iranpack-sanat-bastebandi-K13_JV6326

حذف edge trim
و کاهش thickness tolerances برای فیلم، ورقه و پروفیل پلاستیک و نیز برای مثال مهرهای لاستیکی، فرایندهای اکستروژن را از نظر منابع به صرفه کرده.

بیشتر بخوانید . . .