / سال 1388 / شماره 106

نگاهي به دستور كار چگونگي درج اطلاعات بر روي بسته‌بندي‌محصولات غذايي (بخش پنجم ( قسمت اول): ارزش غذايي /  ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 46 / سال 1388 / شماره 106  /FDA(Food Drug Administration) منبع:

/ منبع: اينترنت ، مهندس مجيد دادگر‌،كارشناس ارشد  IPMتوسط  (Retort)  معرفي جعبه مقوايي قابل ريتورت

طراحي صنعتي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 72 / سال 1388 / شماره 106

/ ترجمه و تاليف: مهندس مجيد دادگر كارشناس ارشد طراحي صنعتي / (CLAMSHELL) مطالعه موضوعي ‌Case Study‌

ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 76 / سال 1388 / شماره 106

) / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 78 / FPA 2009 برترين‌هاي بسته‌بندي در جهان (برندگان طلا‌ و نقره در مسابقه (

سال 1388 / شماره 106

 

شماره 107

سرمقاله (بحران، شايد بهترين زمان) / نويسنده: رضا نورائي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 6 / سال 1388 / شماره 107

/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 8 / سال 1388 / شمار ه107 مردم و بسته‌بندي

اخبار طراحي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 12 / سال 1388 / شماره 107

ا‌خبار توليدات / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 24 / سال  1388 / شماره 107

اخبار مواد / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 32 / سال 1388 / شماره 107

اخبار ماشين‌آلات و تجهيزات / ماهنامه صنعت بسته‌بندي /  صفحه 36 / سال 1388 / شماره 107

رويدادها‌ و نمايشگاه‌ها / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 38 / سال 1388 / شماره 107

اخبار داخلي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 40 / سال  1388 / شماره 107

سهم كيفيت سيلندرسازي در كيفيت چاپ گراور / گزارش كوتاه از شركت پرنيان چاپ / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 48 / سال 1388 / شماره 107

‌گزارش ويژه (لزوم استانداردسازي ظروف گياهي پيش از فراگير كردن مصرف آنها) / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 50 / سال 1388 / شماره 107

/  Bio-based Packaging Ready to go/ منبع:  انگلستان Sainsbury تجربه ‌استفاده از بسته‌بندي زيستي در فروشگاه‌هاي

ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 56 / سال 1388 / شماره 107

گوشت سالم و بهداشتي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 58 / سال 1388 / شماره 107

/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 61 / سال 1388 / شماره 107 drinktec 2009  معرفي نمايشگاه

فروش نوشيدني در ايران در سال‌هاي آينده رشد بالايي خواهد داشت / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 64 / سال 1388 / شماره 107

بسته‌بندي در بخش مواد غذايي، دارويي و نوشيدني‌ها بكار برده مي‌شود / گفت و‌گوي اختصاصي مدير بخش  80%

ماشين‌آلات مواد غذايي و بسته‌بندي انجمن سازندگان كارخانجات و ماشين‌آلات آلمان / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 67 / سال 1388 / شماره 107

/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 75 / شماره 107 ‌گزارشي كوتاه از نمايشگاه چاپ و بسته‌بندي شانگهاي

‌نگاهي به دستور كار چگونگي درج اصلاعات بر روي بسته‌بندي ‌محصولات غذايي (بخش پنجم ( قسمت دوم- ارزش غذايي) /  ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 46 / سال 1388 / شماره 106  /FDA(Food Drug Administration) منبع:

 

بسته‌هاي جديد چاي / گردآوري و تدوين: مهندس شهره بيروتي ، كارشناس ارشد طراحي صنعتي  / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 72 / سال 1388 / شماره 107

طرح‌هايي از دانشجويان دانشگاه فلوريدا / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 74 / سال 1388 / شماره 107

/ ترجمه و تاليف: مهندس شقايق سعيدي، كارشناس ارشد طراحي صنعتي / (Y WATER) ‌مطالعه موضوعي Case Study‌

ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 76 / شماره 107

/ منبع: اينترنت ، مترجم: مهندس مجيد دادگر‌،كارشناس ارشد طراحي صنعتي  بسته‌بندي پاسخي است به گرسنگي در جهان

/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / سال 1388 / شماره 107

 

شماره 108

سردبير(به دنبال متخصصان) / نويسنده: رضا نورائي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 6 / سال 1388 / شماره 108

مردم و بسته‌بندي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 8 / سال 1388 / شماره 108

اخبار طراحي / ماهنامه صنعت بست[‌بندي / صفحه 12 / سال 1388 / شماره 108

اخبار توليدات / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 20 / سال 1388 / شماره 108

اخبار مواد / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 26 / سال 1388/ شماره 108

اخبار ماشين آلات / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 28 / سال 1388 / شماره 108

اقبال بازار منطقه به ماشين‌آلات كارتن سازي ساخت ايران( گزارش كوتاهي از فعاليت‌هاي تجاري ونمايشگاهي شركت توليكا در كشور همسايه / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 32 / سال 1388 / شماره 108

اخبار داخلي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 34 / سال 1388 / شماره 108

رويدادها و نمايشگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 42 / سال 1388  / شماره 108

دانش‌افزايي، هدف اصلي گردهمايي متخصصان بسته‌بندي / صفحه 44 / سال 1388 / شماره 108

ايران آگروفود 2009 / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 48 / سال 1388 / شماره 108

بسته‌بندي ميوه / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 54 / سال 1388 / شماره 108

بسته‌هاي برنده در جشنواره بين‌المللي تبليغات 2009 / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 56 / سال 1388 / شماره 108

بسته‌هاي پروبيوتيك / منبع: اينترنت / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 57 / سال 1388 / شماره 108

نگاهي به بايوپلاستيك‌ها: مواد جايگزين با استفاده پايداركننده / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 58 / سال 1388 / شماره 108

روبات‌ها در اوج / مترجم: شهره بيروتي، كارشناس ارشد طراحي صنعتي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 60 / سال 1388 / شماره 108

FDA )Food and drug Administration(  دستور كار چگونگي درج اطلاعات بر روي بسته‌بندي محصولات غذايي / منبع:

/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 62 / سال 1388 / شماره 108

/ حسين نفري و مهديه ملهم، گروه تحقيقاتي پرشين‌پك / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 64 Peelable Heat sealant

سال 1388 / شماره 108

 

شماره 109

سرمقاله (بسته‌خوب، بسته بد) / نويسنده: رضا نورائي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 6 / سال 1388 / شماره 109

مردم و بسته‌بندي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 8 / سال1388 / شماره 109

اخبار طراحي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي /صفحه 10 / سال 1388 / شماره 109

اخبار توليدات / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 20 / سال 1388 / شماره 109

اخبارماشين‌آلات و تجهيزات / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 28 / سال 1388 / شماره 109

اخبار داخلي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 32 / سال 1388 / شماره 109

رويداد‌ها و نمايشگاه‌ها  / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 42 / سال 1388 / شماره 109

) مرداد1388 /WIPEX2009گزارش اولين نمايشگاه تخصصي صنايع چوب، كاغذ و تجهيزات وابسته (

ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 44 / سال 1388 / شماره 109

) مرداد 1388 /INPEX2009 گزارش هشتمين نمايشگاه صنايع كاغذ، چاپ، بسته‌بندي و تبليغات اصفهان (

ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 45 / سال 1388 / شماره 109

دومين گردهمايي متخصصان بسته‌بندي (گزارش دومين گردهمايي متخصصان بسته‌بندي) / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 48 / سال 1388 / شماره 109

/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 52 / سال 1388 / شماره 109AmeriStar 2008/2009 بهترين

هيئت مديره انجمن مديران صنايع كارتن و ورق ايران ابقا شدند / ماهنامه صنعت بسته‌يندي / صفحه 58 / سال 1388 / شماره 109

/ حسين نفري و مهديه ملهم، گروه تحقيقاتي پرشين‌پك / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 64 Peelable Heat sealant

سال 1388 / شماره 109

/ تاكيد بر محصول از طريق بسته‌بندي يا برند / نويسنده: مهندس مجيد دادگر، كارشناس ارشد طراحي صنعتيCase Study

ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 62 / سال 1388 / شماره 109

 

شماره 110

سرمقاله (بسته‌بندي فقط لباس كالا نيست، لباس خودمان است) / نويسنده: ضا نورائي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 10 /  سال 1388 / شماره  110

مردم و بسته‌بندي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 8 / سال 1388 / شماره 110

اخبار طراحي/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 10 / سال 1388 / شماره 110

اخبار توليدات / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 24 / سال 1388 / شماره 110

اخبار مواد / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 32 / سال 1388 / شماره 110

اخبار ماشين‌الات و تجهيزات / ماهنامه صنعت‌بسته‌بندي / صفحه 34 / سال 1388/ شماره 110

اخبار داخلي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 40 / سال 1388 / شماره 110

رويداد‌ها و نمايشگاه‌ها / ماهنامه صنعت بسته‌بندي/ صفحه 55 /  سال 1388 / شماره 110

الگويي براي ساير صنايع كشور (گزارش از شركت پرنيان چاپ) / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 30 / سال 1388 / شماره 110

نويسنده: مهندس مجيد دادگر، كارشناس ارشد طراحي صنعتي //Lionel  / فرايندد طراحيCase Study

صفحه 54 / سال 1388 / شماره110 ماهنامه صنعت بسته‌بندي /

نوآوري در بسته‌بندي كفش / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 60 / سال 1388 / شماره 110

بررسي عناصر نوشتاري در بسته‌بندي لبنيات / نويسنده: سپيده ابراهيمي رحمتي، كارشناس ارتباط تصويري / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 62 / سال 1388 / شماره 110

معرفي روش‌هاي جديد براي پالت‌بندي منطبق با استاندارد‌هاي جهاني / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 66 / سال 1388 / شماره 110

جايزه نوآوري بسته‌بندي دوپونت / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 68 / سال 1388 / شماره 110

9 نكته مورد توجه در خريد دستگاه كارتن‌سازي / مترجم: مهندس مجيد دادگر، كارشناس ارشد طراحي صنعتي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 76 / سال 1388  / شماره 110

بسته‌بندي فعال در محصولات دريايي / مترجم: شهره بيروتي، كارشناس ارشد طراحي صنعتي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 72 / سال 1388 / شماره 110

فويل آلومينيوم / ترجمه و تحقيق: حسين نفري و مهديه ملهم، گروه تحقيقاتي پرشين‌پك / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 78 / سال 1388 / شماره 110

 

شماره 111

سرمقاله(از مسابقه چاپ) / نويسنده: رضا نورائي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 6 / سال 1388 / شماره 111

مردم و بسته‌بندي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 8 / سال 1388 / شماره 111

مسوولان و بسته‌بندي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 10 / سال 1388 / شماره 111

اخبار طراحي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 12 / سال 1388 / شماره 111

اخبار توليدات / ماهنامه صنعت بسته‌بندي/ صفحه 24 / سال 1388 / شماره 111

اخبار مواد / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 32 / سال 1388 / شماره 111

اخبار ماشين‌الات و تجهيزات / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 36 / سال 1388 / شماره 111

اخبار داخلي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 40 / سال 1388 / شماره 111

رويداد‌ها و نمايشگاه‌ها / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 46 / سال 1388 / شماره 111

گفت‌و گوي مسعود فرشي‌فريد، مدير نمايشگاه‌ پكو 2009 با روزنامه دنياي اقتصاد / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 48 / سال 1388 / شماره 111

گزارش سومين گردهمايي متخصصان بسته‌بندي در مركز آموزش بازرگاني / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 52 / سال 1388  / شماره 111

بيانيه پاياني مسابقات نهمين جشنواره صنعت چاپ / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 54 / سال 1388 / شماره 111

/ طراحي مجازي / ترجمه: شهره بيروتي، كارشناس ارشد طراحي صنعتي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي /Case Study

صفحه 62 / سال 1388 / شماره 111

 

شماره 112

سرمقاله(پيشنهادي كه نمي‌تواني آن را رد كني) / نويسنده: رضا نورائي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 6 / سال 1388 / شماره 112

مردم و بسته‌بندي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 8 / سال 1388 / شماره 112

مسوولان و بسته‌بندي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 10 / سال 1388 / شماره 112

اخبار طراحي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 12 / سال 1388 / شماره 112

اخبار توليدات / ماهنامه صنعت بسته‌بندي/ صفحه 24 / سال 1388 / شماره 112

اخبار مواد / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 26 / سال 1388 / شماره 112

اخبار ماشين‌الات و تجهيزات / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 30 / سال 1388 / شماره 112

اخبار داخلي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 34 / سال 1388 / شماره 112

رويداد‌ها و نمايشگاه‌ها / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 38 / سال 1388 / شماره 112

گزارش / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 42 / / PECO 2009 آغاز بازاريابي منطقه‌اي در چاپ و بسته‌بندي

سال 1388 / شماره 112

ايران آماده همكاري در زمينه چاپ در زمينه چاپ و بسته‌بندي با همسايگان شمالي خود است / گزارش/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 48 / سال 1388 / شماره 112

ربات‌ها در خدمت صنعت بسته‌بندي / ترجمه: مهندس مجيددادگر / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 45 / سال 1388 / شماره 112

/ راهكاري مناسب براي بسته‌بندي سكه‌هاي تاريخي / ترجمه: شهره بيروتي، كارشناس ارشد طراحي صنعتي / Case Study

ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 58 / سال 1388 / شماره 112

بسته‌بندي فعال / ترجمه: مهندس مجيددادگر / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 61  Map  گرايش‌هاي

/ سال 1388 / شماره 112

) / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 62 / سال 1388 / برگزيدگان مسابقه بسته‌بندي StarPack2009 / شماره 112

 

شماره 113

سرمقاله(خارج از تهران) / نويسنده: رضا نورائي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 6 / سال 1388 / شماره 113

مردم و بسته‌بندي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 8 / سال 1388 / شماره 113

مسوولان و بسته‌بندي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 10 / سال 1388 / شماره 113

اخبار طراحي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 14 / سال 1388 / شماره 113

اخبار توليدات / ماهنامه صنعت بسته‌بندي/ صفحه 18 / سال 1388 / شماره 113

اخبار مواد / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 26 / سال 1388 / شماره 113

اخبار ماشين‌الات و تجهيزات / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 29 / سال 1388 / شماره 113

رويداد‌ها و نمايشگاه‌ها / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 36 / سال 1388 / شماره 113

اخبار داخلي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 42 / سال 1388 / شماره 113

كارآفرين نمونه صنعت چاپ كشور چه مي‌كند؟ / گزارش / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 32 / سال 1388 / شماره 113

روش‌هاي بازيافت (باز مصرف ابتكار) / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 51 / سال 1388 / شماره 113

دستاورد‌هايي در زمينه شناسايي محصولات دارويي / ترجمه: مهندس مجيددادگر / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 52 / سال 1388 / شماره 113

كيسه‌هاي خريد و محيط زيست / مولف: ثمينه حدادي/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 56 / سال 1388 / شماره 113

در چاپخانه / تحقيق و تاليف: خسروتقي‌پور / ماهنامه صنعت بسته‌بندي/ (Loupe) اهميت ذره‌بين‌هاي مخصوص / صفحه 60 / سال 1388 / شماره 113

اهميت يك شابلون بي نقص درچاپ سيلك اسكرين / تهيه كننده: شركت سپاس قشم / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 62 / سال 1388 / شماره 113

/ آقاي لي / ترجمه: مهندس مجيد دادگر / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 66 / سل 1388 / شماره 113Case Study

بسته‌بندي فعال / ترجمه: مهندس مجيددادگر / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 68  Map  گرايش‌هاي

سال 1388 / شماره 113

 

شماره 114

سرمقاله(طراحان كمي بدوند) / نويسنده: رضا نورائي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 8/ سال 1388 / شماره 114

مردم و بسته‌بندي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 10 / سال 1388 / شماره 114

مسوولان و بسته‌بندي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 12 / سال 1388 / شماره 114

اخبار طراحي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 14 / سال 1388 / شماره 114

اخبار توليدات / ماهنامه صنعت بسته‌بندي/ صفحه 22 / سال 1388 / شماره 114

اخبار مواد / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 25 / سال 1388 / شماره 114

اخبار ماشين‌الات و تجهيزات / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 30 / سال 1388 / شماره 114

اخبار داخلي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 40 / سال 1388 / شماره 114

رويداد‌ها و نمايشگاه‌ها / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 52 / سال 1388 / شماره 114

آغاز دوران جديدبراي صنعت كارتنينگ در ايران / گزارش / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 38 / سال 1388 / شماره 114

گزارش چهارمين گردهمايي متخصصان بسته‌بندي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 54 / سال 1388 / شماره 114

گزارش كوتاه از سمينار دو روزه مديرين بسته‌بندي در اصفهان / صفحه 58 / سال 1388 / شماره 114

آنها زنده‌اند… (يادنامه دكتر عزيز گسيلي) / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 60 / سال 1388 / شماره 114

روش توليد آبميوه پاستوريزه و مغذي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 62 / سال 1388 / شماره 114

روش‌هاي بازيافت / باز مصرف ابتكار / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 62 / سال 1388 / شماره 114

در مسابقه جهاني 2009 / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 63 / سال 1388 / شماره 114 Crown جوايز

تغيير عرصه بسته‌بندي محصولات مصرفي با فن‌آوري‌هاي ساختار شكن / ترجمه: مهندس مجيد دادگر / صفحه 64 / سال 1388 / شماره  114

مواد بسته‌بندي براي غذاهاي مخصوص مايكروويو (بخش اول) / نويسندگان: پروفسور هنري ليندل، سپهر سرمست / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 66 / سال 1388 / شماره 114

بسته‌بندي يك شي دو بعدي قاب شده / ترجمه: شهره بيروتي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 68 / سال 1389 / شماره

114

 

شماره 115

سرمقاله(سال89، سالي متفاوت براي بسته‌بنديو چاپ) / نويسنده: رضا نورائي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 8/ سال 1389 / شماره 115

مردم و بسته‌بندي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 10 / سال 1389 / شماره 115

مسوولان و بسته‌بندي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 12 / سال 1389 / شماره 115

اخبار طراحي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 14 / سال 1389 / شماره 115

اخبار توليدات / ماهنامه صنعت بسته‌بندي/ صفحه 20 / سال 1388 / شماره 115

اخبار مواد / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 24 / سال 1388 / شماره 115

اخبار ماشين‌الات و تجهيزات / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 28 / سال 1389 / شماره 115

رويداد‌ها و نمايشگاه‌ها / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 32 / سال 1389 / شماره 115

اخبار داخلي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 34 / سال 1389 / شماره 115

دانش‌افزايي بسته‌بندي در سال 1389 / گزارش / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 46 / سال 1389 / شماره 115

گزارش آخرين فعاليت‌هاي اتحاديه صادر‌كنندگان چاپ از زبان رييس اتحاديه / صفحه 48 / سال 1389 / شماره 115

گزارش چهارمين گردهمايي متخصصان بسته‌بندي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 52 / سال 1389 / شماره 115

مواد بسته‌بندي براي مواد غذا‌هاي مخصوص مايكروويو (بخش دوم) / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 56 / سال 1389 / شماره 115

پيشرفت‌هاي بدست‌آمده در بسته‌بندي محصولات با ليبل اختصاصي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 60 / سال 1389 / شماره 115

دنيا را آويزان كنيد (Hang World) / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 64 / سال 1389 / شماره 115

برندگان جوايز FPA 2009 / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 68 / سال 1389 / شماره 115

 

شماره 116

سرمقاله (توانا بود هر كه دانا بود) / نويسنده: رضا نورائي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 8/ سال 1389 / شماره 116

مردم و بسته‌بندي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 10 / سال 1389 / شماره 116

مسئولان و بسته‌بندي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 12 / سال 1389 / شماره 116

اخبار طراحي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 14 / سال 1389 / شماره 116

اخبار تولبدات / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 23 / سال 1389 / شماره 116

اخبار مواد / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 28 / سال 1389 / شماره 116

گرايش‌هاي بازار / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 30 / سال 1389 / شماره 116

اخبار ماشين‌آلات  و تجهيزات / صفحه 32 / سال 1389 / شماره 116

رويدادها و نمايشگاه‌ها / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 36 / سال 1389 / شماره 116

اخبار داخلي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 38 / سال 1389 / شماره 116

نكات مهم درباره پر‌كني داغ (قسمت اول) / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 50 / سال 1389 / شماره 116

نقش بسته‌بندي در جذب توريسم كشاورزي گيلان با مطالعه موردي محصول زيتون/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 56 / سال 1389 / شماره 116

روش‌هاي بازيافتف باز مصرف ابتكاري/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 59 / سال 1389 / شماره 116

است / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 60 / سال 1389 / شماره 116 Liofol مدير عامل هنكل: برنامه ما در ايران توليد

آينده بسته‌بندي حمل ونقلي / منبع: موسسه بين‌المللي پايرا (انگلستان) / ترجمه: مهندس مجيد دادگر / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 62 / سال 1389 / شماره 116

دنيا را آويزان كنيد (انواع آويز‌هاي فروشگاهي) / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 64 / سال 1389 / شماره 116

برگزيدگان مسابقه AIMCAL / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 68 / سال 1389 / شماره 116

 

شماره 117

سرمقاله (پرويز بيرون،دُرّي درون، چاپ لب پنجره…) / نويسنده: رضا نورائي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 6/ سال 1389 / شماره 117

يادم مي‌آيد… (خاطرات شغلي يك همكار) / نويسنده: مهندس حميد باطني) / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 7 / سال 1389 / شماره 117

مردم و بسته‌بندي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 8 / سال 1389 / شماره 117

مسوولان و بسته‌بندي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 10 / سال 1389 / شماره 117

اخبار طراحي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 12 / سال 1389 / شماره 117

اخبار توليدات / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 20 / سال 1389 / شماره 117

اخبار مواد / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 27 / سال 1389 / شماره 117

اخبار ماشين‌الات و تجهيزات / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 33 / سال 1389 / شماره 117

رويداد‌ها و نمايشگاه‌ها / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 38 / سال 1389 / شماره 117

اخبار داخلي / ماهنامه صنعت بست[‌بندي / صفحه 42 / سال 1389 / شماره 117

نكات مهم درباره پركني داغ (قسمت دوم) / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 58 / سال 1389 / شماره 117

آيا سم مي‌خوريم؟ (فرمالدهيد در بطري يخ زده) / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 71 / سال 1389 / شماره 117

دنيا را آويزان كنيد( انواع آويز‌هاي فروشگاهي- بخش سوم) / مولفان: رضا نورائي، فاطمه صولت، مجيد دادگر/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 60 / سال 1389 / شماره 117

/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 68 / سال 1389 / شماره 117D&AD برگزيدگان مسابقه

برگزيدگان انستيتو بسته‌بندي شيشه‌اي / ماهناممه صنعت بسته‌بندي / صفحه 70 / سال 1389 / شماره 117

روش‌هاي بازيافت، باز مصرف ابتكاري / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 71 / سال 1389 / شماره 117

 

شماره 118 شماره 1389

سرمقاله (عدل در‌ پندار ،گفتار وكردار ما) / نويسنده: رضا نورائي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 6/ سال 1389 / شماره 118

يادم مي‌آيد… (خاطرات شغلي يك همكار) / نويسنده: (مهندس حميد باطني) / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 7 / سال 1389 / شماره 118

مردم و بسته‌بندي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 8 / سال 1389 / شماره 118

اخبار طراحي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 12 / سال 1389 / شماره 118

اخبار توليدات / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 17 / سال 1389 / شماره 118

اخبار مواد / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 22 / سال 1389 / شماره 118

اخبار ماشين‌الات و تجهيزات / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 24 / سال 1389 / شماره 118

رويداد‌ها و نمايشگاه‌ها / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 38 / سال 1389 / شماره 118

اخبار داخلي / ماهنامه صنعت بست[‌بندي / صفحه 30 / سال 1389 / شماره 118

اطلاعيه هفدهمين نمايشگاه بين المللي چاپ ، بسته بندي وماشين آلات / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 3 / سال 1389 / شماره 118

دوره جديد آموزشهاي بسته بندي در مركز آموزش بازرگاني / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 7 / سال 1389 / شماره 118

ويژه روي جلد :پايداري در كيفيت (گزارشي از شركت كارتن توحيد) / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 40 / سال 1389 / شماره 118

آيا مصرف آب منجمد شده در بطري هاي PET سرطان زا است /مولف :سعيد امامي مركز پژوهش وتوسعه پتروشيمي شهيد تند گويان / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 38 / سال 1389 / شماره 118

قدرت بيشتر براي خرده فروشان ، با نشانه گذاري اختصاصي (بخش اول ) / مولف : رضا نورائي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 42 / سال 1389 / شماره 118

خلاقيت بابليسترهاي آلومينيومي / مولف :حميد باطني طراح ماشين آلات بسته بندي در آلمان وكارشناس بليستر/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 48 / سال 1389 / شماره 118

دنيا را آويزان كنيد (انواع آويزهاي فروشگاهي –بخش چهارم) /مولفان :رضا نورائي ،فاطمه حاجي صولت ،مجيد دادگر / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 52 / سال 1389 / شماره 118

افزودني هاي عملكردي وكوتينگ هاي حفاظتي در بسته بندي هاي پلاستيكي/تاليف :simon smith  مشاور ارشد تحقيقات بازار موسسه بين المللي پايرا (انگلستان ) ترجمه : مهندس مجيددادگر/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 56 / سال 1389 / شماره 118

جام جهاني وبسته بندي/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 58 / سال 1389 / شماره 118

برگزيدگان procarton 2009/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / مولف : رضا نورائي / صفحه 62 / سال 1389 / شماره 118

باز مصرف ابتكاري / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / مولف : رضا نورائي / صفحه 69 / سال 1389 / شماره 118

برگزيدگان AlMCAL/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / مولف : رضا نورائي / صفحه 70 / سال 1389 / شماره 118

 

شماره 119 – سال 1389

سرمقاله (برد، برد، برد، برد) / نويسنده: رضا نورائي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 8/ سال 1389 / شماره 119

يادم مي‌آيد… (خاطرات شغلي يك همكار) / نويسنده: (مهندس حميد باطني) / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 9 / سال 1389 / شماره 119

اخبار طراحي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 10 / سال 1389 / شماره 119

اخبار توليدات / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 16 / سال 1389 / شماره 119

اخبار مواد / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 22 / سال 1389 / شماره 119

اخبار ماشين‌الات و تجهيزات / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 26 / سال 1389 / شماره 119

رويداد‌ها و نمايشگاه‌ها / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 30 / سال 1389 / شماره 119

اخبار داخلي / ماهنامه صنعت بست[‌بندي / صفحه 32 / سال 1389 / شماره 119

دوره جديد آموزشهاي بسته بندي در مركز آموزش بازرگاني / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 9 / سال 1389 / شماره 119

اطلاعيه سمينار “روشهاي طلايي چاپ براي موفقيت واحدهاي توليدي” / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 47 / سال 1389 / شماره 119

گزارش بازديد مسئولان واصحاب رسانه از مجتمع ايحاگستر شمال / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 42 / سال 1389 / شماره 119

پلاستيك سازان بسته بندي،اسير منافع لحظه اي پتروشيمي /مولف :رضا نورائي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 46 / سال 1389 / شماره 119

قدرت بيشتر براي خرده فروشان ، با نشانه گذاري اختصاصي (بخش دوم ) / مولف : رضا نورائي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 48 / سال 1389 / شماره 119

جايزه نوآوري بسته بندي دوپونت/مولف :رضا نورائي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 56 / سال 1389 / شماره 119

بسته بندي قراردادي /ترجمه : مهندس مجيددادگر كارشناس ارشد طراحي صنعتي/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 60 / سال 1389 / شماره 119

دنياراآويزان كنيد (انواع آويزهاي فروشگاهي –بخش پنجم) /مولفان :رضا نورائي ،فاطمه صولت/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 64 / سال 1389 / شماره 119

باز مصرف ابتكاري /زندگي دوباره كارتن /مولف :رضا نورائي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 69 / سال 1389 / شماره 119

آيااستفاده از اتومات رول ضروري است /مولف :رضا نورائي / منبع:By Timothy J.Walker / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 70 / سال 1389 / شماره 119

 

شماره 120 – سال 1389

سرمقاله (الف و علف) / نويسنده: رضا نورائي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 8/ سال 1389 / شماره 120

يادم مي‌آيد… (خاطرات شغلي يك همكار) / نويسنده: (مهندس حميد باطني) / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 9 / سال 1389 / شماره 120

اخبار طراحي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 10 / سال 1389 / شماره 120

اخبار توليدات / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 16 / سال 1389 / شماره 120

اخبار مواد / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 22 / سال 1389 / شماره 120

اخبار ماشين‌الات و تجهيزات / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 26 / سال 1389 / شماره 120

رويداد‌ها و نمايشگاه‌ها / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 32 / سال 1389 / شماره 120

اخبار داخلي / ماهنامه صنعت بست[‌بندي / صفحه 34 / سال 1389 / شماره 120

دوره جديد آموزشهاي بسته بندي در مركز آموزش بازرگاني / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 9 / سال 1389 / شماره 120

اطلاعيه نهمين نمايشگاه بين المللي شيريني و شكلات ايران/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 40 / سال 1389 / شماره 120

غرفه‌داران سرد و گرم چشيده / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 48 / سال 1389 / شماره 120

در پرتو تلاش درمسير سازندگي با توكل و تدبر/ نوشته: محمدعلي حقي/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 50 / سال 1389 / شماره 120

قدرت بيشتر براي خرده فروشان ، با نشانه گذاري اختصاصي (بخش سوم ) / مولف : رضا نورائي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 52 / سال 1389 / شماره 120

آينده بيو‌پلاستيك ها درصنعت بسته بندي تا2020/تاليف :Simon Smith مشاورارشد تحقيقات بازار موسسه بين المللي پايرا(انگلستان) /ترجمه :حسين قاسمي راد / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 56 / سال 1389 / شماره 120

اندازه گيري الكتريسيته ساكن رول /ترجمه : مهندس مجيددادگر / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 59 / سال 1389 / شماره 120

آيا آينده از آن بطري هاي به هم چفت شو خواهد بود؟ /نويسنده:نايل د-سوزا نشريه واتر اين نويشن/ترجمه:حسين قاسمي راد/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 60 / سال 1389 / شماره 120

برگزيدگان نوآوري انجمن ملي توزيع كنندگان ظروف NACD 2010 /مولف :رضا نورائي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 62 / سال 1389 / شماره 120

باز مصرف ابتكاري/نيمكت هاي بازيافتي /مولف :رضا نورائي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 65 / سال 1389 / شماره 120

برگزيدگان مسابقه Greener Packaging 2010 / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 66 / سال 1389 / شماره 120


فهرست مطالب ماهنامه صنعت بسته بندی از شماره 1 تا 60

فهرست مطالب ماهنامه صنعت بسته بندی از شماره 121 تا 180