آینده صنعت بسته‌بندی تا سال 2020

گذري بر
گزارش‌هاي تحليل بازار موسسه Smithers Pira

بسته‌بندی صنعتی تا سال 2020
بازار جهانی برای بسته‌بندی صنعتی 6/48 بیلیون دلار در سال 2013 تخمین زده شده است و پیش‌بینی می‌شود به 61 بیلیون دلار تا سال 2020 با نرخ رشد سالانه 4/3 درصد برسد.
آسیا بزرگترین سهم از بازار حدود 31 درصد را بیش از غرب اروپا و شمال آمریکا به خود اختصاص داده است. شمارش بسته‌بندی صنعتی برای اکثر صنایع بسته‌بندی، نشان‌دهنده بزرگترین و تنها بخش تحت بررسی است، زمانی که حرکات کار دستی به سمت مکانیزه شدن پیش می‌رود.
آینده بسته‌بندی صنعتی تا سال 2020 نیز بازارهای اصلی را از نظر عمر مصرف بررسی می‌کند: بخش شیمیایی و داروسازی مهمترین شمارشگر برای بیش از سی درصد کل فروش است. این گزارش به شما در مورد برنامه ریزی برای آینده تجارتتان کمک می‌کند، تجزیه و تحلیل جزئی عواملی که محرک و تاثیرات بازار جهانی برای بسته‌بندی صنعتی هستند را فراهم می‌آورد.
آن چه در اين گزارش تحليلي مي‌خوانيد:
* اطلاعات آماری برای اندازه و حوزه بازار برای بسته‌بندی صنعتی تا سال 2020
*بررسی جزئیات از طریق نوع بسته‌بندی، عمر مصرفی و مناطق جغرافیایی
*گرایشات اصلی صنعت، محرک‌های تقاضا و تجزیه و تحلیل فعالان مرتبط با بازار
روش‌شناسی
آینده بسته‌بندی صنعتی تا سال 2020 بر پایه تحقیقات گسترده اولیه و ثانویه از منابع اطلاعاتی گوناگون است. تحقیق اولیه شامل مصاحبه با پرسنل اصلی در مبدل‌های بسته‌بندی و کارخانجات تولیدکننده بسته‌بندی‌های به‌روز تصویر دقیقی از بازار و همچنین جمع‌آوری اطلاعات غیر قابل دسترس در منابع چاپ شده می‌باشد. تحقیقات ثانویه شامل یک تحقیق گسترده از اطلاعات منتشر شده موجود گرد‌آوری شده توسط موسسه پايرا و منابع دیگر است، بررسی عرضه فعلی مواد و چشم‌انداز آینده برای بخش‌های مرتبط با عمر مصرف می‌باشد.
شما چه چیزی را کشف خواهید کرد؟
* معرفی تقاضای فعلی و آینده برای بسته‌بندی صنعتی جهانی
* تجزیه و تحلیل محرک‌ها و گرایشات اصلی که انتظار می‌رود بر روی تقاضا در میان‌مدت اثر بگذارد.
* راهنمای قطعی برنامه‌ریزی کسب و کار برای بازار بسته‌بندی صنعتی

بیشتر بخوانید . . .