فهرست مطالب ماهنامه صنعت بسته بندی از شماره 121تا 180

نمایه مطالب ماهنامه صنعت بسته بندی از شماره 121 تا 180

 

آبان و آذر 1389 شماره 121

سرمقاله (بسترهاي جديد) / نويسنده: رضا نورائي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 8/ سال 1389 / شماره 121

يادم مي‌آيد… (حرف معلم را گوش كن) / نويسنده: حميد باطني/ طراح ماشين‌آلات بسته‌بندي در آلمان/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 9/ سال 1389 / شماره 121

مردم و بسته‌بندي/ گردآوري: ليلا سياوش / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 10/ سال 1389 / شماره 121

مسئولان و بسته‌بندي/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 11/ سال 1389 / شماره 121

اخبار طراحي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 12/ سال 1389 / شماره 121

اخبار توليدات / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 20 / سال 1389 / شماره 121

اخبار مواد / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 24 / سال 1389 / شماره 121

اخبار ماشين‌الات و تجهيزات / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 28 / سال 1389 / شماره 121

رويداد‌ها و نمايشگاه‌ها / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 30 / سال 1389 / شماره 121

اخبار داخلي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 32 / سال 1389 / شماره 121

گزارش (مدرن‌ترين مجتمع صنايع چاپ خاورميانه در رشت افتتاح شد)/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 48 / سال 1389 / شماره 121

گزارش كوتاه از سمينار معرفي نمايشگاه اينترپك 2011 در تهران/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي/ صفحه 52/ سال 1389/ شماره 121

حقايقي در باره PET / تاليف: مهندس مجتبي شمس زرندي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 59 / سال 1389 / شماره 121

برگزيدگان مسابقه Pentaward 2010/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 62 / سال 1389 / شماره 121

گزارشي از نمايشگاه آثار اعضاي انجمن گرافيك (سرو نقره‌اي)/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 66 / سال 1389 / شماره 121

انفجار نبوغ طراحان در طراحي چاي كيسه‌اي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 68 / سال 1389 / شماره 121

بازمصرف ابتكاري (شما كارتن بازيافتي مي‌خواهيد؟) / فاطمه صولت/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 70 / سال 1389 / شماره 121

 

دي 1389 شماره 122

سرمقاله (لزوم نظارت بر بهاي مواد اوليه بسته‌بندي) / نويسنده: رضا نورائي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 6/ سال 1389 / شماره 122

يادم مي‌آيد… (متأسفم! ) / نويسنده: حميد باطني/ طراح ماشين‌آلات بسته‌بندي در آلمان/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 7/ سال 1389 / شماره 122

مردم و بسته‌بندي / گردآوري: ط . ملك محمد / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 8/ سال 1389 / شماره 122

اخبار طراحي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 10/ سال 1389 / شماره 122

اخبار توليدات / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 16 / سال 1389 / شماره 122

اخبار مواد / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 20 / سال 1389 / شماره 122

اخبار ماشين‌الات و تجهيزات / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 22 / سال 1389 / شماره 122

رويداد‌ها و نمايشگاه‌ها / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 26 / سال 1389 / شماره 122

اخبار داخلي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 28 / سال 1389 / شماره 122

گزارش آگهي (دست شيرزاد در دست صنايع كشور)/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 38 / سال 1389 / شماره 122

اطلاعيه (سمینار نقش عمليات بسته‌بندي در كاهش قيمت تمام شده)/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي/ صفحه 39/ سال 1389/ شماره 122

آينده بسته‌بندي پايدار تا سال 2020 (راحتي، در برابر محيط زيست) / منبع: Pira / گردآوري: Simon Smith / حسين قاسمي راد /  ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 40 / سال 1389 / شماره 122

هفتمين گردهمايي متخصصان بسته‌بندي در مركز آموزش بازرگاني تهران (رويكرد FSAP مبتني بر استاندارد …)/ كارشناسان: دكتر لئون نوراوياني، مهندس فاطمه صولت /ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 44 / سال 1389 / شماره 122

برگزيدگان مسابقه (S.C.P.D.A) 2010 / صفحه 48 / سال 1389 / شماره 122

بازمصرف ابتكاري (خانه‌اي از بطري و شن)/ فاطمه صولت/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 54 / سال 1389 / شماره 122

 

بهمن ماه سال 1389 شماره 123

سرمقاله (آنجا كه كمتر به آن توجه مي كنيم) / نويسنده: رضا نورائي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 6/ سال 1389 / شماره 123

يادم مي‌آيد… (مديريت…) / نويسنده: مهندس حميد باطني/ طراح ماشين آلات بسته‌بندي در آلمان/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 7/ سال 1389 / شماره 123

مردم و بسته‌بندي / گردآوري: ط . ملك محمد / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 8/ سال 1389 / شماره 123

اخبار طراحي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 10/ سال 1389 / شماره 123

اخبار توليدات / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 16 / سال 1389 / شماره 123

اخبار مواد / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 20 / سال 1389 / شماره 123

اخبار ماشين‌الات و تجهيزات / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 22 / سال 1389 / شماره 123

رويداد‌ها و نمايشگاه‌ها / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 26 / سال 1389 / شماره 123

اخبار داخلي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 28 / سال 1389 / شماره 123

صنعت بسته‌بندي بررسي مي كند: (صادرات ميوه و مشكلي به نام كارتن) / گزارش: مريم چهار بالش / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 32 / سال 1389 / شماره 123

گزارش: توصيه مدير عامل ايحا گستر  به دانشجويان … (زمان را مديريت كنيد)/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي/ صفحه 38/ سال 1389/ شماره 123

مصاحبه اختصاصي با Nick Kernoghan (رئيس كنفرانس Food Contact 2010 آمريكا) / ترجمه: حسين قاسمي راد / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 42 / سال 1389 / شماره 123

اسپتيك خشك (آينده روشن سترون‌سازي با استفاده از آب اكسيژنه!) / ترجمه: مهندس فاطمه صولت / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 44 / سال 1389 / شماره 123

ابداعات و طرح هايي كه دنيا را نجات ميدهند/ منبع: خبرگزاري مهر به نقل از نشنال ژئوگرافيك / صفحه 46 / سال 1389 / شماره 123

برگزيدگان مسابقه بسته‌بندي PCA 2010 استراليا / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 48 / سال 1389 / شماره 123

بازمصرف ابتكاري (ساختارهايي از بطري PET)/ فاطمه صولت/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 54 / سال 1389 / شماره 123

 

اسفند 1389 و فروردين  1390 شماره 124

سرمقاله (90، بدون وقت اضافه) / نويسنده: رضا نورائي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 6/ سال90-1389 / شماره 124

يادم مي‌آيد… (آيا حاضريد؟) / نويسنده: حميد باطني/ طراح ماشين‌آلات بسته‌بندي در آلمان/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 7/ سال90-1389 / شماره 124

اخبار طراحي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 8 / سال90-1389 / شماره 124

اخبار توليدات / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 16 / سال90-1389 / شماره 124

اخبار مواد / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 20 / سال90-1389 / شماره 124

اخبار ماشين‌الات و تجهيزات / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 22 / سال90-1389 / شماره 124

رويداد‌ها و نمايشگاه‌ها / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 24 / سال90-1389 / شماره 124

اخبار داخلي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 26 / سال90-1389 / شماره 124

سرنوشت طرح الزام انجام فرايند بسته‌بندي در كشتارگاه‌هاي سنتي و صنعتي: تصويب نشد! / گزارش: ط . ملك محمد / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 30 / سال90-1389 / شماره 124

بزرگترين كارگاه آموزشي بسته‌بندي برگزار شد (گزارش برگزاری سمینار نقش عملیات بسته‌بندی در کاهش قیمت تمام شده)/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي/ صفحه 31/ سال90-1389 / شماره 124

كنترل “سبز دلالي” و طراحي بسته‌هاي قابل تفكيك در بازيافت / راهنمايي‌هاي جديد براي عرضه‌كنندگان كالا توسط  FTC / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 34 / سال90-1389 / شماره 124

قابليت بستن دوباره براي بسته‌هاي غذايي منجمد/ نويسنده: Bob Garrison (سردبير نشريه Refrigrated & Frozen Food) / ترجمه: حسين قاسمي راد/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 38 / سال90-1389 / شماره 124

حرفه‌اي ببينيم، حرفه‌اي خريد كنيم / حميد باطني/ صفحه 40 / سال90-1389 / شماره 124

اطلاعيه: مشاورين خبره ما در اينترپك 2011 همراه شما هستند / صفحه 41 / سال90-1389 / شماره 124

شاخص stiffness (پشت دست) كاغذ/ مقوا / نويسنده: نشاط اعتماديان، شركت مايرملنهوف و ويلفريد هاينزل تهران / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 42 / سال90-1389 / شماره 124

ارزيابي كارايي فيلم‌هاي بسته‌بندي زيست‌تخريب‌پذير بر كيفيت ميكروبي و فيزيكي و شيميايي فلفل سبز / تاليف: مهندس مجتبي شمس زرندي / منابع: Science Dirrct/ Microbial & quality evaluation of green peppers stored in biodegradable film packaging/ Shoji Koide & John Shi / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 46 / سال90-1389 / شماره 124

برگزيدگان مسابقه بسته‌بندي Starpack 2010 / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 49 / سال90-1389 / شماره 124

بازمصرف ابتكاري (لوستر و لوازم روشنايي از مواد بازيافتي)/ فاطمه صولت/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 54 / سال90-1389 / شماره 124

 

ارديبهشت 1390 شماره 125

سرمقاله (هدف: فن‌آوري و تجهيزات) / نويسنده: رضا نورائي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 8/ سال 1390 / شماره 125

اطلاعيه: مشاورين خبره ما در اينترپك 2011 همراه شما هستند / صفحه 9 / سال1390 / شماره 125

يادم مي‌آيد… (درس عبرت) / نويسنده: حميد باطني/ طراح ماشين‌آلات بسته‌بندي در آلمان/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 10/ سال 1390 / شماره 125

اخبار طراحي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 12/ سال 1390 / شماره 125

اخبار توليدات / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 16 / سال 1390 / شماره 125

اخبار مواد / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 22 / سال 1390 / شماره 125

اخبار ماشين‌آلات و تجهيزات / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 26 / سال 1390 / شماره 125

رويداد‌ها و نمايشگاه‌ها / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 32 / سال 1390 / شماره 125

اخبار داخلي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 34 / سال 1390 / شماره 125

برگزيدگان مسابقه بسته‌بندي انگلستان UK Packaging Awards 2010 / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 38 / سال 1390 / شماره 125

طبيعت، معلمي براي همه / مولف: ثمينه حدادي / برگرفته از پايان‌نامه دوره كارشناسي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي/ صفحه 42/ سال 1390/ شماره 125

بسته‌بندي، سهامدار بزرگ زباله‌هاي جهان/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 44 / سال 1390 / شماره 125

بازمصرف ابتكاري (وسايل روشنايي با استفاده از بطري‌هاي شيشه‌اي ضايعاتي)/ فاطمه صولت/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 46 / سال 1390 / شماره 125

اوريگامي با Abaqus بخش اول (راهكارهاي بسته‌بندي تتراپك) /Writers: Alberto Mameli, Roberto Borsari, Stefano Costa / ترجمه: الهه حيدر متكي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 48 / سال 1390 / شماره 125

برندها؛ فراتر از مرزها/ ترجمه: مريم چهاربالش / صفحه 50 / سال 1390 / شماره 125

نظم و برنامه در خط توليد / امير سرخيل/ مهندس سرويس شركت آراپك سوئد/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 52 / سال 1390 / شماره 125

جلب توجه و انتقال پيام در كمتر از يك ثانيه!/ دکتر پرویز درگی/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 55 / سال 1390 / شماره 125

 

خرداد 1390 شماره 126

سرمقاله (بازگشت از دريا – آب دريا را اگر نتوان چشيد، هم به قدر تشنگي بايد چشيد) / نويسنده: رضا نورائي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 12/ سال 1390 / شماره 126

يادم مي‌آيد… (دست خالي) / نويسنده: حميد باطني/ طراح ماشين‌آلات بسته‌بندي در آلمان/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 14/ سال 1390 / شماره 126

اخبار طراحي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 16/ سال 1390 / شماره 126

اخبار توليدات / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 22 / سال 1390 / شماره 126

اخبار مواد / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 26 / سال 1390 / شماره 126

اخبار ماشين‌الات و تجهيزات / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 28 / سال 1390 / شماره 126

رويداد‌ها و نمايشگاه‌ها / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 34 / سال 1390 / شماره 126

نقش عمليات بسته‌بندي در كاهش قيمت تمام شده محصولات- بخش اول/ رضا نورائي/ عامل توسعه خوشه‌هاي كسب و كار يونيدو / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 36 / سال 1390 / شماره 126

برگزيدگان بخش غذايي مسابقه سالانه WPO (World Packaging Orgonization)/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 40 / سال 1390 / شماره 126

مطالعه موضوعي: سرعت بالا در سيستم بسته‌بندي “پوچ”/ ترجمه: حسين قاسمي راد/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي/ صفحه 46/ سال 1390/ شماره 126

اوريگامي با Abaqus بخش دوم (راهكارهاي بسته‌بندي تتراپك) /Writers: Alberto Mameli, Roberto Borsari, Stefano Costa / ترجمه: الهه حيدر متكي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 48 / سال 1390 / شماره 126

بازمصرف ابتكاري (هتل بازيافتي)/ فاطمه صولت/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 52 / سال 1390 / شماره 126

 

تير 1390 شماره 127

سرمقاله (فرصتي براي دانستن، دروپا 2012 فرصتي براي طراحان گرافيك بسته‌بندي) / نويسنده: رضا نورائي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 8/ سال 1390 / شماره 127

يادم مي‌آيد… (كار كي بوده؟!) / نويسنده: حميد باطني/ طراح ماشين‌آلات بسته‌بندي در آلمان/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 10/ سال 1390 / شماره 127

اخبار طراحي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 12/ سال 1390 / شماره 127

اخبار توليدات / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 18 / سال 1390 / شماره 127

اخبار مواد / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 24 / سال 1390 / شماره 127

اخبار ماشين‌الات و تجهيزات / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 26 / سال 1390 / شماره 127

اخبار داخلي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 34 / سال 1390 / شماره 127

5 پرچم سرفراز ايران در اينترپك 2011/ گزارش كوتاه از پنج غرفه ايراني در بزرگترين نمايشگاه بسته‌بندي جهان در دوسلدورف آلمان / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 38 / سال 1390 / شماره 127

ايران به عضويت IPPO درآمد / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 40 / سال 1390 / شماره 127

رويداد‌ها و نمايشگاه‌ها / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 42 / سال 1390 / شماره 127

چاره‌اي جز رفتن به سوي روبات نيست / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 44 / سال 1390 / شماره 127

برگزيدگان مسابقه سالانه WPO (World Packaging Orgonization)/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 46 / سال 1390 / شماره 127

اوريگامي با Abaqus (بخش آخر) (راه‌كارهاي بسته‌بندي تتراپك) / نویسندگانAlberto Mameli, Roberto Borsari, Stefano Costa / ترجمه: الهه حيدرمتكي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 50 / سال 1390 / شماره 127

بسته‌بندي و اصلاح ساختار/ نويسنده: Pan Demetrakakes / مترجم: حسين قاسمي راد/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 52 / سال 1390 / شماره 127

پيش‌بيني بازار پلاستيك‌هاي تجزيه‌پذير در آمريكا تا سال 2014 / بر اساس گزارش موسسه  Freedonia / مترجم: حسين قاسمي راد/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 54 / سال 1390 / شماره 127

بازمصرف ابتكاري/ باز هم ساختارهايي از PET / فاطمه صولت/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 55 / سال 1390 / شماره 127

 

مرداد 1390 شماره 128

سرمقاله (با چشمان بسته نمي‌توان مقايسه كرد)/ نويسنده: رضا نورائي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 8/ سال 1390/ شماره 128

يادم مي‌آيد… (آش نخورده و دهن سوخته!) / نويسنده: حميد باطني/ طراح ماشين‌آلات بسته‌بندي در آلمان/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 9/ سال 1390 / شماره 128

اخبار طراحي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 10/ سال 1390 / شماره 128

اخبار مواد / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 14 / سال 1390 / شماره 128

اخبار توليدات / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 18 / سال 1390 / شماره 128

اخبار ماشين‌الات و تجهيزات / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 24 / سال 1390 / شماره 128

رويداد‌ها و نمايشگاه‌ها / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 28 / سال 1390 / شماره 128

اخبار داخلي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 30 / سال 1390 / شماره 128

نگار حك، ارائه‌دهنده خدمات سيلندرسازي پيشرفته/ گزارش كوتاه از مجموعه نگار حك در تبريز و گفت و گو با محمد اكبرزاده، مدير اين مجموعه/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 34 / سال 1390 / شماره 128

بررسي تاثير استراتژي تمايز پورتر بر فروش و سهم بازار از طريق بسته‌بندي كالاها/ مطالعه موردي: هفت شركت توليدي مواد غذايي در استان البرز/ پژوهشگران: محمدرضا عباسي، محمدتقي اميني، رضا نودهقان/ دانشگاه پيام نور واحد كرج/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 36 / سال 1390 / شماره 128

فقط… رضايت مشتري/ حميد باطني/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 38 / سال 1390 / شماره 128

برگزيدگان مسابقه سالانه WPO (World Packaging Orgonization)/ برگزيدگان بخش بسته‌بندي دارويي و پزشكي/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 40 / سال 1390 / شماره 128

يك پيشرفت چشمگير در ارزيابي ماندگاري محصول و تضمين كيفيت/ نوشته: Tim Ascheman ، مدير بخش توسعه Mocon Inc / ترجمه: محمد معظمي/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 46 / سال 1390 / شماره 128

رفع نقايص كوتينگ در 4 مرحله/ منبع: PFFC نوشته مارك ميلر/ ترجمه: الهه حيدر متكي/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي/ صفحه 48/ سال 1390 / شماره 128

تكنيك‌هاي عيب‌يابي براي رفع ايراد در ماشين‌آلات/ امير سرخيل/ مهندس سرويس شركت آراپك سوئد/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 49 / سال 1390 / شماره 128

فن‌آوري “رهگيري و ثبت” براي توليد محصولات گياهي تازه/ نويسنده: Anton Steeman / مترجم: حسين قاسمي راد/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 50 / سال 1390 / شماره 128

روند بسته‌هاي شيشه‌اي و فلزي در سال 2011/ منبع: PLBUYER  تحقيق از جردن برندز/ ترجمه: ثمينه حدادي/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 52 / سال 1390 / شماره 128

بازمصرف ابتكاري/ باغ و دهكده شيشه‌اي/ فاطمه صولت/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 54 / سال 1390 / شماره 128

 

شهريور 1390 شماره 129

سرمقاله (دولت در اعطاي لقب‌هاي اعتباري بيشتر دقت كند)/ نويسنده: رضا نورائي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 12/ سال 1390/ شماره 129

يادم مي‌آيد… (نقطه ضعف يا نقطه قدرت!؟) / نويسنده: حميد باطني/ طراح ماشين‌آلات بسته‌بندي در آلمان/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 12/ سال 1390 / شماره 129

اخبار طراحي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 14/ سال 1390 / شماره 129

اخبار مواد / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 16 / سال 1390 / شماره 129

اخبار توليدات / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 18 / سال 1390 / شماره 129

اخبار ماشين‌الات و تجهيزات / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 20 / سال 1390 / شماره 129

اخبار داخلي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 24 / سال 1390 / شماره 129

رويداد‌ها و نمايشگاه‌ها / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 28 / سال 1390 / شماره 129

اطلاعيه مهم/ هجدهمين نمايشگاه بين‌المللي چاپ، بسته‌بندي و ماشين‌آلات وابسته/ ايران – تهران 28 آذر تا 1 دي ماه 1390 / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 29 / سال 1390 / شماره 129

گزارش ويژه ازسيستم‌هاي روباتيك بسته‌بندي/ منبع: انستيتو سازندگان ماشين‌آلات بسته‌بندي PMMI (The Packaging Machinery Manufacturing Institute) / ترجمه: محمد معظمي/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي/ صفحه 34/ سال 1390/ شماره 129

بسته‌بندي، سومين صنعت جهان/ چكيده‌اي از تحقيقات سازمان خواروبار جهاني (FAO) / ترجمه: ثمينه حدادي/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي/ صفحه 36 / سال 1390 / شماره 129

برگزيدگان طلايي مسابقه بسته‌بندي IF 2011 / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 38 / سال 1390 / شماره 129

اكستروژن فيلم؛ پيشرفت‌ها و توصيه‌ها/ مصاحبه اختصاصي نشريه Flexible Packaging با Eldridge Mount / ترجمه: حسين قاسمي راد/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 40 / سال 1390 / شماره 129

گفت و گو با مديران فدراسيون اروپايي توليدكنندگان جعبه‌هاي كارتني (موجدار) (FEFCO) – / رضا نورائي، سپهر سرمست، رامين لاهيجي/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 41 / سال 1390 / شماره 129

بسته‌بندي‌هاي هوشمند داراي كنترل‌كننده‌هاي تازگي محصول/ ترجمه: الهه حيدر متكي/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 44 / سال 1390 / شماره 129

انتخاب تكنولوژي مناسب در كدگذاري و علامت‌گذاري محصولات متنوع/ نوشته: Chuck Ravetto مدير توليد شركت Videojet Technologies / ترجمه: الهه حيدر متكي/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 46 / سال 1390 / شماره 129

تكنيك‌هاي عيب‌يابي براي رفع ايراد در ماشين‌آلات/ امير سرخيل/ مهندس سرويس شركت آرا پك سوئد/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي/ صفحه 48 / سال 1390 / شماره 129

غلتك‌هاي هرزگرد/ پرسش و پاسخ با Pete Eggen  مدير محصولات شركت Webex / منبع: Flexible Packaging / مترجم: مهندس فاطمه صولت/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 50 / سال 1390 / شماره 129

 

مهر 1390 شماره 130

سرمقاله (جانا، سخن از زبان ما مي گويي)/ نويسنده: رضا نورائي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 8/ سال 1390/ شماره 130

حسن عمل/ تاكيد مقام معظم رهبري بر توجه به بسته‌بندي كالاهاي صادراتي (گزيده‌اي از بيانات رهبر انقلاب در ديدار فعالان و برگزيدگان بخش‌هاي اقتصادي در 26 مرداد 1390)/ منبع: www.leader.ir / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 9/ سال 1390/ شماره 130

يادم مي‌آيد… (همكار مقرراتي!) / نويسنده: حميد باطني/ طراح ماشين‌آلات بسته‌بندي در آلمان/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 10/ سال 1390 / شماره 130

اخبار طراحي/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي/ صفحه 12/ سال 1390 / شماره 130

اخبار توليدات / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 18 / سال 1390 / شماره 130

اخبار مواد/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي/ صفحه 20/ سال 1390 / شماره 130

اخبار ماشين‌الات و تجهيزات/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 22 / سال 1390 / شماره 130

اخبار داخلي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 26 / سال 1390 / شماره 130

رويداد‌ها و نمايشگاه‌ها / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 28 / سال 1390 / شماره 130

بررسي جنبه اقتصادي پالت‌گذاري تركيبي در خط توليد/ نويسنده: جيمز كوپر/ شركت KUKA / منبع: Kukarobotics.com / ترجمه: الهه حيدرمتكي/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 30 / سال 1390 / شماره 130

بسته‌بندي خرده‌فروشي در حجم بالا/ ترجمه: محمد معظمي/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي/ صفحه 34/ سال 1390/ شماره 130

تبديل بسته‌بندي به ابزاري تعاملي در نقطه فروش/ منبع: Packworld / گزارش ويژه براي نمايشگاه Interpack 2011 / ترجمه: ثمينه حدادي/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي/ صفحه 38 / سال 1390 / شماره 130

برگزيدگان پروكارتن (Carton Award–Procarton/ECMA 2010)/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي/ صفحه 40/ سال 1390/ شماره 130

نكته هاي فني/ فرم‌دهي – پركني – دربندي/ منبع: مجله Food & Beverage Packaging (F&BP) / ترجمه: محمد معظمي/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 44 / سال 1390 / شماره 130

بازمصرف ابتكاري/ ارتشي از قوطي فلزي/ منبع: www.haschult.de / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 46 / سال 1390 / شماره 130

جت پرينترهاي صنعتي در آوردگاه دوسلدورف / گردآوري و ترجمه: فاطمه صولت/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 48 / سال 1390 / شماره 130

 

آبان 1390 شماره 131

سرمقاله (فرصتي براي ماشين‌سازان)/ نويسنده: رضا نورائي/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 8/ سال 1390/ شماره 131

يادم مي‌آيد… (نمي‌دونم چرا رييس شده!) / نويسنده: حميد باطني/ طراح ماشين‌آلات بسته‌بندي در آلمان/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 8/ سال 1390 / شماره 131

اخبار طراحي/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي/ صفحه 10/ سال 1390 / شماره 131

اخبار توليدات / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 16 / سال 1390 / شماره 131

اخبار مواد/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي/ صفحه 18/ سال 1390 / شماره 131

اخبار ماشين‌الات و تجهيزات/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 20 / سال 1390 / شماره 131

رويداد‌ها و نمايشگاه‌ها/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 22 / سال 1390 / شماره 131

اخبار داخلي/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 26 / سال 1390 / شماره 131

برندگان  iF 2011/ معرفي منتخبي از آثار برتر مسابقه طراحي بسته‌بندي iF آلمان/ ترجمه: الهه حيدرمتكي/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي/ صفحه 34/ سال 1390/ شماره 131

نگاهي به آينده ليبل – گرايشات وبازارهاي جهاني بسته‌بندي و ليبل/ ترجمه: محمد معظمي/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي/ صفحه 38 / سال 1390 / شماره 131

استفاده از فناوري نوين بسته‌بندي در مبارزه با كمبود مواد غذايي در جهان/ منبع: شركت نمايشگاه هاي دوسلدورف/ ترجمه: الهه حيدرمتكي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي/ صفحه 42/ سال 1390/ شماره 131

4 هزار نفر داوطلب براي بسته‌بندي يك ميليون بسته غذا در مالزي (WORLD FOOD DAY – 16 Octobr) / منبع: خبرگزاري مهر/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 45 / سال 1390 / شماره 131

نكته‌هاي فني (صنعت پويا، به ماشين آلات پويا احتياج دارد)/ مايكل پاپاس، رييس ماشين‌سازي Catbridge / مصاحبه از Erin J. Wolford / سردبير “Flexible Packaging” / ترجمه: محمد معظمي/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي/ صفحه 46/ سال 1390/ شماره 131

اطلاعيه نخستين مرجع صنفي ماشين‌آلات بسته‌بندي و تجهيزات وابسته/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 47 / سال 1390 / شماره 131

بازمصرف ابتكاري/ تسمه‌هاي اشرافي/ رضا نورائی/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 48 / سال 1390 / شماره 131

 

آذر 1390 شماره 132

سرمقاله (نقش‌هاي جديد بسته‌بندي)/ نويسنده: رضا نورائي/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 16/ سال 1390/ شماره 132

يادم مي‌آيد… (ايده ژاپني…) / نويسنده: حميد باطني/ طراح ماشين‌آلات بسته‌بندي در آلمان/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 16/ سال 1390 / شماره 132

اخبار طراحي/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي/ صفحه 18/ سال 1390 / شماره 132

اخبار توليدات / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 26 / سال 1390 / شماره 132

اخبار مواد/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي/ صفحه 30/ سال 1390 / شماره 132

اخبار ماشين‌الات و تجهيزات/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 32 / سال 1390 / شماره 132

اخبار داخلي/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 36 / سال 1390 / شماره 132

رويداد‌ها و نمايشگاه‌ها/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 42 / سال 1390 / شماره 132

از پيچ و دستگيره… تا روبات (گزارشی از Motek بزرگترين نمايشگاه ابزار و تجهيزات صنعتي جهان در اشتوتگارت)/ حميد باطني – طراح دستگاه‌هاي بسته‌بندي در آلمان/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي/ صفحه 44/ سال 1390/ شماره 132

گزارش ششمين دوره مسابقه سراسري يك روز طراحي (با موضوع طراحي استند)/ منبع: سايت انجمن علمي طراحي صنعتي/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي/ صفحه 46 / سال 1390 / شماره 132

برگزيدگان مسابقه Pentaward / ماهنامه صنعت بسته‌بندي/ صفحه 48/ سال 1390/ شماره 132

حس جديد براي مشتريان (رمزينه دو بعدي “QR Code – Quick Response code”) / منبع: Brandpackaging / ترجمه: الهه حيدرمتكي/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 50 / سال 1390 / شماره 132

زمان يافتن راه حل براي آلودگي‌هاي ناشي از روغن‌هاي معدني در كاغذهاي بسته‌بندي/ منبع:Packaging & Converting Intelligence / ترجمه: وحيد موحدنيا، كارشناس بسته‌بندي شركت Advanced Polymer Trading / ماهنامه صنعت بسته‌بندي/ صفحه 54/ سال 1390/ شماره 132

نگاهي به چسب و لمينيت‌زني در صنعت بسته‌بندي/ پرسش و پاسخ با Guenther Hering نايب رييس بخش چسب بسته‌بندي‌هاي انعطاف‌پذير شركت Henkel در آمريكاي شمالي/ منبع: Flexible Packaging / مترجم: محمد معظمي/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 56 / سال 1390 / شماره 132

اطلاعيه نخستين مرجع صنفي ماشين‌آلات بسته‌بندي و تجهيزات وابسته/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 57 / سال 1390 / شماره 132

جديدترين‌هاي چاپ وب باريك/ پرسش و پاسخ با Jeff Feltz / رييس واحد مديريت توليد شركت Mark Andy / گزارشي از: Erin J. Wolfovd سردبير مجله Flexible Packaging / مترجم: محمد معظمي/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 58/ سال 1390/ شماره 132

آيا طرح “گهواره به “گهواره”؛ مي‌تواند الگوي بسته‌بندي آينده باشد؟/ بيل مك دوناف معمار و مايكل برانگارت شيميدان ديدگاه جديدي در زمينه بسته‌بندي و محيط زيست ارائه كرده‌اند/ منبع: www.packworld.com / نويسنده: ديويد نيو كورن، ويراستار پروژه‌هاي خاص/ ترجمه: الهه حيدرمتكي/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 60 / سال 1390 / شماره 132

بازمصرف ابتكاري/ قلعه‌اي از 50000  قوطي شير/ فاطمه صولت/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 66 / سال 1390 / شماره 132

 

دي و بهمن 1390 شماره 133

سرمقاله (گفتني‌ها كم نيست…)/ نويسنده: رضا نورائي/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 8/ سال 1390/ شماره 133

يادم مي‌آيد… (نظر خانم منشي!) / نويسنده: حميد باطني/ طراح ماشين‌آلات بسته‌بندي در آلمان/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 10/ سال 1390 / شماره 133

اخبار طراحي/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي/ صفحه 12/ سال 1390 / شماره 133

اخبار توليدات / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 16 / سال 1390 / شماره 133

اخبار مواد/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي/ صفحه 18/ سال 1390 / شماره 133

اخبار داخلي/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 20 / سال 1390 / شماره 133

رويداد‌ها و نمايشگاه‌ها/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 26 / سال 1390 / شماره 133

سي و چهارمين مسابقه انستيتوي بسته‌بندي آلمان (dvi) با نام Fach Pack / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 28 / سال 1390 / شماره 133

پركن در صنعت غذا وآشاميدني/ ميزگرد/ منبع:  (F&BP) Food & Beverage Packaging / ترجمه: محمد معظمي/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي/ صفحه 34/ سال 1390/ شماره 133

پيشرفت ها در بخش لمينيت/ گفت و گوي Erin G. wolford  سردبير مجله Flexible Packaging با دكتر RyanBreese  مدير فني شركت Eclipse Film Technologies / ترجمه: محمد معظمي/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي/ صفحه 36 / سال 1390 / شماره 133

آينده ليبل در دستان چاپ ديجيتال/ مصاحبه مجله Packaging Europe با Roger Pellow، مدير عامل LableExpo Europe2011 / ترجمه: محمد معظمي/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي/ صفحه 38/ سال 1390/ شماره 133

پيشرفت در ارزيابي ماندگاري محصول و تضمين كيفيت/ نوشته: Tim Ascheman، مدير بخش توسعه شركت MOCON Inc / ترجمه: محمد معظمي/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 40 / سال 1390 / شماره 133

انتخاب شيوه مناسب بسته‌بندي حفاظتي/ منبع: European Packaging / نويسنده: Tom Westch مديرGlobal New Development, Pregis Protective Packaging / ترجمه: الهه حيدرمتكي/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي/ صفحه 42/ سال 1390/ شماره 133

دستيابي به بهترين چسبندگي/ گفت و گوي Erin G. wolford  سردبير مجله Flexible Packaging با Bonnie Richter مدير بخش “پيونددهي” شركت Adhesives Research Inc / ترجمه: محمد معظمي/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 46 / سال 1390 / شماره 133

بازمصرف ابتكاري/ كار هنري با بسته‌بندي سم/ فاطمه صولت/ صفحه 48 / سال 1390 / شماره 133

اطلاعيه نخستين مرجع صنفي ماشين‌آلات بسته‌بندي و تجهيزات وابسته/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 49 / سال 1390 / شماره 133

نقش عظيم‌ترين اثر هنري (طبيعت) در الهام‌بخشي به طراحان گرافيك/ عنوان پايان‌نامه كارشناسي شخصي/ از: ثمينه حدادي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 50/ سال 1390/ شماره 133

 

اسفند 1390 و فروردين 1391 شماره 134

سرمقاله (همه دوست دارند آن را داشته باشند)/ نويسنده: رضا نورائي/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي/ صفحه 6/ سال 91- 1390/ شماره 134

يادم مي‌آيد… (شما هم دعا كنيد) / نويسنده: حميد باطني/ طراح ماشين‌آلات بسته‌بندي در آلمان/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 7/ سال 91- 1390/ شماره 134

اخبار طراحي/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي/ صفحه 8/ سال 91- 1390/ شماره 134

اخبار توليدات / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 16 / سال 91- 1390/ شماره 134

اخبار مواد/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي/ صفحه 18/ سال 91- 1390/ شماره 134

اخبار ماشين آلات وتجهيزات/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي/ صفحه 22/ سال 91- 1390/ شماره 134

اخبار داخلي/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 26 / سال 91- 1390/ شماره 134

رويداد‌ها و نمايشگاه‌ها/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 34 / سال 91- 1390/ شماره 134

صنايع دستي با بسته‌بندي بهتر/ گزارشي از نخستين جشنواره بسته‌بندي محصولات صنايع دستي كشوردر زنجان/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 38 / سال 91- 1390/ شماره 134

پكو و آرزوهايش/ گزارش دومين نمايشگاه چاپ و بسته‌بندي كشور هاي عضو اكو (پكو)/ ترجمه: محمد معظمي/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي/ صفحه 40/ سال 91- 1390/ شماره 134

برگزيدگان مسابقه بسته‌بندي AsiaStar 2011/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي/ صفحه 44 / سال 91- 1390/ شماره 134

Cargo Carriers / نويسندگان: مهدي محسني علي‌آبادي، سيدمصطفي حسيني دلدوست / ماهنامه صنعت بسته‌بندي/ صفحه 48/ سال 91- 1390/ شماره 134

بازمصرف ابتكاري/ در سايه قوطي هاي سوپ مصرف شده/ فتژاطمه صولت/ صفحه 51 / سال 91- 1390/ شماره 134

اطلاعيه نخستين مرجع صنفي ماشين‌آلات بسته‌بندي و تجهيزات وابسته/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي/ صفحه 52/ سال 91- 1390 / شماره 134

 

اديبهشت 1391 شماره 135

سرمقاله (زمان هدفگيري)/ نويسنده: رضا نورائي/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي/ صفحه 8/ سال 1391/ شماره 135

يادم مي‌آيد… (پشت درهاي نمايشگاه) / نويسنده: حميد باطني/ طراح ماشين‌آلات بسته‌بندي در آلمان/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 10/ سال 1391/ شماره 135

اخبار طراحي/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي/ صفحه 12/ سال 1391/ شماره 135

اخبار توليدات / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 16 / سال 1391/ شماره 135

اخبار مواد/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي/ صفحه 18/ سال 1391/ شماره 135

اخبار ماشين آلات وتجهيزات/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي/ صفحه 22/ سال 1391/ شماره 135

گرايش ها وتصميمات/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي/ صفحه 24/ سال 1391/ شماره 135

اخبار داخلي/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 26 / سال 1391/ شماره 135

رويداد‌ها و نمايشگاه‌ها/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 34 / سال 1391/ شماره 135

در چاپخانه خود هلوگرافي بسازيد/ Cast & Cure/ نويسنده: رضا نورائي/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي/ صفحه 36/ سال 1391/ شماره 135

سال 2012 ميلادي و 5 گرايش در چاپ/ به مناسبت نمايشگاه drupa 2012/ منبع: اينترنت/ نوشته: John Unruh/ ترجمه: رضا نورايي/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 40 / سال 1391/ شماره 135

مقواي فلوت با طرح موج (فلوت) جديد/ ترجمه: مهندس فاطمه صولت/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي/ صفحه 42/ سال 1391/ شماره 135

سفرنامه sino-pack (نمايشگاه چاپ وبسته‌بندي چين)/ ابراهيم سهيلي، مدير شركت سيناپك/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي/ صفحه 45 / سال 1391/ شماره 135

برگزيدگان مسابقه بسته‌بندي AsiaStar 2011/ بخش دانشجويي APF/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي/ صفحه 46/ سال 1391/ شماره 135

بازمصرف ابتكاري/ خانه‌اي از كارتن تخم مرغ/ فاطمه صولت/ صفحه 50 / سال 1391/ شماره 135

 

خرداد و تير 1391 شماره 136

سرمقاله (نه. بسته‌بندي معجزه نمي‌كند)/ نويسنده: رضا نورائي/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي/ صفحه 10/ سال 1391/ شماره 136

يادم مي‌آيد… (ده اصل مهم هنگام خريد يا ساخت دستگاه بسته‌بندي بليستر قرص) / نويسنده: حميد باطني/ طراح ماشين‌آلات بسته‌بندي در آلمان/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 12/ سال 1391/ شماره 136

اخبار طراحي/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي/ صفحه 14/ سال 1391/ شماره 136

اخبار توليدات / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 18 / سال 1391/ شماره 136

اخبار مواد/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي/ صفحه 20/ سال 1391/ شماره 136

اخبار ماشين آلات وتجهيزات/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي/ صفحه 22/ سال 1391/ شماره 136

گرايش ها وتصميمات/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي/ صفحه 26/ سال 1391/ شماره 136

حضور چشمگير صنايع بسته‌بندي شادمهر با 3 دستاورد جديد در نمايشگاه ايران اگروفود 1391/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي/ صفحه 30/ سال 1391/ شماره 136

اخبار داخلي/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 31/ سال 1391/ شماره 136

رويداد‌ها و نمايشگاه‌ها/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 38 / سال 1391/ شماره 136

ارتباط ميان بسته‌بندي پايدار و هدررفت مواد غذايي/ منبع: Greener Packaging / Jan 2012/ ترجمه: الهه حيدرمتكي/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي/ صفحه 40/ سال 1391/ شماره 136

دورنماي حرفه‌اي…/ تحليل موضوعات كليدي توسط يكي از اعضاي IoPP (Institute of Packaging Professional)/ انتخاب نهايي، همان طراحي بسته‌بندي موفق است/ نويسنده:  Peter Zeissمتخصص بسته‌بندي و طراح ارشد شركتTransparent Container Co.Inc/ منبع: PACKAGING WORLD/ ترجمه: الهه حيدرمتكي/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي/ صفحه 42/ سال 1391/ شماره 136

صدمات وارده به كالا در حمل و نقل و روشهاي محافظت بار/ تاليف: سيدمصطفي حسيني دلدوست/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي/ صفحه 44/ سال 1391/ شماره 136

پروتكل جهاني پايداري بسته‌بندي چيست؟ (GPPS)/منبع:Global Packaging Project  / ماهنامه صنعت بسته‌بندي/ صفحه 46/ سال 1391/ شماره 136

10 گرايش در زمينه ماشين‌آلات بسته‌بندي در سال 2012/ ترجمه: سيدمصطفي حسيني دلدوست/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي/ صفحه 50/ سال 1391/ شماره 136

 

مرداد 1391 شماره 137

سرمقاله (لبه دوم قيچي)/ نويسنده: رضا نورائي/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي/ صفحه 10/ سال 1391/ شماره 137

اخبار طراحي/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي/ صفحه 10/ سال 1391/ شماره 137

اخبار توليدات / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 14 / سال 1391/ شماره 137

اخبار مواد/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي/ صفحه 16/ سال 1391/ شماره 137

اخبار ماشين آلات وتجهيزات/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي/ صفحه 20/ سال 1391/ شماره 137

اخبار داخلي/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 24/ سال 1391/ شماره 137

زنان خود سرپرست و صنعت بسته‌بندي/ نگاهي به فرصتهاي اشتغال زنان خود سرپرست در بخش بسته‌بندي ونقش موسسات خيريه/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي/ صفحه 29/ سال 1391/ شماره 137

برندگان مسابقه طراحي مفهومي (گزيده هاي بسته‌بندي) iF 2012 Concept Design Award/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي/ صفحه 30/ سال 1391/ شماره 137

سود كجاست؟ – مروري بر چند گزارش در باره آينده بازار بسته‌بندي از موسسه Freedonia/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 34 / سال 1391/ شماره 137

4 نمونه از بازاريابي و تبليغات به وسيله موبايل/ نويسنده: آن ماري موهن/ ترجمه: الهه حيدر متكي/ منبع: packworld.com/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي/ صفحه 38/ سال 1391/ شماره 137

آيا كاهش وزن بطري ها باعث تغيير در صنعت آب بسته‌بندي شده است؟/ نويسنده: Lynda Searby/ منبع: foodbev.com/ ترجمه: الهه حيدر متكي/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي/ صفحه 42/ سال 1391/ شماره 137

12 نكته در چك ليست خريد ماشين‌آلات بسته‌بندي /منبع: A-B-C Packaging/ ترجمه وتاليف: ناصر توفيقي زواره/ شركت آرين پك/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي/ صفحه 45/ سال 1391/ شماره 137

 

شهريور و مهر 1391 شماره 138

سرمقاله (انقباض در صنعت)/ نويسنده: رضا نورائي/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي/ صفحه 6/ سال 1391/ شماره 138

اخبار طراحي/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي/ صفحه 8/ سال 1391/ شماره 138

اخبار توليدات / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 14 / سال 1391/ شماره 138

اخبار ماشين آلات وتجهيزات/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي/ صفحه 16/ سال 1391/ شماره 138

گرايش ها وتصميمات/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي/ صفحه 18/ سال 1391/ شماره 138

اخبار داخلي/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 20/ سال 1391/ شماره 138

در ميان دو تيغه تحريم هاي خارجي وداخلي/ جايزه مجمع كسب وكار اروپا براي ايحاگستر شمال/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي/ صفحه 24/ سال 1391/ شماره 138

صنايع ماشين سازي نصرتي/ گزارش آگهي/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي/ صفحه 27/ سال 1391/ شماره 138

(Retail, Ready, Packaging)  منجي توليدكنندگان، همكار خرده‌فروشان/ رضا نورائي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 28 / سال 1391/ شماره 138

كافي است كمي توجه كنيم/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي/ رضا نورائی/ صفحه 31/ سال 1391/ شماره 138

اثر موجود در بسته هاي پلاستيكي برتغييرات هورموني آبزيان/ منبع: (http://onlinelibrary.wiley.com/)/ خلاصه خبر از جام جم آنلاين/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي/ صفحه 32/ سال 1391/ شماره 138

باد كردن و تهيه فيلم حباب دار در محل مصرف/تهيه: Judy Rice/ از مجله: Packaging World/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي/ صفحه 34/ سال 1391/ شماره 138

8نكته در باره انتخاب تجهيزات و ماشين آلات جعبه پركن (Cartoning Machine)/نويسنده: Marty weil/ ترجمه: الهه حيدر متكي/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي/ صفحه 36/ سال 1391/ شماره 138

بسته‌بندي مواد غذايي براي فضانوردان/ مصطفي امام‌پور، آناهيتا احمدي/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي/ صفحه 38/ سال 1391/ شماره 138

استراتژي‌ها و گرايشات اتوماسيون در ماشين‌آلات بسته‌بندي/ نويسنده: Marty Weil/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي/ صفحه 41/ سال 1391/ شماره 138

پيشرفت‌هاي ماشين‌آلات FFS/ نوشته: آنتوان استيمن/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي/ صفحه 42/ سال 1391/ شماره 138

 

آبان 1391 شماره 139

سرمقاله (چه مي‌كنند؟!) / نويسنده: رضا نورائي/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 8 / سال 1391 / شماره 139

براي اولين بار منتشر شد: آمار تجارت ماشين‌آلات بسته‌بندي در ايران (درباره نخستين مرجع صنفي ماشين‌آلات بسته‌بندي)/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 10 / سال 1391 / شماره 139

اخبار طراحي/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 12 / سال 1391 / شماره 139

اخبار مواد/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 14 / سال 1391 / شماره 139

اخبار ماشين‌آلات و تجهيزات/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 16 / سال 1391 / شماره 139

اخبار داخلي/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 20 / سال 1391 / شماره 139

معرفي كتابهاي تخصصي بسته‌بندي/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 27 / سال 1391 / شماره 139

برترين‌هاي جايزه بسته‌بندي آلمان (بخش اول)/ نويسنده: رضا نورائي/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 30 / سال 1391 / شماره 139

حفاظت از محصولات رولي‌شكل/ نويسنده: تام دوفي/ مترجم: الهه حيدرمتكي/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 26 / سال 1391 / شماره 139

آينده جديد بسته‌بندي با مركبهاي متاليك/ نويسنده: اسكات شولتز/ مترجم: الهه حيدرمتكي/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 34 / سال 1391 / شماره 139

پايان كابوس آرت‌وركهاي چاپ/ منبع: Packaging Digest/ مترجم: الهه حيدرمتكي/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 36 / سال 1391 / شماره 139

12 نكته در باره توافقات پشتيباني/ منبع: Packager Playbook/ مترجم: الهه حيدرمتكي/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 38 / سال 1391 / شماره 139

بسته‌بندي مواد غذايي براي فضانوردان (بخش دوم) / نويسنده: مصطفي امام‌پور، آناهيتا احمدي/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 40 / سال 1391 / شماره 139

آخرين تحولات مديريت ليبل/ نويسنده: Lisa Mc Tigue Pierce/ مترجم: الهه حيدرمتكي/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 42 / سال 1391 / شماره 139

 

آذر 1391 شماره 140

سرمقاله (حدس بزنيد) / نويسنده: رضا نورائي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 10/ سال 1391 / شماره 140

آغاز نيم قرن دوم فعاليت شركت كارتن‌سازي ميهن / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 10 / سال 1391 / شماره 140

معرفي كتابهاي تخصصي بسته‌بندي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 11 / سال 1391 / شماره 140

اخبار طراحي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 12 / سال 1391 / شماره 140

اخبار مواد و محصولات / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 16 / سال 1391 / شماره 140

اخبار ماشين‌الات و تجهيزات / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 18 / سال 1391 / شماره 140

اخبار داخلي / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 20 / سال 1391 / شماره 140

معرفي برگزيدگان يازدهمين دوره مسابقات جشنواره صنعت چاپ / ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 26 / سال 1391 / شماره 140

برترين‌هاي جايزه بسته‌بندي آلمان 2012 (بخش دوم)/ مترجم: الهه حيدرمتكي/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 30 / سال 1391 / شماره 140

تكنولوژي‌هاي تركيبي راه را براي صنعت بسته‌بندي مواد غذايي هموار مي‌كند / نويسنده: Aeron L. Brody/ مترجم: الهه حيدرمتكي/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 32 / سال 1391 / شماره 140

سه برابر كارآمدتر / منبع: Packaging Europe/ مترجم: الهه حيدرمتكي/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 36 / سال 1391 / شماره 140

بررسي وجود BPA در بسته‌بندي و راه‌كارهاي حذف آن/ منبع: Packaging Digest/ مترجم: الهه حيدرمتكي/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 38 / سال 1391 / شماره 140

پلاستيك سخت در بسته‌بندي/ منبع: /Packaging Europe مترجم: الهه حيدرمتكي/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 42 / سال 1391 / شماره 140

استفاده از فوم زيست‌تخريب‌پذير در حمل و نقل قطعات الكترونيكي/ منبع: Packaging World/ مترجم: الهه حيدرمتكي/ ماهنامه صنعت بسته‌بندي / صفحه 44 / سال 1391 / شماره 140


نمایه مجلات شماره 141 تا 180 در دست تهیه است و بزودی در همین صفحه بارگذاری خواهد شد.


فهرست مطالب ماهنامه صنعت بسته بندی از شماره 1 تا 60

فهرست مطالب ماهنامه صنعت بسته بندی از شماره 61 تا 120