فناوری جدید نوردمکانیکا در دروپا 2016

تکنولوژی جدید نوردمکانیکا که با همکاری شرکت Dow Chemical بوده در نمایشگاه Drupa 2016 برای اولین بار رونمایی شد. نتیجه همکاری دو شرکت صنعتی نوردمکانیکا با دستگاه جدید خود به نام Duplex SL One Shot و شرکت Dow Chemical با چسب جدید خود به نام Symbiex به معرفی یک نوآوری جدید در صنعت لمینه به نام DNA انجامید.

تکنولوژی جدید نوردمکانیکا که با همکاری شرکت Dow Chemical بوده در نمایشگاه Drupa 2016 برای اولین بار رونمایی شد. نتیجه همکاری دو شرکت صنعتی نوردمکانیکا با دستگاه جدید خود به نام Duplex SL One Shot و شرکت Dow Chemical با چسب جدید خود به نام Symbiex به معرفی یک نوآوری جدید در صنعت لمینه به نام DNA انجامید.
برای رسیدن به این نوآوری عوامل بسیار زیادی مورد بررسی قرار گرفت که از آن بین بررسی ماشین، بررسی چسب، بررسی آن ها در کنار هم از مهم ترین عوامل مورد بررسی قرار گرفته بودند.
تکنولوژی جدید با وجود ساختار جدید و ساده ماشین و استفاده از چسب با فرمولاسیون جدید به یک نتیجه بسیار عالی رسید. در این نوآوری دو جز مربوط به چسب به صورت جداگانه بر روی دو فیلم و سپس در قسمت lamination nip با هم تماس پیدا می کنند.
مواردی که در این نوآوری بسیار به آن توجه شده است این است که 1- زمان آمادگی برای مرحله بعد لمینه (که معمولا برش هستند) 2- زمان ایمنی تماس غذایی
این تکنولوژی جدید شامل تغیرات زیر است :
1-    در لیمنه بدون حلال عمر چسب مخزن محدود بوده در این نوآوری عمر چسب محدود نیست.
2-    زمان خشک شدن طولانی که در این نوآوری بسیار کوتاه شده و خشک شدن بی حدی سریع شده است که بعد از 90 دقیقه یا کمتر محصول قابلیت برش خواهد داشت.
3-    با حذف meter mixer dispenser پروسه انجام کار بسیار ساده و انرژی مصرفی بسیار کمتر شده است.

 

iranpack-sanat-bastebandi-Picture 1 Duplex SL One Shot lay out iranpack-sanat-bastebandi-Picture 2 Duplex SL-1shot

بیشتر بخوانید . . .